Archiv pro rubriku: ubytování

Chorvatsko zavádí hraniční kontroly

Letní čas dovolených se blíží. Mnoho českých občanu vyrazí na letní dovolenou do Chorvatska, které patří dlouhodobě k nejvíce oblíbeným destinacím. Velmi oblíbený druh dopravy do Chorvatska je vlastním automobilem.  Tento druh volí drtivá většina turistů.

V minulých letech (od června 2013)  Chorvatsko na státních hranicích zrušilo kontroly. Tato skutečnost velmi usnadnila a zrychlila samotnou cestu za mořem. Na hranicích zmizeli po mnoha letech dlouhé kolony, které cestu časově prodlužovali o 1-1,5 hodiny.

Kontroly na hranicích s Chorvatskem

Kontroly na hranicích s Chorvatskem

Kontroly na hranicích s Chorvatskem

Před pár dny bohužel Evropská unie nařídila státům, které se nacházejí mimo schengenský prostor opět zavést kontroly na státních hranicích. České turisty to ovