Archiv pro rubriku: vzdělání

Mimopracovní aktivity

V současné době je stále v malých firmách a i ve větších firmách kladen důraz na interní soudružnost a dobré pracovní prostředí. To dává smysl, protože zaměstnanci, kteří rádi chodí do práce jsou více motivovaní a pracují proto taky efektivněji a lépe. Jeden ze způsobů, jak zmenšit kariérní postavení mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a vytvořit příjemné pracovní prostředí je například zavedení tykání na celém pracovišti. Ale aby bylo dosaženo opravdu dobré soudružnosti na pracovišti, nenabízí se nic lepšího než podniknout něco společně mimo pracovní dobu. JOBkralle vytvořil anketu ve všech deseti zemích, kde je aktivní a otázka zněla: Podnikáte něco se svými kolegy a svým šéfem i mimo pracovní dobu?

I když na první pohled se může zdát, že v každé zemi jsou velké odlišnosti, co se týče mimopracovních aktivit. Z obrázku můžete vypozorovat, že mnoho zaměstnanců se drží odstup od mimopracovních aktivit se svými kolegy či nadřízenými.

Rakousko je země, ve které celkem 42% všech zaměstnanců se setkává se svými kolegy i mimo pracovní dobu a ne jen na pracovišti. Nejraději posedí u pivka nebo vínka na začátku jejich volného večera.

Všeobecně vzato v každé zemi je nejoblíbenější způsob jak trávit mimo pracovní dobu, posedět společně jak už v restauraci na večeři nebo u skleničky vína či piva.

Pouze v Rumunsku se zdá, že sport je nejoblíbenější způsob, jak trávit čas mimo pracovní dobu se svými kolegy nebo nadřízenými. Velmi zřídka podniknou kolegové společný víkendový výlet. Na druhou stranu v Polsku až 11% dotazovaných odpovědělo, že podnikají víkendové výlety se svými kolegy.

To vypovídá o tom, že ke společným víkendovým výletům je potřeba úzké přátelství. Oproti tomu to nemusí být případ, když si kolegové jdou po práci posedět.

Z toho lze odvodit, že průměrný vztah mezi kolegy a nadřízenými ve všech deseti dotazovaných zemích je sice dobrý, ale úzké přátelství vznikne na pracovišti jen velmi zřídka.

JOBkralle provedlo tuto uživatelskou anketu v březnu roku 2016.

www.jobkralle.cz

www.jobkralle.sk

www.jobswype.net

Plat – hlavní důvod pro změnu zaměstnání evropských zaměstnanců

JOBkralle/JOBswype se ptal – a 4800 uživatelů reagovalo. V anketě mezinárodně aktivního vyhledávače pracovních nabídek byly kladeny otázky takové, které vedly uživatele k tomu, aby začal přemýšlet o změně svého zaměstnání. Málo překvapivý výsledek: Plat je stále nejdůležitějším kritériem, proč lidé mění zaměstnání. Zúčastnili se uživatelé ze všech zemích, ve který JOBkralle působí. Tím pádem ukazují výsledky celoevropský relevantní obraz.

Co vede zaměstnance v tomto čase ekonomických krizí a s nimi i související obavy o pracovní místo k tomu, aby přemýšlel o změně svého zaměstnání? Odpovědi poskytují informace o tom, že nejčastější důvody jsou chybějící kariérní příležitosti (v závislosti na zemi, mezi 10%-24%), rutina a nuda v práci (v závislosti na zemi, mezi 6%-22%), stejně jako stres a hněv (v závislosti na zemi, mezi 8%-19%), těsně následuje konflikt s kolegy (v závislosti na zemi, 4%-10%) a/nebo s nadřízenými (v závislosti na zemi, 3%-9%). Nejnižší důvod, kdy lidé mění své zaměstnání je vnímané riziko propuštění (v závislosti na zemi 5%-9%).

Hlavním důvodem však zůstává, stejně jako dříve, plat. Lepší platové podmínky za stejný pracovní výkon je stále lákavý. Na druhou stranu nesou ostatní faktory také důležitou roli, protože naprosto spokojený zaměstnanec je méně ochoten přemýšlet a porovnávat. I když je plat ve všech zemích označen jako největší důvod, kdy lidé opouští své zaměstnaní, je k povšimnutí v konkrétním čísle hlasů přeci jen malý rozdíl mezi východními a západními zeměmi – v prvním případě by téměř polovina uživatelů (v závislosti na zemi, mezi 38%-51%) kvůli vyššímu platu opustila svoje dosavadní zaměstnání. Jednoduché vysvětlení: v zemích se slabší ekonomickou výkonností, ve kterých jsou platy celkem nízké, mají mzdy větší význam. Mezitím v zemích, ve kterých platy dosahují vyšší úrovni, vstupují více do popředí faktory osobního uspokojení a pracovního života. Výsledky ukazují toto pozorování opět – po posouzení faktorů rutina a nuda, tak jako chybějící kariérní příležitosti je vnímán zřetelný západní a východní rozdíl. Západní země jako Německo, Švýcarsko, Rakousko, Spojené anglické království, tak jako Irsko dosáhly maximálně 22%-24% hlasů, ve východních zemích maximálně 9%-15%.

Výsledky však rovněž ukazují, v jakých oblastech musí zaměstnavatel provést zlepšení. Pokud mu blaho a věrnost jeho zaměstnanců je důležité. Říkává se: „Spokojený zaměstnanec je motivovaný pracovník.“ Konflikty na pracovišti by neměly být zaměstnavateli lhostejné a měly by být hlavním tématem na pracovních poradách, školeních či na teambuildingovém setkáním. Kromě toho by měly být pracovní procesy strukturovány tak, aby se na jedné straně zaměstnanci mohli profesionálně rozvíjet – prostřednictvím školení sponzorované firmou, ale na druhé straně ale také tím, že vytvoří pracovní prostředí s plochou hierarchií, kdy se zaměstnanec za zodpovědnou práci a dobré výsledky posune kariérně dopředu.

JOBkralle/JOBswype provedl tuto uživatelskou anketu v listopadu 2015.

JOBkralle v Čechách: www.jobkralle.cz

JOBkralle po celé EU: www.jobswype.net

Uskutečňujeme zemní a výkopové práce Benešov, Praha pronajímáme stavební techniku

Pro bezpečné zemní a výkopové práce Benešov, Praha, stejně jako například k odbahňování rybníků, se mají zvát znalí odborníci s náležitým vybavením. Pracovníci firmy Libora Pospíšila fungují na Benešovsku a v okolí, což samozřejmě není podmínka. Zásluhou vlastních strojů a zařízení jsou veškeré zemní a výkopové práce Benešov, Praha dělány s malými náklady navíc. Na firemních internetových stránkách jsou popsána a vyfotografována používaná zařízení, jako jsou minibagr, pásový bagr, pásový minibagr či traktorbagr. Vystavené stavební stroje, rovněž také hutnící techniku, plošiny a nutné nářadí pronajímá půjčovna stavebních strojů Benešov, Praha.

Zmiňované minibagry, bagry, traktorbagry, stejně plošiny, smykové kolové nakladače, stabilní pracovní teleskopická plošina – rameno, ale i zametací vůz se pronajímají za smluvní částky, ceník je představen na webových stránkách firmy. Spolehlivá půjčovna stavebních strojů Benešov, Praha, zapůjčuje stroje v lokalitách okolo Benešova, u Prahy a v oblastech Středočeského kraje. Pro všechny zájemce je samozřejmostí proškolená obsluha. Ověřená půjčovna stavebních strojů Benešov, Praha je zde pro soukromé osoby i pro veškeré společnosti.

Rovněž i nákladní autodoprava Benešov, Praha je tu pro jednotlivce i celé firmy. Podmínky půjčení nákladních aut Renault, Tatra T-815 a nákladní velkoobjemové dopravy, jakož i podmínky zápůjčky naleznete na internetových stránkách firmy. Autopůjčovna Libor Pospíšil má svoje auta, proto jsou veškeré služby, servis a ceny za půjčení aut velice uspokojivé. Mimo aut Tatra, Renault, automobilů Iveco, Man se zapůjčuje třeba Ginaf 380 s hydraulickou rukou či podvalník pro dopravu těžkých strojů do třiceti tun.

Podnik je orientován také na pronajímání hutnící techniky, dále se soustředí například na přistavení a zapůjčení velkokapacitních kontejnerů, zajistí nutné demolice a bourací činnosti, rozporcuje asfalt nebo beton.

Vaše děti zabaví soukromé školky Praha

Doma máte malé ratolesti, vy sama byste ráda vyměnila mateřskou dovolenou za práci, veškeré hlídání dětí obhospodařují i soukromé školky Praha. Pakliže vám prostá školka nevyhovuje, eventuálně nemají dost míst pro děti (z důvodu bydliště, neboť státní mateřské školy často upřednostňují místní děcka, proto je kapacita rychle vyčerpaná), ideálním řešením problému jsou soukromé školky Praha.

soukromé školky Praha

soukromé školky Praha

Privátní školka v Praze Pro Family je tu právě pro vás

Mezi vyhlášené MŠ v Česku patří soukromé školky Praha – Pro Family, s. r. o., které provozují instituce v okruhu Prahy. Inspekce v roce 2014 vystavila pro soukromé školky Praha – Family Pro – nejvyšší možné ohodnocení. To není pouhým měřítkem, co by vás mohlo přesvědčit, aby právě vaše děcka chodily do soukromé školky Praha. V prakticky situovaných šesti pražských soukromých školkách Pro Family si snadno vyberete právě tu, jaká je vám nejblíže.

soukromé školky Praha

soukromé školky Praha

Co všechno si představit pod cenou za vybrané soukromé školky Praha – Pro Family?

Při volbě soukromé školky Praha nevyvarujete se platbě školného, které činí zhruba 6100 Kč za měsíc při šesti hodinách za den. Dítěti se započítají jen absolvované hodiny ve školce, když vám tedy potomek dítě onemocní, nebudete muset nic platit. Zmíněná cena je kompletní a zahrnuje stravování dětí i zájmové aktivity, jaké děcka můžou absolvovat.

Naše mateřská školka v Praze Pro Family se vám garantuje za hlídání dětí, ale orientuje se také na jiné činnosti, kam se řadí kupříkladu divadlo, tenis, angličtinu, lekce plavání, lekce keramiky nebo tance. Děti ze soukromé školky Praha budou soběstačné, ještě se plně rozvine jejich talent.

Pro Family nesou nálepku výběrové soukromé školky Praha. Prostředí soukromé školky Praha patří mezi vyhlášené a dokonalé pro výchovu a vzdělávání všech dětí. Tato školka v Praze je zpřístupněna od 7 do 19 hod., proto i velmi vytížení rodiče vše stihnou.

Jenna Elfman – Hollywoodské hvězdy, které se hlásí ke scientologii

Jenna Elfman – Hollywoodské hvězdy, které se hlásí ke scientologii

Jennifer Mary Butala se narodila 30. září 1971 ve slunečním Los Angeles Sue a Richardu. Od útlého věku sportovala, aktivně se věnovala baletu a soutěžnímu tanci, ale kvůli několika vážnějším zraněním s těmito aktivitami později přestala.

Jenna Elfman americká herečka která se hlásí k scientologii

Jenna Elfman americká herečka která se hlásí k scientologii

Jenna Elfman patří mezi další Hollywoodské hvězdy, které se hlásí ke scientologii

Jenna Elfman patří mezi další Hollywoodské hvězdy, které se hlásí ke scientologii

S tancem se spojovaly i Jenniny teenagerské roky na umělecky zaměřené střední škole Los Angeles County High School for the Arts. Divadelnímu herectví se začala věnovat na California State University.

Poprvé se Jenna objevila před kamerou v roce 1990 při natáčení videoklipu ke skladbě HALO od Depeche Mode. I díky hodinám herectví od Miltona Ketselasa se stále častěji začala objevovat jako v reklamách, tak i v televizních seriálech. Postupně vystřídala vedlejší úkoly ve FRESHMAN Dorma (1992), THE GEORGE CARLIN SHOW (1994), pointman (1995), THE MONROES (1995), Roseanne (1995), MURDER ONE (1996), ALMOST PERFECT (1996) a Towne (1996 ).

V našich končinách se nám Jennino tvář snad nejvíce spojuje s postavou ulítlý a excentrické Dharmy ze seriálu DHARMA AND GREG (1997). Tato role jí vynesla kromě divácké popularity i dvojnásobnou nominaci na Emmy Awards a zisk Zlatého glóbu. První hlavní role ve filmu přišla o rok později, v komedii režiséra Todda Hollanda KRIPPENDORF’S TRIBE (1998), kde se Jenna představila po boku Lily Tomlin a Richarda Dreyfusse. Ještě předtím se však tato vysoká herečka (178 cm) objevila v kriminální komedii George Armitagea GROSSE POINTE BLANK (1997).

 

Jenna Elfman patří mezi další Hollywoodské hvězdy, které se hlásí ke scientologii

Jenna Elfman patří mezi další Hollywoodské hvězdy, které se hlásí ke scientologii

V komedii Rona Howarda EDTV (1999) si zahrála přítelkyni muže (Matthew McConaughey), který zaprodal své soukromí televizní společnosti. V roce 2000 přišla další úspěšná romantická komedie, konkrétně režisérská prvotina Edwarda Nortona Keeping THE FAITH. Jenna jako krásná obchodnice Anna Riley se v ní setkává se dvěma kamarády z dětství a okamžitě se stává objektem jejich zájmu. Pointou je, že jeden z nich je kněz (Edward Norton) a druhý rabín (Ben Stiller).

Scientologie pomáhá člověku lépe přežít na tomto světě

V kariéře ale Jenna nesbírá jen samé úspěchy. V roce 2004 získala nominaci na Zlatou malinu v kategorii „nejhorší herečka“. Komedie LOONEY TUNES: BACK IN ACTION (2003) jí však nakonec toto nepopulární ocenění nepřinesla. Produkčně i herecky se Jenna podílela na tvorbě romance Touched (2004). Televizní společnost CBS pro ni následně ušila na míru seriál COURTING ALEX (2006), který však nedosahoval očekávané divácké ratingy a tak byla po pěti měsících jeho výroba zrušena.

Jenna je další z plejády hollywoodských herců, kteří propadli scientologii. K tomuto náboženskému proudu ji přivedl manžel Bodhi Elfman. Seznámili se při konkurzu do jisté televizní reklamy ještě v roce 1991 ao čtyři roky později se vzali. Od 23. července 2007 se těší z jejich společného synka, který dostal velmi zajímavé jméno – Story Elias.

Erika Christensen – Slavní herci a scientologie

Brněnský profesor Emil Paleček

Emil Paleček se narodil 3. října 1930. Během svého výzkumu objevil zákonitosti elektrochemie nukleových kyselin.  Ve svém výzkumné práci prací dokázal, že DNA může při interakci s elektrodami přijímat nebo odevzdávat elektrony a že elektrochemické signály reflektují změny ve struktuře DNA. Profesor Emil Paleček je zakládajícím členem Učené společnosti ČR.

Brněnský profesor Emil Paleček

Brněnský profesor Emil Paleček

Na základě zkoumání Emil Paleček mohou vědci v dnešní době vést výzkum v oblasti metod vhodných k analýze změn ve struktuře DNA a bílkovin a jejich aplikaci v biomedicíně, tedy například při výzkumu Parkinsonovy choroby a rakoviny.

Profesor Emil Paleček na konci padesátých let dokázal ve výzkumu zázrak, když předběhl znalosti soudobé chemie o více než třicet let. Paleček založil nové vědecké odvětví, elektrochemii nukleových kyselin. Tato oblast se bouřlivě rozvíjí až v poslední době, teprve současné laboratorní přístroje totiž umožňují využít jeho vědecké objevy v praxi.

Profesor Paleček ve věku 83 let se společně s vědci z oddělení biofyzikální chemie a molekulární onkologie Biofyzikálního ústavu Akademie věd a Masarykova onkologického ústavu v Brně se v současné době snaží pokročit ve výzkumu proteinu p53, který by měl přinést nové poznatky v diagnostice rakoviny a správném nasazení léčby.

„Tento protein je zajímavý, protože pozná, kdy je buňka poškozená, a může zastavit buněčné dělení, reparační systém pak může buňku opravit nebo může spustit programovanou smrt buňky,“ vysvětluje profesor.

Ocenění, která obdržel Emil Paleček
Cena Jaroslava Heyrovského pro mladé vědce (1961)
Státní vyznamenání za práci na DNA (1976)
Zlatá medaile J. G. Mendela (1990)
Medaile Akademie věd (2009)
Cena ministra školství (2011)
G. Milazzo Prize udělená Bioelectrochemical Society
Cena Metrohm od České společnosti chemické (2014)
Česká hlava (2014)

Co by měl vědět každý občan – právní minimum

Právní minimum které by měl znát každý občan je znalost občanského zákoníku. Nový občanský zákoník platí už téměř dva roky a je velkou právní změnou, na které se pracovalo mnoho let. Potřeba nové úpravy základního zákoníků vyvstala po sametové revoluci v roce 1989. O potřebě nové a moderněji zformulovat nově právní vztahy se hovořilo celá devadesátá léta. Občanský zákoník z roku 1994 se do nekonečna novelizoval a měnil. Změn bylo každý rok několik a po čase začalo být obtížné se ve všech změnách orientovat.

Co by měl vědět každý občan - právní minimum

Co by měl vědět každý občan – právní minimum

Od 1. ledna 2014 je účinný Nový občanský zákoník a řada dalších předpisů, které jsou součástí tzv. rekodifikace soukromého práva. Ministerstvo spravedlnosti ČR připravilo v souvislosti s touto převratnou legislativní změnou komplexní systém vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy.

Nový občanský zákoník i po téměř dvou letech platnosti je pro většinu laického obyvatelstva stále ještě velkou neznámou. Málokdo si našel čas si nový občanský zákoník koupit a přečíst. Kromě právníků a odborné veřejnosti, studentů právnických škol a dalších odborníků jej zatím vůbec pročetl málokdo. I laici si už ale možná všimli velkých změn, které zákoník přinese do nemovitostí. Všichni by měli věnovat pozornost studiu tohoto zákona. Shrnuto: nechcete-li zažít velké právní spory, vyřešte co nejdřív otázku pozemků pod svým domem.

Je také dobré vědět že zanikl obchodní zákoník a několik dalších zákonů.

Středověká architektura na slovensku Dechtice

Angličtina pro život

Ať už jste studenti, čerství absolventi, pracující nebo senioři, vždy se najde důvod, proč být v angličtině lepší každým dnem. S tímto jazykem se domluvíte téměř po celém světě a nebudete si tak připadat jako Alenka v říši divů.

Angličtina pro život

Angličtina pro život

Jazykové kurzy v Ostravě

Rádi byste se naučili anglicky nebo se potřebujete pouze zdokonalit? Jazykové kurzy v Ostravě vám to umožní. Není nic jednoduššího, než si ověřit naše metody, díky kterým se nejen něco nového naučíte, ale zároveň vás výuka bude bavit.

Pokud se v Ostravě neorientujete nebo jste se právě přistěhovali, nemusíte se bát. K nám se dostanete snadno všemi dopravními prostředky, jako jsou tramvaje, vlaky, autobusy, anebo můžete využít placených i neplacených parkovišť v okolí pro zaparkování svého automobilu. Jednoduše a jasně, naše jazyková škola v Ostravě je vám na dosah.

Angličtina online pro zaneprázdněné

Rádi byste se učili anglicky, avšak čas na cestách je pro vás únavný a časově zatěžující? V takovém případě lze zvolit angličtinu online. Tu můžete provozovat kdekoliv, kde máte k dispozici mikrofon a připojení k internetu. Díky této metodě si můžete dopřát šálek dobrého čaje či kávy v teple svého domova, a zároveň udělat něco smysluplného pro sebe.

Pomaturitní studium

Jste čerství absolventi střední školy a stále nevíte, jakým směrem se ubírat dál? Dejte si čas na rozmyšlenou a rozvíjejte svoje znalosti a dovednosti. Díky pomaturitnímu studiu získáte nové znalosti, které vám velmi pomohou v následujícím období, a také budete mít dostatek času se rozmyslet, jak chcete pokračovat v následujících letech. Studium slouží pro přípravu na mezinárodní zkoušky Cambridge, které jsou v životopise vždy nesmírnou výhodou.

Profesní angličtina profesionálně

Pracujete v profesi, ve které potřebujete anglický jazyk na výborné úrovni, avšak cítíte u sebe jisté nedostatky? Nic není ztraceno, naopak lze mnohé získat. Ať už jste zaměstnanci v letovém provozu, logistice nebo potřebujete speciální angličtinu pro právníky, můžete se na nás spolehnout. Naši výuku maximálně přizpůsobíme vašim potřebám tak, abyste jasně viděli výsledky svého úsilí, které u nás vynaložíte. Díky výuce hodíte stud za hlavu a při pracovních poradách nebo běžné pracovní komunikaci v anglickém jazyce budete hovořit plynule a bez problémů.

A že si nejste jisti, zda jsme ta správná jazyková škola pro vás, vyzkoušejte ukázkovou hodinu zdarma, na které uvidíte naše výukové metody a zjistíte, zda je to pro vás to pravé. Proto neváhejte a kontaktujte nás, abyste mohli co nejdříve začít se studiem anglického jazyka.

 

Nejčastěji obchodované komodity

Obchodování s komoditami se v posledních několika letech stalo velmi populární. Každý den více lidí se zapojí do obchodu s komoditami. Komoditní obchodování zahrnuje zemědělské a průmyslové komodity.
Pro úspěšné obchodování je velmi důležité vědět, se kterou komoditou obchodovat.
Jak je známo, existují různé druhy komodit, které mohou být obchodovány na komoditních trzích a je to velmi důležité zjistit, která z nich je nejlepší.
Pomocí malého průzkumu, připravila jsem seznam nejčastěji obchodovaných komodit a doufám, že tento seznam bude pro vás příručkou při vašem obchodním procesu.

 1. Crude Oil
 2. Káva
 3. Zemní plyn
 4. Zlato
 5. Pšenice
 6. Bavlna
 7. Kukuřice
 8. Cukr
 9. Stříbro
 10. Měď

Jistě seznam není omezen pouze těmito instrumenty, a můžete najít mnoho dalších, ale v současné době to jsou nejpopulárnější komodity mezi obchodníky.

Weby IFC Markets

Studium anglického jazyka po škole

Učili jste se na škole anglický jazyk a moc vám nešel? Stále se točíte v kruhu a nedokážete si zapamatovat základní slovíčka? Nedomluvíte se na dovolené? Tak to jste na správném místě. Máme řešení pro všechny, kteří se chtějí naučit cizí jazyk na komunikativní úrovni. A jaké? To se dozvíte v článku.

Pokud máte motivaci k učení, máte to nejdůležitější. Učení vám půjde snadno, lépe si vše zapamatujete a bude to rychleji utíkat. Ať se rozhodnete pro studium doma nebo v jazykovém kurzu, vždy je potřeba mít důvod, chtít to a jít si za tím. Ale co když motivace chybí? Jednoduše hledejte! A teď nemyslíme v šuplíku nebo pod postelí, ale ve své hlavě. Dejte si nějaký cíl, kterého chcete dosáhnout. Chcete jet na dovolenou? Najít si v zahraničí kamarády a psát si s nimi? Chcete se ucházet o práci, kde je cizí jazyk potřeba? Nebo si jen chcete sami dokázat, že na to máte? Pokud jste odpověděli alespoň jednou ano, tak jste motivaci právě našli!

Určitě se vám v hlavě honí dalších sto otázek. A právě na některé z nich se pokusíme odpovědět.

Vyplatí se investovat do učebnic?

Určitě ano. Učebnice musí být nejen nabitá bohatým a dobře zpracovaným obsahem, dostatkem opakovacích cvičení, ale také vás musí zaujmout vizuálně. A to zejména proto, že při učení hrají velkou roli sluchové i zrakové vjemy. Je-li učebnice barevná, doplněna obrázky a text nepřipomíná román z 19. století máte napůl vyhráno. Moderní metodou dnešních dní je také výuka po sítí – například taková angličtina online může přinést vítané výhody pro studenty s obtížnější dostupností.

Jak překonat strach z mluvení?

Mnoho lidí velmi dobře ovládá teorii, ale neumí ji bohužel využít v praxi. Jestli je to zrovna váš případ, tak nezoufejte. Trémy se dá postupem času zbavit. Z introverta na extroverta se bohužel nezměníte, ale váš projev už bude sebevědomější, bez koktání, pocení, červenání a dalších známek nervozity. A jak tedy na to? Můžete vyzkoušet osvědčená cvičení, které doporučují profesionální koučové a psychologové, nebo jednoduše „skočte do vody a naučte se plavat“. Překonejte sami sebe a mluvte. Přemluvte kamaráda, známého, příbuzného a povídejte si v cizí řeči.

Vyzkoušet můžete také individuální jazykové kurzy, kde se klade důraz hlavně na komunikaci. Velkou výhodou v tomto případě je, že lektora máte jen pro sebe. V ceně jsou většinou všechny studijní materiály a občerstvení během po dobu kurzu. Nemusíte se ničeho obávat, lektor vám rád pomůže a chápe, že každý nějak začínal.

Je lepší se učit sám nebo si zaplatit kurzy?

Tato otázka je velice individuální. Každému sedí jiné učící metody. Musíte však brát v potaz, že ačkoliv se sami naučíte výborně anglicky nebo německy, budete potřebovat procvičovat znalosti v praxi a nejlépe s někým, kdo mluví vybraným cizím jazykem perfektně. Máte totiž jistotu, že pokud něco špatně řeknete, budete opraveni nebo vám dotyčný pomůže najít vhodná slova. Může se totiž stát, že se naučíte něco špatně a budete se sebou pak plácat jako ryba na suchu. Perfektní služby v této oblasti poskytuje například jazyková škola Ostrava s názvem 1stEnglish.

Chcete, aby Vaše dítě opravdu rádo chodilo do školy?

Na základě zkušeností s vyučováním dětí pomocí studijní technologie ve Studijním centru Basic a dle vzoru mezinárodní školy v Dánsku jsme se rozhodli otevřít Základní školu a mateřskou školu Basic o.p.s..

aby dítě rádo chodilo do školy

aby dítě rádo chodilo do školy

 

Naše škola je vyjímečná v tom, že je první tohoto typu v České republice, a že použivá již zmíněnou studijní technologii, která předchází překážkám v učení. Tyto překážky vedou k tomu, že děti dělají často chyby, nedokáží se soustředit, naučené učivo hodně zapomínají a mnohdy neví, jak mají nabyté vědomosti použít v praxi.

V současné době máme otevřený první stupeň ZŠ (1.-5.ročník), během dvou let chceme otevřít druhý stupeň (6.-9. ročník). Při škole je otevřena družina.

A co je posláním naší školy?

Poskytujeme dětem takové prostředí, aby v něm mohly rozvíjet svou individualitu, schopnosti, dovednosti a veškeré ostatní faktory, které děti obklopují a vytváří jejich osobnost. Vytváříme dětem bezpečné, zdravé a příjemné prostředí, ve kterém se budou učit samostatnosti a mohou se tak všestranně rozvíjet po stránce psychické i fyzické. Záleží nám na tom, aby se dětem ve škole líbilo a měly tak motivaci snažit se být co nejlepší. V rámci výuky umožňujeme žákům, aby se učili na názorných příkladech. To znamená, že dětem poskytujeme mnoho příležitostí přímo se zúčastnit praktických experimentů. Věci, o kterých se učí, si mohou prohlédnout a dotknout se jich, a vstřebávat tak co nejvíce opravdových zážitků. Věříme, že pro zdravý vývoj dítěte je zásadní vzdělávat celou jeho bytost, proto klademe silný důraz na individuální rozvoj každého žáka a zajišťujeme zázemí, které děti motivuje, podporuje, vzdělává a chrání.   

Proč zvolit školu Basic?

 • Lokalita. ZŠ a MŠ  je umístěna na krásném a klidném místě v blízkosti centra v Brně-Židenicích a je velmi dobře dostupná autem i městskou dopravou.
 • Zkušení učitelé. Výuku vedou kvalifikovaní učitelé, kteří vycházejí ze zkušeností učitelů předškolního i školního vzdělávání v Dánsku. Všichni vyučující si průběžně zvyšují odborné kvalifikace v rámci programu profesionálního rozvoje a jsou kvalitně připraveni vést děti na jejich cestě za poznáním a vzděláním.
 • Kapacita. Škola má kapacitu pro 100 dětí, a tak výuka probíhá v komorní, téměř rodinné atmosféře, kde se děti, učitelé i rodiče navzájem znají. Vzhledem k nižšímu počtu studentů i malému poměru studentů na učitele zajišťujeme individuální přístup ke všem žákům, a to nadaným i pomalým.·  Výukový program a osnovy. Poskytujeme kvalitní předškolní vzdělávání a následně pak výuku v základní škole dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání schváleného MŠMT.
 • Součástí výuky jsou různé zájmové kroužky a program je obohacen i rozličnými sportovními a kulturními akcemi a výlety.
 • Při škole pracuje studijní centrum, které pomáhá dětem.
 • O studijních výsledcích a chování žáka jsou rodiče podrobně informováni na individuálních konzultacích za přítomnosti dítěte. 
 • více na www.skolabasic.cz

Alena Račanová Pelhřimov – Scientologie pomáhá

Alena Račanová seznamuje v Pelhřimově lidi se Scientologií. Dnešní Scientologie je nejrychleji rostoucí náboženství na planetě. V posledním desetiletí vyrostla z 1100  na 3700 scientologických církví, misí a skupin.

Scientologii tvoří velké množství znalostí, které vychází z jistých základních pravd. Těmi nejdůležitějšími z nich jsou:

Člověk je nesmrtelná duchovní bytost.
Jeho zkušenost sahá za hranici jednoho života.
Jeho schopnosti jsou neomezené, i když si to nyní neuvědomuje.

Zde je zisk jedné matky potom, co paní Alena Račanová použila své znalosti Scientologie, aby zlepšila stav dítěte po nemoci.

Chtěla bych tímto poděkovat paní Aleně Račanové za pomoc s naším synem. Jeho psychický, ale i fyzický stav se běkem krátké doby velice zlepšil. Jeho nálada je taková, jako bývala před nástupem nemoci. Je veselý, zpívá si, běhá, skotačí, mazlí se. Je také komunikativnější, chodí sám ven, což jednu dobu vůbec nedělal. Tím, že se zlepšil jeho psychický i fyzický stav, tím se zlepšil i můj psychický stav i celé naší rodiny. Za to všechno moc děkuju.
Máma

 

Cílem Scientologie je:  „civilizace bez šílenství, bez zločinců a bez válek, kde schopní mohou prosperovat a poctiví lidé mohou mít práva a kde je člověk svobodný, aby mohl dosáhnout k větším výškám“.

Od roku 1954, kdy byla ustavena první Scientologická církev, se náboženství rozrůstalo. Církev má v současné době přibližně 10 milionů členů a prostřednictvím svých církví, misí a skupin je zastoupena ve více než 170 zemích světa.
……………………………………………………………………………………..
Zisk z kurzu Anatomie lidské mysli dodávaného v Dianetických centrech.

Díky kurzu Anatomie lidské mysli jsem udělala své poznatky a měla jsem možnost podívat se na život z jiného úhlu pohledu. Uvědomila jsem si důležitost komunikace s ostatními,kterou jsem dosud praktikovala ve velice nepatrné míře. Pochopila jsem, že je v životě nesmírně důležité opravdově se zajímat o druhé lidi o jejich problémy, vědět o nich co nejvíce, aby jim mohl člověk pomoci,když to skutečně potřebují. Nyní už vím, že není dobré unikat před něčím mlčením či přehlížením. Uvědomila jsem si velkou míru zodpovědnosti, kterou má každý z nás a chci díky informacím zde získaným působit na lidi kolem sebe a předávat poznatky dále. Jsem šťastná, že jsem si rozšířila své vědění a děkuji za to hlavně Alence, protože na mě velice dobře zapůsobila už při prvním setkání. Díky Tobě. M.Š.

Jak udělat dobré rozhodnutí a kde k němu najít informace

Možná i vy by jste nechtěli dělat akce, které se později vyjeví jako zbytečné, nevýznamné, čas beroucí, chybné a hloupé. Jak ale skutečně udělat dobré rozhodnutí a kde k němu najít informace. Informace je potřeba umět najít, vyhledat, sesbírat, v prvním kroku. Pak je potřeba být schopen jednotlivé informace vyhodnotit a použít jen ty, které jsou prověřené a správné. To není lehké v dnešní době, kdy se za účelem zisku používá šíření nepravdivých informací. Je to samozřejmě neetické, ale někteří obchodníci, banky, pojišťovny klidně neeticky používají nepravdivé informace, aby na obyčejných hloupých lidech pořádně vydělali. Nepravdivé informace jsou široce rozšířené. Kde ale nají informace pravdivé a skutečně platné? Asi neexistuje jediné místo, kde pravdivé informace najít. Je třeba být dosti inteligentní a obratný v práci s informacemi, aby člověk dokázal informace, které dostane prověřit co se pravdivosti a aktuálností týká. Pokud hledáte odpověď na některou konkrétní otázku, pro vaší životní situaci, tak na webu Infobáze.cz máte šanci mnoho různých informací a odpovědí na vaše otázky nalézt. Základem chytrých, dobrých, správných a smysluplných rozhodnutí jsou správné a dobře setříděné informace a schopnost člověka je zhodnotit, prověřit, pamatovat si je.  Co dělat, když máte horší paměť a informace si nepamatujete. Pomůže dianetika, Dianetika vám může pomoci zlepšit vaší paměť. Kupte si knihu Dianetika a vyzkoušejte na sobě principy v ní uvedené.

Tropický les

Tropický les roste zejména v oblastech v blízkosti rovníku. V této oblasti jsou četné srážky díky častým dešťům a proto se v těchto blastech velmi daří všem rostlinám, které ke zdárnému růstu potřebují vodu a světlo. Tropický deštný les, též tropický deštný prales, je zalesněný biom s trvale teplým a vlhkým podnebím. Obvykle se uvádí jako dolní hranice celoročních srážek 2000 mm (v různých pojetích 1700–2500 mm). Podmínkou je, aby klima bylo vlhké skutečně celoročně, tzn. aby i v nejsušších měsících spadlo minimálně 60 mm srážek.

Vědci našli nový ráj na Zemi

Členem vědecké expedice se podařilo blízko ekvádorského pobřeží objevit neuvěřitelný přírodní ráj, který byl až dosud zcela nepoznaný a navíc ho obývají desítky nových živočišných druhů. Patří mezi ně zejména had, který požírá slimáky, salamandra, menší než guma na tužce, a asi 30 typů žab, které svá vajíčka nekladou do vody ale do stromů.

Expedice pod vedením organizace Reptile & Amphibian Ecology International (RAEI) zůstala velmi překvapená, když objevila tento nový ekosystém situován na hoře Cerro Pata de Pajara. Jedním z nejzajímavějších byl had živící se plži – slimáky. Jeho nejbližší příbuzný žije asi o 350 kilometrů dál – v Peru. Zvíře objevilo 15-leté děvče, které pomáhalo vědcům při hledání. Přírodovědců překvapily i žáby, které se zde našly. Tyto obojživelníci totiž kladou svá vajíčka do stromů a ne do vody, jak je to u žab běžné, aby tak pulci umožnily rozvinout se. V tomto případě však nejde o pulci ale o mini verzi jejich rodičů. A salamandra, kterou se vědcům také podařilo najít, je stejně exemplární kus. Zvíře je tak malé, že jen těžko překoná velikost gumy na tužce.

Veškerá tato nádhera však s sebou přináší i rizika. „Velmi se obáváme, že tyto druhy zmizí ještě dříve, než se vědě podaří jejich popsat,“ uvádí vedoucí expedice Paul S. Hamilton. „Dobrou zprávou je, že tato zvířata tam i nadále jsou a žijí, proto je ještě čas zachránit je před vyhynutím,“ dodal výkonný ředitel organizace RAEI Kerry Kriger. Tropický les je ohrožen pro klčovnie, těžbu dřeva, jakož i lov, navíc by tento ekosystém mohl zničit i prudký nárůst teplot.

 

 

Chcete mít radost z chvilek se svými zvířaty?

Ve městě má kde kdo psa nebo kočku. O domácí mazlíčk je třeba se dobře starat. Když nedáte svému zvířeti najít nebo napít stanete se rychle nepřítelem zvířete. Domící mazlíčci jsou na své chovatele odkázají. Tady přece není nic k diskuzi. Poříditím si dítě, musím se starat. Pořídím si cokoli jiného živého, musím se starat. Pořídím si dům, musím se starat. Zvíře není hračka, kterou odložím, když mě nebaví, nýbrž závazek, třeba na 15 let. Heslo “Co nechceš, aby ti druzí dělali, nedělej ty jim” je dobrým životním krédem pro každého. Určitě najdete spoustu přátel, kteří mají doma domácí zvířata. I my je máme, a všichni se k nim chováme jako ke členům rodiny. Domácí mazlíček ja kamarád. Zvířata potřebují péči, lásku, pozorost. Je přece přirozené, že když si pořídím živého tvora, přijímám za něj odpovědnost. Ve všech směrech. Vždyť už A. Exupéry napsal úžasnou větu “Jsi zodpovědný za to, co sis ochočil”. Opravdu nesnáším, když najdu opuštěné zvířátko, které někdo vyhodil z domu. Nechápu tu lidskou tvrdost a krutost. Jsem známá sběratelka koťat a jiných odhozených mláďat a hledatelka jejich nových domovů.

Scientologické kurzy – Scientologická církev

Scientologické kurzy – Scientologická církev dodává zájemcům o sebezlepšení Scientologické kurzy, které rozvíjí vztyhy jedince s ostatními a zvyšují pochopení jedince jak funguje lidská mysl a jak zlepšit stavy a kondice v životě.

Nezáleží jaké potíže v životě máte a s jak velkým problémem se v životě setkáváte. Scientologie nabízí na obtížné situace odpovědi a postupy, které jdou krok po kroku ke zvládnutí problému, aby se váš život zlepšil a aby se zlepšili životy těch kteří jsou kolem vás.

Zapište se na Scientologické kurzy a získejte nástroje na překonání libovolných životních těžkostí aby jste dosáhli šťastnějšího a plnějšího života. Nezáleží na tom jaká situace vás tíží, scientologie s tím může něco udělat.

Spojené státy americké

Spojené státy americké (anglicky United States of America, zkratka USA) je federativní prezidentská republika v Severní Americe, rozkládající se od Atlantského po Tichý oceán. Na souši sousedí s Kanadou a Mexikem. Díky exklávě Aljaška sahá území USA i k břehům Severního ledového oceánu (Beringova úžina je dělí od území Ruska) a na některé tichomořské ostrovy (zejména Havaj). Spojené státy se skládají z 50 států, 1 federálního území s hlavním městem a sídlem prezidenta, Kongresu a Nejvyššího soudu (District of Columbia), a celkově 14 zámořských území, z nichž 5 je obydlených (Portoriko, Severní Mariany, Guam, Americké Panenské ostrovy, Americká Samoa).

Původní obyvatelstvo (Indiáni a Eskymáci) osídlilo americký kontinent pravděpodobně z Asie. Pro současnou evropskou civilizaci byl tzv. Nový svět objeven výpravou Kryštofa Kolumba roku 1492, i když již předtím přistáli u břehů Ameriky Vikingové okolo roku 1000 (Leif Eriksson).

V dalších stoletích se Severní Amerika stala cílem kolonizačních snah Španělska (Mexiko, Florida, území západně od Mississippi), Nizozemska (část východního pobřeží), Francie (Kanada, povodí Mississippi) a v malé míře i Švédska (Nové Švédsko). Pro historii budoucích Spojených států měla největší význam anglická kolonizace atlantského pobřeží. Od roku 1664 se Británie postupně zmocnila nizozemských a části francouzských osad v Severní Americe a do roku 1773 vytvořila na pobřeží 13 kolonií (Massachusetts, New Jersey, New York, Rhode Island, Connecticut, New Hampshire, Pennsylvania, Delaware, Virginia, Maryland, North Carolina, South Carolina, Georgia), základ budoucích USA.

Lehký tank M8 AGS

Lehký tank M8 AGS (Armored Gun System) začala vyvíjet firma FMC v roce 1992 jako náhradu za tank M551 SHERIDAN. Při konstrukci byly ve velké míře použity sériově vyráběné celky a systémy, což vedlo ke snížení ceny a urychlení vývoje. V roce 1994 dodal výrobce US Army šest prototypů na zkoušky. Po zkouškách které trvaly osmnáct měsíců a tank v nich splnil všechny požadované parametry, US Army prohlásila tank za připraven pro sériovou výrobu.
Technický popis

M8 je lehký tank zkonstruován tak aby poskytl vysokou palebnou sílu a dostatečnou ochranu při nízké hmotnosti vozidla, která umožňuje jeho snadnou leteckou přepravu. Pro tyto parametry je tento tank vhodný pro jednotky rychlého nasazení. Tank má klasické uspořádání. Uprostřed přední části sedí řidič, ve středu je dvoumístná otočná věž s kanónem av zadní části je pohonná jednotka.
Korba i věž jsou svařeny z hliníkového krunýře a jsou přizpůsobeny k montáži přídavného pancíře. Podvozek se skládá ze šesti párů pojezdových kol, které jsou odpružené torzními tyčemi. Podvozek je konstruován tak aby umožnil vzdušný výsadek vozidla. Na tank se dají použít sady přídavného pancíře ve třech stupních odolnosti. První stupeň poskytuje ochranu před střelami ručních palných zbraní, střepinami dělostřeleckých granátů a běžnou municí těžkých kulometů. Druhý stupeň odolává průbojné munici těžkých kulometů a tříštivotrhavý munici malorážových kanonů. Třetí sada poskytuje největší ochranu například proti kumulativním střelám krilu.
Tank je vyzbrojen kanónem M35 ráže 105 mm, který je stabilizovaný ve dvou rovinách a má náměr -10 ° až + 20 °. Kanón má nabíjecí automat v levé části věže. Zásobník automatu obsahuje 21 nábojů a je oddělen od prostoru posádky. Dalších 9 nábojů je umístěno v korbě. Kanón může střílet všemi druhy munice ráže 105 mm standardizovaných v NATO. S kanonem je spřažen kulomet M240 ráže 7,62 mm.
Střelec sedí před velitelem v pravé části věže. K dispozici má denní / noční (Termovizní) zaměřovač s integrovaným laserovým dálkoměrem. Zobrazení ze zaměřovače může na svém displeji sledovat i velitel. Vpravo vedle kanónu se nachází záložní optický zaměřovač. Tank je vybaven integrovaným digitálním systémem řízení střelby s balistickým počítačem. Velitel může mít k dispozici 12,7 mm kulomet M2, 40 mm granátomet Mk 19 nebo 7,62 mm kulomet M240A2, které mohou být umístěny na věži. Na věži je na každé straně umístěn osemhlavňový vrhač zadymovacých granátů.
V zadní části je vznětový motor Detroit Diesel 6V92TIA s výkonem 427 kW. Motor tvoří s automatickou převodovkou jeden celek. Tento motorový blok je v tanku umístěn tak, že umožňuje jeho snadnou a rychlou výměnu v polních podmínkách. Objem palivových nádrží je 570 litrů.

I v Rostově na Donu je mise scientologické církve.

Rostov je starobylé město v Jaroslavské oblasti Ruské federace, jedno z turistických center Zlatého kruhu Ruska. Leží na březích jezera Něro přibližně dvě stě kilometrů na severovýchod od Moskvy. Žije zde přes třicet tisíc obyvatel.

Mimo prostého názvu Rostov se mu pro odlišení od Rostova na Donu říká také Veliký Rostov, byť dnes je Rostov na Donu výrazně větším městem. I v Rostově na Donu je mise scientologické církve.

Scientologie vznikla v USA a dnes ji vyznávají statisíce lidí, mezi nimi i hollywoodské celebrity jako Tom Cruise nebo John Travolta. Co na ní všichni vidí? V čem je jiná než ostatní náboženství?

V Rusku za cca 20 let své činnosti Scientologie mohutně expandovala. Nejméně 1/3 Clarů kteří se stali Cleari v pokročilé organizaci v Dánské Kodani žije v Ruské federaci. Scientologie vybudovala v Rusku dvě velké organizace třídy V. a to v Moskvě a Sank Petěrburgu. Současně v Ruské federací také působí velké množství Scientologických misí a polních Dianetických skupin, které ve svých oblastech dále expandují a zvyšují počat svých členů a zájemců o Scientologii a Dianetiku. Ruská federace je co do rozlohy největším státem na světě, stačí se podívat na mapu světa, tento fakt je vidět na první pohled. Počet obyvatel Ruské federace je zhruba 145 milionů, což činí Ruskou federací devátou nejlidnatější krajinou na světě. Lidé v Ruské Federací mají silný zájem poznat duchovní oblast po dobách socializmu, kdy jim byly duchovní sféry díky ideologii odpírány.

Co je cílem scientologie?
Cílem Scientologie je dovézt člověka do bodu, aby byl schopen sám vidět činitele ovlivňující jeho život a následné řešení problémů na základě předchozího uvědomění. Výsledkem tohoto procesu by mělo být zlepšení kvality života na všech úrovních existence. Scientologie je pro ty co jsou schopní a chtějí se stát ještě schopnější.

Sebeanalýza a Hubbardova tabulka lidského hodnocení

Kniha Sebeanalýza je kompletní příručka pro kohokoli, kdo chce zlepšit své schopnosti a zvýšit potenciál své úspěšnosti. Máte pocit, že se můžete v něčem zlepšit. Chtěli by jste zlepšit svojí paměť, schopnost si vybavovat nebo reakční dobu. Přišlo by vám vhod mít více životní energie, aby jste byli schopní překonat více překážek.

Sebeanalýza

Sebeanalýza

Používáním jednoduchých, snadno osvojitelných technik Sebeanalýzy, pokud budete investovat  chvilku každý den může zvýšit potenciál svého úspěchu, vybudovat vaší sebejistotu a omezit stres. Pokud budete schopnější dosavadní překážky vám za čas přijdou docela malé a vy budete schopní přijmout nové větší výzvy a dosahovat vašich vílů rychleji. Váš úspěch závisí na vašich schopnostech – naučte se je pomocí Sebeanalýzy využívat naplno.

Autorem knihy Sebeanalýza je L. Ron Hubbard, který je široce známý jako jeden z nejvlivnějších autorů dvacátého století. Knih L. Rona Hubbarda koluje po světě více než 160 milionů výtisků, byly přeloženy do více než 70 jazyků. Jako zakladatel Dianetiky a Scientologie svými filozofickými objevy pomohl lidem po celém světě dosáhnout většího pochopení sebe sama i ostatních.

Hubbardova tabulka lidského hodnocení

Hubbardova tabulka lidského hodnocení

L. Ron Hubbard se narodil v roce 1910 v Nebrasce v USA do rodiny důstojíka Amerického námořnictva. Navštěvoval univerzitu George Washingtona a podnikl řadu expedic a cest po celém světě. Během druhé světové války byl L. Ron Hubbard v námořnictvi spojených států kde velel lodi která se plavila jak v Pacifiku tak i v Atlantiku.

Díla L. Ron Hubbarda na téma člověka, mysli a ducha dnes tvoří desítky milionů publikovaných slov, zaznamenaných v mnoha Scientologických a Dianetických knihách, kurzovních materiálech, brožurách, DVD, rukopisech ve více než 3 000 nahraných přednáškách.

Jaké jsou cíle Dianetiky?
Každý člověk je do menší nebo větší míry zasažen nějakou úzkostí, nutkáním, potíží se soustředit a pod. Cílem Dianetiky je učinit osobu bystřejší a více schopnou, takže je svobodnější vést šťastné a konstruktivní životy. Díky Dianetice se jedinec zbaví různých nutkání, úzkostí, obav, nervozity a stane se více sebou. Hlavním cílem Dianetického procesingu je osoba, která již více nemá svou vlastní reaktivní mysl, nazývaná v Dianetice „Clear“. Reaktivní mysl způsobuje, že se jedinec v určitých situacích nechová rozumě. Jsou to zejména situace, kdy člověk prožívá domělou nebo skutečnou ztrátu. Může se jednat třeba o ztrátu partnera, zaměstnání, oblíbené věci, domácího zvířete a pod. Lidé v okamžicích ztráty jsou obvykle otřeseni a nemohou se soustředit a pokračovat v činnostech, které je ale potřeba dle zdravého rozumu podniknout.

Co je Scientologie?
Cílem Scientologie je rozvoj lidských schopností. Díky Scientologii se lze s rozvojem schopností jedince dostat mnohem dále, než by jste si vůbec dokázali představit. Existuje řada lidí, kteří nechtějí aby se lidé zlepšovali a stali se schopnějšími. Scientologie je široce napadána o očerňována. Ti útočí na Scientologii a očerňují ji si nepřejí aby jste se stali schopnějšími. Poznejte sami co je Scientologie a co díky ní můžete dosáhnout. Stačí si koupit knihu, DVD, brožůru a přečíst si jí, aby jste pochopili co je opravdu Scientologie.

 

 

5 základních oborů v Montessori školce

Osnovy Montessori metody se dělí podle jednotlivých oborů. Ke každému oboru patří specifický pomocný materiál. Obecně se děti ve školce věnují pěti základním oborům. Prvním oborem je většinou seznamování pomocí cvičení praktického života (1), poté přichází smyslová cvičení (2), vývoj řeči (3), základní matematika (4) a kosmická výchova (5). Každá z těchto částí má svou důležitost ve vývoji dítěte a je nutné obory na sebe navazovat a rozvíjet všechny. Hlavním úkolem lektora v Montessori školka je vnímat v jakém se dítě nachází senzitivním období a poskytnout mu správné pomůcky a informace k jeho rozvoji.

5 základních oborů v Montessori školce

5 základních oborů v Montessori školce

 1. Seznamování pomocí cvičení praktického života. Praktické cvičení rozvíjí dítě především aby se dokázalo o sebe správně postarat během všedního denního rytmu. Děti se učí správně oblékat, hygiéně, komunikaci a morálním hodnotám, úklidu a obstarání sebe samotné. Pomůcky jsou přizpůsobené dětské výšce i váze, děti utírají stůl, nalévají si čaj z konvičky do hrníčku, sklízí ze stolu a dělají běžné věci, jako dělají dospělí. V běžných případech, aniž by si to dospělí uvědomoval, při takových činnostech dítě poučuje, často po něm požaduje větší rychlost a v nejhorším případě mu vezme věc z ruky a dodělá to sám. Kantor v Montessori zařízení nejdříve dětem práci ukáže a pak nechává děti maximálně samostatně pracovat, pouze v případě kdy ho dítě samo požádá o pomoc mu poradí, nebo pomůže. Je podstatné děti seznamovat nejprve s jednoduším materiálem a vzestupně se složitějšími. Každé dítě potřebuje k osvojení konkrítní činnosti svůj určitý čas, lektor na děti nespěchá, nechává jim potřebný prostor a podporuje je v opakování a procvičování.

 2. Smyslová cvičení jsou dalším důležitým faktorem ve vývoji dítěte. Od uchopení k pochopení bylo heslo Maria Montessori. Předškolní děti se nacházejí ve stádiu, kdy mají nejvíce vyvinuté smyslové vnímání. Nejlepším způsobem jak si dítě osvojí konkrétní předměty je ukázat mu je a to velice datailně. Pokud je to možné tak si děti mohou osahat předměty, prohlédnout ze všech stran, očichat, uslyšet, případně i ochutnat. Předškoláci mají velkou představivost, proto když jim podrobně něco popíšete má možnost si věc představit, ale protože ji nikdy nevidělo, rychleji na ni zapomene. Právě proto, že vzpomínka na konkrétní věc je podporována zkušenostmi a smyslovým vnímáním dítěte. Metoda Montessori rozděluje pomůcky pro smyslové vnímání do osmi oborů. Jsou to: materiály pro rozlišení rozměrů, barev, tvarů, povrchu a struktury materiálu, hmotnost, zvuků a tónů, chuti a vůni. Během smyslových cvičení je důležitá právě vlasnost materiálů. To znamená izolovat jednu vlastnost, která ukáže dítěti co se právě učí. Konkrétně, že jedna z používaných pomůcek je zásadně odlišná a kontrastní. Podle Marie Montessori by se dítě mělo nejvíce rozvíjet na základě smyslového zraku, sluchu a hmatu.

 3. Vývoj dětské řeči se nejvíce rozvíjí s počtem smyslově již poznaných věcí u všech činností doma i ve školce. Například při již popisovaným smyslovém cvičení v praktickém životě. Dokáže pojmenovat věci které vidělo, na které si mohlo sáhnout a které zažilo. Samotná řeč je k vyjádření pocitů a pro příjímání dalších informací. Právě proto není řeč vrozenou schopností a je nezbytně nutné ji učit v brzkém věku, které začíná již mluvením na miminko v prenatálním stádiu. Lektorův úkol je nechat dítě dostatečně mluvit a respektovat jeho prostor. V běžném životě dospělí často dítě usměrňuje aby mluvilo méně často, někdy děti v tomto věku bývají velice výřeční. Ovšem pro podporu správného sebevědomí a vyspělou slovní zásobu je potřebné naslouchat dětem co nejvíce času. Stejnou váhou je však nutné obohacovat dítěti slovní zásobu novými slovy především čtením a vyprávěním pohádek, básniček a bajek. Řeč vyvíjíme také při zpěvu a recitace, je vhodné rozšiřovat dětské vnímání zážitky, jako například chozením do divadel, koncerty a jiné kulturní akce. V Montessori školkách je na stěně pověšeno několik obrázků, jsou zavěšeny ve výšce dětských očích, často jsou obrázky na reálném charakteru, například obrázek šněněte. V okamžiku kdy se děti naučí obrázek bezpečně pojmenovat učitel jej vymění za jiný.

 4. Matematika a počítání další důležitý obor v Montessori školce. Při výuce počítání se využívají stejné pomůcky, jako při výchově smyslového vnímání. Již výše zmíněná izolace jedné pomůcky zde pomáhá také v matematice. Děti pozotují vztahy mezi předměty, analyzují a dostávají se k sami k tomu co kam patří, například proč větší kostku neprostrčí menším otvorem. Je důležité nabídnou dětem správné pomůcky korespondující se současným senzitivním obdobím dítěte. Také jemná motorika napomáhá dětem při učení počítání. Montessori pomůcky bývají často po deseti sériích a tím už si třeba dítě osvojuje desetinný matematický systém. Příkladem matematické pomůcky je například deska s nití na které jsou čísla od jedné do devíti z hrubého smirkového papíru různé hrubosti. Dotek čísla dítěti pomáhá zapamatovat si číslici. V Montessori školkách používají děti od čtyř let věku speciálně navržené pomůcky a materiály navržené pro psaní, čtení a počítání. Další dva roky si děti ve školce procvičují a upevňují svou paměť na písmenka a číslice, později se přirozeně naučí tvořit věvty a řešit jednoduché matematické příklady.

 5. Kosmická výchova je posledním oborem Montessori metodiky. Marii ke kosmické výchově přesvědčila takzvaná kosmická teorie. Vnímat přírodu kolem nás a prostředí ve kterém se nacházíme je velice důležité. Příroda vykonává svůj program zcela přirozeně, kdežto člověk má možnost rozhodování, přesto je pouze součástí jednotného programu ve prospěch celku. Vzhledem k tomu, že člověk je pouze součástí , je třeba aby respektoval určitá pravidla, ochraňoval přírodu, ne naopak. Děti se nučí milovat přírodu, vnímat smysl samotné existence přírody a prostředí ve kterém se nachází. Děti se vedou k tomu aby samotné pochopili smyls proč přírodu ochraňovat, uvědoměním si samotnou existenci, prostředí člověka v ní tak, aby nalezli vlastní identitu a dostali se na vrchol nezávislosti tím, že si osvojí jednaní smysluplným způsobem.

  Společnost Montessori, o. s.

  Budova ZŠ Rakovského, Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 – Modřany

  Základní škola, Brno, Gajdošova 3
  Gajdošova 3
  Brno – Židenice, 615 00

Scientologie – je to sekta nebo církev?

Je Scientologie církev anebo sekta?

studenti Scientologického semináře Anatomie lidské mysli

studenti Scientologického semináře Anatomie lidské mysli

Scientologická církev byla založena v roce 1954. Od té doby se rozšířila do více než 160 zemí světa, kde bez omezení funguje. Země, kde jsou nějaké snahy Scientologii démonizovat a potlačit by dnes člověk spočítal na prstech jedné ruky. Je to tak 160:2 a zajímavé je, že média nejraději informují o té menšině. Raději informují o jedné jediné zemi, kde se nějaká zájmová skupina snaží Scientologii diskriminovat a mlčí o zbytku světa. Scientologie dokázala zaujmout lidi rozmanitých ras, národů, kultur, náboženství a postojů. Neexistuje sekta, která by dokázala něco podobného.

studenti Scientologie

studenti Scientologie

Sekty mají spíše omezený počet příznivců – řádově desítky až stovky. Žijí odloučeně a uzavřeně. Naproti tomu Scientologii dnes používají miliony lidí po celém světě. Scientologická centra nejsou ukrytá v nějakých odlehlých horách nebo opuštěných továrnách, ale nachází se v centrech důležitých měst světa jako je Washington, Londýn, Berlín, Řím, Madrid, Hamburk, Mnichov, Moskva, Brusel, Budapešť a další.

Scientologové často investují svůj čas a energii do programů na zlepšení společnosti. Také v České republice se angažují na poli protidrogové prevence – vytvořili osvětové webové stránky, rozdávají brožurky, organizují sportovní akce, které propagují život bez drog. Známá je také propagace lidských práv a videa propagující jednotlivá lidská práva Všeobecné deklarace lidských práv OSN. Sbory scientologických dobrovolníků pomáhali při každé větší katastrofě od 9/11 v New Yorku přes hurikán Katrina, tsunami zasažené Indii, povodních v Pákistánu až po zemětřesení v Japonsku a na Haiti, abych jmenoval jen některé.

Scientologové často investují svůj čas a energii do programů na zlepšení společnosti.

Scientologové často investují svůj čas a energii do programů na zlepšení společnosti.

Scientologie je velice tolerantní nauka. Scientologii může studovat kdokoliv včetně příslušníků jiných náboženství a ateistů. Scientologie s tím nemá problém. Heslem je, že pro člověka je pravda to, co on sám zpozoroval, že pravda je. Jinými slovy, člověk, který Scientologii studuje není vyzýván k tomu, aby „tomu uvěřil“, ale aby to prozkoumal a použil. Scientologie obsahuje souhrn objevů a pozorování L. Rona Hubbarda ohledně života, lidské mysli, duše a vesmíru. Člověk, který tuto teorii studuje, by měl pozorovat svět a lidi kolem sebe, aby viděl, „že to tak opravdu je.“ Měl by Scientologii použít, aby viděl, zda se tím dá něco zlepšit a někomu pomoci.

Nejčastější klamnou představu, kterou mají lidé díky senzacechtivým médiím, která běžně jen šíří neověřené výroky a nepodložená obvinění, je ta, že Scientologie „tahá z lidí peníze, aby se ti nahoře měli dobře.“ To je docela legrační tvrzení. Zakladatel Scientologie pan Hubbard dokázal vydělat peníze jako spisovatel. Scientologii k tomu opravdu nepotřeboval. Po jeho smrti v roce 1986 řídí Scientologickou církev členové scientologického náboženského řádu. To samo o sobě vylučuje nějaký milionářský život na jachtách a drahá auta. Scientologická církev se financuje sama z příspěvků lidí na služby a sponzorských darů. V řadě zemí byly před uznáním Scientologie vládou dlouhodobě sledovány její finanční toky a účetnictví. Žádná soukromá osoba nemá žádné peníze ze Scientologie. Všechny peníze jsou použity na provoz církve a její programy na zlepšení společnosti.

To dokazuje řada uznání Scientologie – např. v USA jako náboženství a všeobecně prospěšná organizace, Švédsko nebo Jihoafrická republika jako církev, Portugalsko jako nezisková a náboženská organizace, a mnohé další. Německé soudy uznaly scientologii jako
bona fide náboženství ve více než 40 případech. Dne 12. prosince 2003 uznal správní odvolací soud v Bádensku-Württembersku Scientologickou církev ve Stuttgartu za náboženskou organizaci, spadající pod ochranu německé Ústavy.

Evropský soud pro lidská práva dospěl 5. dubna 2007 k jednomyslnému zlomovému rozhodnutí ve prospěch scientologického náboženství, kterým potvrdil náboženskou svobodu scientologů a jejich náboženských společností ve všech 46 zemích, které podepsaly a ratifikovaly Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod (ECHR), přijatou Radou Evropy v roce 1950.

……………………………………………………………

Osobní získ z kurzu Anatomie lidské mysli:

Kamarád přivedl L.Ř., která chtěla vědět, jak pomáhá Scientologie. Sama poznala a používala jiné metody léčení,  které ne vždy pomohly.
Kurz Anatomie lidské mysli mi otevřel oči. Našla jsem v něm odpovědi na pro mě důležité otázky. Zjistila jsem,  že mohu pomoci nejen sobě, ale i ostatním lidem. Objevila jsem spoustu mých nedostatků a vím, jak je alespoň částečně odstranit. Teď vím, jak mysl ovládá tělo a celý náš život. Jsou to poznatky, které jsem nenašla nikde v žádných knihách i když jsem jich přečetla možná stovky. Všude bylo jen „pozitivně mysli“, to byl flustrující pokus o štěstí…
Tento kurz a auditing (latinského audire-naslouchat, osoba auditor dává jednoduché otázky a naslouchá) mě znova nechal žít svůj život a stát se příčinou nad věcí ne efektem. Přála bych si, aby to věděli všichni !! Alenko,  děkuji moc. L.Ř.

Slováci vyvinuli unikátní systém zvýšení bezpečnosti přepravy

Svaz chemického a farmaceutického průmyslu (SCHP) SR se v roce 2012 zapojil do projektu ChemLog Tracking and Tracing. Projekt je zaměřen na zvýšení bezpečnosti přepravy nebezpečných věcí využitím technologie monitorování zásilek. V současnosti se monitorování využívá hlavně v silniční dopravě, kde takto dopravci mají přehled o stavu svých vozidel na silnicích. V projektu ChemLog TaT se však řešitelé Doc. Juraj Jagelčák ze Žilinské univerzity a Ing. Jaroslav Čermák SCHP ČR, koordinátor projektu ChemLog TaT, zaměřili na kombinovanou dopravu. SCHP si za partnera vybral kolektiv Katedry silniční a městské dopravy Žilinské univerzity, vedené prof. Josefem Gnap. ,, Testovali jsme přepravy cisternových kontejnerů i kontejnerových vlaků po celé Evropě. Ve spolupráci s českými a slovenskými operátory jsme testovali na trasách jejich vlaků do ruského Černjachovska, tureckého Cerkezkoy, italského Terstu, německého Hamburku, Bremerhavenu i Duisburgu po holandský Rotterdam. V březnu jsme se dostali do Doněcka, krátce před vypuknutím nepokojů. Ve spolupráci s autodopravci jsme testovali jízdy kamionů po celé Evropě od Portugalska po Ural. Iniciativní přístup doc. Juraje Jagelčáka nás dovedl k testování jízd až na Ural i do kazašské Astany. Zkoušeli jsme i plavby na námořních trajektech do Anglie, Švédska i na Brač. Na Dunaji jsme monitorovali plavbu od Černého moře po horní Dunaj a po kanálu Dunaj Mohan Rýn na řeku Mohan téměř po Frankfurt. Získané údaje se dají srovnávat s informacemi z říčního informačního systému RIS, používaném na Slovensku av Rakousku. Splnili jsme zadání vedoucího projektu, které rakouští partneři vůbec neřešili, „vysvětlují koordinátoři projektu J. Čermák a J. Jagelčák. A dodávají, že oproti nákladním automobilem je hlavní rozdíl v tom, že jednotky nemají napájení z elektrické sítě automobilu, ale potřebují vlastní zdroj elektrické energie. Prodloužení intervalu mezi dobíjením vyžaduje co nejvýkonnější akumulátory. Ty zvyšují ceny jednotky a spolu s roaming jsou hlavními náklady monitorování. ,, V tom musíme vyzdvihnout přístup havířovské firmy NAMsystem, která nám zapůjčila jednotky a platila datové přenosy. Menší mírou nám pomohla vlastními jednotkami i Šaliansky firma Qadr. Palubní jednotky se lokalizují přes GPS signál a posílají informace o teplotě uvnitř jednotky a nárazech ve třech osách. Tím poskytují dostatek informací, ale pro chemii mohou v budoucnu připojit externí tlakoměry, teploměry produktu i analyzátory plynů atd. Tím lze výrazně zvýšit bezpečnost přepravy. Otázkou je, kam tyto informace budou odesílány a jak často. Zatím jen na server poskytovatele služby monitorování az něho na server Žilinské univerzity. Tam se tyto informace zpracovávají, párují například s informacemi o přepravě a přepravovaném nákladu a zasílají na předem definované adresy. Cílem projektu bylo vytvořit systém automatického hlášení nehod záchranným složkám. Pokud dojde ke zranění řidiče, záchranáři budou vědět, kde se nehoda stala av kterém směru jízdy a hlavně, v případě nebezpečného nákladu, jaký druh nebezpečného nákladu a množství se přepravuje, „říkají J. Čermák a J. Jagelčák. Poukazují i na to, že u dopravců narážejí na otázku důvěrnosti informací o pohybu vozidel. Jejich únik by je mohl poškodit ze strany konkurence a dal by se i zneužít, např. teroristy. Proto je třeba vyvinout systém s oddělením monitorování a informací o typu nákladu. Teprve v případě nehody by se obě informace spojily a hlášení se dostalo k záchranářům. Zásadní je otázka způsobu zavedení systémů hlášení nehody. V současnosti se připravuje zavedení inteligentních dopravních systémů, automatického hlášení nehody osobních aut přes eCall atd. Zavedení monitorování nebezpečného nákladu s mimořádnými důsledky lze nařídit přes dohodu ADR, kde by se monitorování zavedlo od určitého data povinně. Zde by se však musela najít shoda všech členských zemí dohody ADR, kde jsou evropské, asijské i severoafrické země, což koordinátoři projektu nepředpokládají. Druhou cestou je postupné zavádění pomocí pojišťovacích společností přes slevy na pojištění přeprav. Příkladem využití monitoringu nebezpečného nákladu může být systém monitorování přeprav výbušnin v České republice od 1.1.2014, kde dopravce přepravující výbušniny musí umožnit poptávat Policii ČR informace o poloze ze svého monitorovacího systému vozidel v době ohlášení přepravy výbušnin. ,, V projektu byl požadovaný systém Geofencing, který bude hlásit vjezd jednotky do ohraničené oblasti, např. hranice státu, kraje, města, zákazu vjezdu nebo oblasti vodních zdrojů. Tyto oblasti byly vytvořeny na digitální mapě v serveru Žilinské univerzity, ale zde je důležitý interval lokalizace. Pokud je např. 20 sekund, tak vstup u malých oblastí zachytíme včas. Pokud je ale 5 minut, tak vozidlo projde oblastí 1 km bez signalizace porušení zákazu. Server posílal informace o vstupu i výstupu určené oblasti spolehlivě. Byly vyvinuty a ověřeny systémy rozpoznání křížení zakázané oblasti. Příkladem v tomto je Bratislava, kde na křižování dálnic D1 a D2 se nachází oblast s ochranou vodních zdrojů, kde není možné přepravovat látky znečišťující vodu po silnici. Zároveň přes tuto zakázanou oblast pod most Lafranconi plaví plavidla a protínají ji i železniční tratě, což je třeba ošetřit. Geofencing je funkce, signalizující vstup / výstup dopravního prostředku pro určenou oblast. Aby byl vstup vozidla signalizován, musí být, pro malé oblasti, lokalizování poměrně často. U nás bylo každých 20 sekund. Na digitální mapě byly definovány oblasti hranic zemí krajů, velkých měst, tunelů a oblastí s ochranou vodních zdrojů , přibližují J. Čermák a J. Jagelčák. Upozorňují na oblasti se zákazem vjezdu nebezpečného nákladu tunely, centra měst. Geofencing by měl umožnit sledování vybraných zásilek na operačních pracovištích záchranného systému nebo inteligentního dopravního systému. ,, Dosáhli jsme zajímavé výsledky, ale kdo je využije? V dohodě ADR se hovoří o kategorii vysoce rizikového nákladu s mimořádnými důsledky. Při nich je třeba předcházet jejich zneužití. Jak ale prosadit využití v širším měřítku? Striktním vymezením v dohodě ADR? To bude nutné dohodnout na zasedání WP 15 při OSN, kde se shoda hledá složitě. Pomohlo by spíše motivovat dopravců poskytovat informace o přepravě za cenu snížení pojistného? Shoda by se spíše našla ve středoevropských podmínkách s vysokou koncentrací cest, zásilek, přírodních překážek. Nebo budeme čekat na nějakou větší nehodu nebo bezpečnostní incident a pak už bude zájem řešit problém ?, ptají se J. Čermák a J. Jagelčák. A tak bude systém využíván univerzitou na další vývoj aplikací, na zkoušení vozidel, upevnění nákladu a další dynamické procesy. V praxi se využívá ke sledování ucelených vlaků Duslo Šaľa, kde oceňují jeho přínos pro lepší řízení logistického řetězce.

Přečtěte si také:

Scientologická církev ve světě
Scientologie v Německu
Scientology
Urbano Alonso Galan SCIENTOLOGIE Opravdové náboženství
Krátce o Scientologii

Lidé hledají morální pravidla, nalézají je ale?

Morálka je nepsaný soubor chování se, podle toho v jaké společnosti člověk vyrůstal. V různých kulturách jsou jiné morální kodexy, které v drtivé většině kultur vycházejí z náboženských nebo filozofických směrů, jemiž se daná oblast ubírala. Každý soubor morálních pravidel bez výjimky slouží pouze a jenom k tomu, aby jsme se tu nesežrali a společnost byla schopná fungovat. Morálka je součástí hodnotového systému té které společnosti.

Kdo myslíte, že by dodržoval zákony kdyby nebyla morálka ani etiketa? Pak by vás mohl kdokoliv a kdykoliv umlátit. Kdyby se mu líbilo něco co máte nebo jen tak z dlouhé chvíle.

Koncepce státu, spravedlnosti a lidských práv mají hluboké kořeny v nejstarších antických filosofických teoriích Platóna a zvláště Aristotela a postupný vývoj k jejich dnešním liberalistickým pojetím vedl především přes ideje myslitelů jako Locke, Hobbs, Rousseau či Smith.

Než půjde vaše dítě do školky či školy a začne se od vás pomalu odpoutávat, a samo fungovat v kolektivu dalších dětí, měli by ho rodiče naučit nejen to, jak se zavazuje tkanička a koho zdravit, ale také morální principy, jež bude potřebovat pro život.

Společenský kodex je nutno vyučovat a procvičovat ve školách, zvláště v základních.

Společenský kodex by měl obsahovat pravidla pro chování člověka při komunikaci s jinými lidmi i se společností.

Nelze oddělit dobro od zla, ale musíme je rozlišovat.

Dobrý lituje, že ublížil, špatný – že pomohl.

Konáme-li podle svého svědomí, probouzíme svědomí i v druhých.

Existuje brožurka Cesta ke štěstí – rozumný průvodce pro lepší život.” Je to první nenáboženský morální kodex, založený zcela na zdravém rozumu – byl napsán L. R. Hubbardem – pro ilustraci malý citát:

“Člověk si může někdy připadat jako list ve víru větru, který ho žene přes špinavou ulici, či jako zrnko písku, které někde uvízlo. Ale nikdo neřekl, že život je něco klidné a uspořádané, není. Člověk není ani odvátý list, ani zrnko písku – každý si může do větší či menší míry nakreslit svou vlastní cestu a kráčet po ní. ”

L. Ron Hubbard

Film Harvest obdržel cenu za kampaň Zdravé pracoviště

Film se věnuje dvaceti sběračům hroznů na jihu Francie. Náročnou práci provádějí jako sezónní dělníci starší i mladé osoby. Musejí přenášet těžký náklad, snášet vedra, a od stříhání se jim z nůžek dělají puchýře, avšak i přes všechna tato příkoří lidé navazují krátkodobá přátelství. Film Harvest byl oceněn jako hluboce lidské a vizuálně neobyčejné zobrazení těchto pracovníků a jejich prostředí. Kampaň zdravé pracoviště pořádané agenturou hraje tato filmová cena ústřední roli při zvyšování povědomí o problematice BOZP tím, že podněcuje k diskusi, podporuje v Evropě bezpečná a zdravá pracoviště, rozšiřuje filmotéku v oblasti BOZP. Cena tohoto typu je udělována na Mezinárodním filmovém festivalu dokumentárních a animovaných filmů v Lipsku už šestý rok. Cena je pod záštitou Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Tento film bude agentura promítat po celé Evropě za účelem zvýšení povědomí o problematice týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

Kuchařská show v Fort Harrisonu ve prospěch místních dětí

Kuchařská show v Fort Harrisonu ve prospěch místních dětí
| Spojené státy • 30. června 2013 |

Jedinečná benefiční akce ve prospěch místních Dobrovolníků Clearwateru se konala v prostorách centra Fort Harrison Scientologické církve.

Pět kuchařů, pět chodů a pět vín – taková byla nabídka, kterou si nenechalo ujít 85 hostů, kteří se 9. června zúčastnili benefiční kuchařské show v centru Fort Harrison Scientologické církve. Na celé akci se vybralo 7.000 dolarů pro místní Dobrovolníky Clearwateru.

Show, kterou spoluorganizoval časopis Tampa Bay Magazine, se konala v Křišťálovém tanečním sále centra Fort Harrison, jehož šéfkuchař Zoltan Vajna a jeho zástupce Nico Roth byli mezi kuchaři, kteří prezentovali své kuchařské umění.

Místní Dobrovolníci Clearwateru jsou neziskovou organizací založenou v roce 1994 za účelem zlepšení života v obci Clearwater a okrese Pinellas. Mezi jejich charitativní akce patří Hledání velikonočních vajec v parku Coachman, Zimní země divů v Clearwateru a modní přehlídka Fashions. Dále pomáhají sponzorovat řadu akcí včetně osvěty o lidských právech, jež podporuje Scientologická církev. Vybrali více jak 100.000 dolarů a věnovali více jak 50 tun potravin a hraček potřebným dětem a jejich rodinám.

Ve Fort Harrisonu se pořádají charitativní koncerty, večeře, setkání místní komunity a každoroční sváteční oběd ve prospěch komunity okresu Pinellas.

Novinky ve vzdělání v Nepálu

Nová scientologická brožura informuje o lepších výsledcích studentů

Nepál  15. března 2013

V brožuře vydané v březnu 2013 Scientologickou církví se píše o učiteli z Nepálu, který zavedením Studijní technologie, jejímž autorem je L. Ron Hubbard, zvýšil průměrnou úspěšnost u zkoušek v Nepálu z 30 % na 80 %. Toje podstatné zlepšení.

Nepál byl a jako celé země je zatím na 180 místě z 205 zemí při srovnávání testů národní vzdělanosti a pan Sharma při hledání řešení tohoto problému hledal a našel na internetu Aplikovanou Scholastiku se Studijní technologii od L. Ron Hubbarda. Naučil se základy a inicioval zkušební program se vzorkem studentů z různých tříd ve své škole.

Jako svědectví toho, jaký rozdíl může způsobit jeden člověk, vypovídá brožura Scientologie, jak pomáháme: Aplikovaná scholastika, dosahujeme gramotnosti a vzdělanosti, vydaná v březnu 2013 Scientologickou církví, o práci pana Bijaye Sharmy, známého autora vědeckých učebnic a pedagoga, který neúnavně pracuje na zlepšování kvality vzdělávání v Nepálu.

Více než půl milionu učebnic, jejichž autorem je pan Sharma, je používáno v Nepálu, a každá obsahuje úvod do Studijní technologie L. Rona Hubbarda. Tím se dostala tato technologie ke studentům celého národa v široké míře. Pan Sharma dále založil stálé vzdělávací centrum Aplikované scholastiky v Nepálu, které bylo slavnostně uvedeno do provozu Ministerstvem školství.

Úspěšnost u zkoušek, jež předtím stagnovala na 30 procentech, vystoupala na více než 80% u všech studentů ze všech tříd. Na základě úspěšnosti tohoto zkušebního programu se pan Sharma přihlásil na kompletní vzdělávací program pro učitele v areálu Aplikované scholastiky v Missouri, USA. Po svém návratu do Nepálu vytvořil program pro 1.600 učitelů, kteří používají Studijní technologii k transformaci výuky ve svých třídách a v celé zemi.

Aplikovaná scholastika vyškolila více než 135.000 učitelů z 42 národů, kteří pak následně mohli předat Studijní technologii milionům kolegů a studentů. Organizace pracuje se stovkami přidružených škol a vzdělávacích programů po celém světě, jimž poskytuje účinné nástroje studia vyvinuté L. Ron Hubbardem.

Brožura Scientologie, jak pomáháme: Aplikovaná scholastika, dosahujeme gramotnosti a vzdělanosti, je jednou ze série publikací představených Scientologickou církví, která tak reaguje na žádosti o více informací o Scientologickém náboženství a jeho podpoře humanitárním iniciativám a programům na zlepšení společnosti. Více informací najdete na stránkách Scientologické církve www.scientology.org/AppliedScholastics.

###

Aplikovaná scholastika (Applied Scholastics International) je světskou neziskovou veřejně prospěšnou korporací, která se staví čelem k problému negramotnosti šířením objevů L. Rona Hubbarda na poli vzdělávání a gramotnosti.

Postřiky na kadeřavost broskvoně nyní se slevou!

Kadeřavost broskvoně KADEŘAVOST BROSKVONĚ patří mezi nejznámější závažné houbové choroby, které často napadají tyto ovocné stromy. Původce onemocnění je houba, která se nazývá Taphrina deformans a přezimovává nejčastěji v korunách stromů nebo na větvích. Choroba se objebuje každoročně v jarním období. Rozvoj choroby podporuje teplé jarní počasí a období rašení. KADEŘAVOST BROSKVONĚ se odráží hlavně na mladých nerozvinutých listech o velikosti 10 – 15 mm. Choroba se pozná tak, že během května se na listech objeví nápadné světlezelené nebo až červené puchýře. Určitě jste se s tím už někdy setkali. V dalším stádiu listy uschnou a opadají, listové čepele následně zkadeří a jednoznačně změní svůj tvar. Nedoporučuje se otrhávat již zdeformované listy, protože tím strom už nezachráníte. Na KADEŘAVOST BROSKVONĚ Vám pomohou přípravky, které naleznete v naší nabídce. Určení doby ošetření je velice důležité pro účinný zásah. Ačkoliv můžete chemický postřik aplikovat kdykoliv od opadu listů v podzimním období do rašení v jarním, na základě výzkumu se doporučuje ošetření pouze když teplota vzduchu překročí 5°C. Postřiky proti plísním Fungicidy neboli postřiky proti plísním jsou pesticidy používané k hubení hub, které napadají rostliny a působí na nich ekonomické škody, respektive působí škody na výnosu. Jak už název fungicidy napovídá jejich úlohou je usmrcení daného organizmu. Nasazení postřiků proti plísním a jiných pesticidů je v současnosti nejen v rozvinutých zemích výraznou součástí integrované ochrany rostlin. V naší nabídce naleznete různé postřiky proti plísním od známých předních výrobců, zaměřených na ochranu všech rostlin. Ať už potřebujete ochránit zeleninu, ovoce, stromy či keře, z našeho širokého sortimentu si jistě vyberete vhodný přípravek k tomu určený.

Postřiky na kadeřavost broskvoně nyní se slevou!

Postřiky na kadeřavost broskvoně nyní se slevou!

Přečtete si také:

Scientologie, kurz o fungování organizace pro zaměstnance

Scientologie, jaká byla moje cesta k Scientologii?

Kdo útočí na Scientologii a Dianetiku

Basic data about the Czech republic

The Czech Republic (comprising Bohemia, Moravia and Silesia) is situated in the center of Europe. It has common borders with Federal Republic of Germany, Poland and the Slovak Republic and Austria. The prevailing continental climate is characterized by mild winters and warm summers. The average annual temperature is 10 C, in summer months 20 C, in  winter 5C below.
The landscape character is very diverse. Fertile lowlands alternate with undulating hilly countryside and mountains massifs, fresh meadows and cornfields with extensive woods, lakes and ponds and network of water courses. 

State and public holidays

January 1st – New Year´s Day; National Holiday – Formation of the Czech Republic

variable – Easter Monday

May 1st – May Day (Labour Day)

May 8th – National Holiday – Day of Liberation from Fascism (1945)

July 5th – National Holiday – Day of Slav Missionaries Cyril and Methodius

July 6th – National Holiday – Master John Huss (1415)

September 28th – Saint Wenceslas Day

October 28th – National Holiday – Foundation of Independent Czechoslovak State (1918)

November 17th – Day of Fight for Freedom and Independence

December 24th – Christmas Eve

December 25th – Christmas Day

December 26th – Boxing Day

 

The integration of the Czech Republic to the Schengen area has been one of the priorities of the Government of the Czech Republic. Czech republic become part of Schengen in 2007.

Weather in Prague (altitude 254 metres)

Hottest month, July, 17.9°C (average daily temperature in 2008); coldest month, December, 0.7°C (average daily temperature in 2008); driest month, February, 27 mm average rainfall; wettest month, July, 86 mm average rainfall. Annual average rainfall in 2008, 619 mm

Language

Czech (Slovak officially recognised)

Weights and measures

Metric system

Currency

Koruna ceska (Kc) or Czech crown. Introduced in February 1993 after the break-up of the monetary union with Slovakia

Fiscal year

Calendar year

Prague public transport
Prague district and its descriptions
Prague famous restaurants
Shopping in Prague

The Czech Republic boasts a great number  of cities and towns. It is famous for the beauty of its castles and fortresses, historic centres, mineral water and ski resorts which attract tourists from all over the world and play an important part in the economy of the country. Every Czech city is unique, has its peculiarities, and contributes its own part to the development of the country.

The Czech Republic consists of three historical regions: Bohemia, Moravia and Czech Silezia, each with its own culture, traditions and sights.

List of cities in Czech republic with its population and area

The charms of Prague (Praha) are known the world over, and the entire country is rich in history.

How to call Czech Republic using country code ?

As many European countries, the international dialing code 420 is only required to call Czech Republic from abroad. Concerning national calls made in Czech Republic, it is not necessary to dial the country code 420.

Jste student a nemáte ješte řidičák? Nevadí!

Proč zvolit naši autoškolu?
Naším cílem není jen složení zkoušky, ale také dostat žáka na takovou úroveň, kdy jako nový řidič na silnici nepředstavuje nebezpečí pro sebe ani pro ostatní.

Vyzkoušejte si naše různé nabídky výcviku pro skupinu B , kde si vyberete výcvik podle svého přání. Věříme, že nabídky jsou i cenově zajímavé a vyberete si tu, která Vás nejvíce zaujala.

Studenti naší autoškoly mají skvělou příležitost získat řidičský průkaz skupiny B a dalších skupin. Řidičský průkaz na motycykl. Zvláště u malých a levných autoškol nebývá zvykem, aby jízda trvala 45min., jak předepisuje zákon, ale často bývají zkrácovány, aby se ušetřilo. U nás vám jízdy krátit nebudeme. Vždy budete jezdit 45 minut. Naší autoškolou, zdokonalovacím výcvikem či školením řidičů prošla celá řada známých osobností. Výuku provádějí kvalifikovaní učitelé s pedagogickým vzděláním a dlouholetou praxí v oboru. Bez řidičáku si řada lidí život vůbec nedokáže představit.

Je to velice jednoduché udělejte svůj řidičeský průkaz v naší autoškole.

Skupina B
Osobní automobily a motorová vozidla do 3500 kg a do 8 míst, mimo místa řidiče od 18 let
Závěrečná zkouška z pravidel silničního provozu , nauky o konstrukci a údržbě osobních vozidel

Školení řidičů – referentů + referentských vozů

Podle nového zákona 411/2005 Sb., platného od 1. 7. 2006, poskytuje autoškola školení řidičů – referentů. Všichni řidiči, kteří používají osobní a dodávková vozidla do nosnosti 3,5 tuny, která jsou evidována na IČO firmy, musí projít povinně školením odborné způsobilosti. Toto školení nabízíme za 250,- Kč a po jeho absolvování získáte průkazku.

AM – mopedy a malé motocykly s maximální konstrukční rychlostí 45 km/h

A1 – lehký motocykl 125 cm3 – výkon nejvýše 11 kW

A2 – motocykl do 35kW

A – motocykl nad 35kW
Řidičský průkaz skupiny A, který Vás opravňuje k řízení motocyklů se dělí do několika podskupin dle věku uchazeče a výkonu motocyklu.

BE – přívěs o celkové hmotnosti nad 750 kg

C – nákladní a speciální vozidla bez omezení celkové hmotnosti
Řidičský průkaz skupiny C opravňuje k řízení motorových vozidel o celkové hmotnosti přesahující 3500 kg, pokud nejsou určena k přepravě osob. K tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg.

CE – přívěs o celkové hmotnosti nad 750 kg
Žadatel musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny C.

D – autobus
Žadatel musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny B nebo C.
Délka kurzu je 1 měsíc pro držitele ŘP C a 2 měsíce pro držitele ŘP B
Řidičský průkaz skupiny D opravňuje k řízení motorových vozidel s více než 8 místy k sezení, kromě místa řidiče, k těmto vozidlům smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg.

T – traktor s přípojným vozidlem
Věk 17 let
Řidičský průkaz skupiny T opravňuje k řízení Traktorů a samojízdných pracovních strojů, a to i s přípojným vozidlem.
Teorie + 21hodin praktických jízd + 8 hodin praktické údržby + 4 hodiny první pomoc platí pro ostatní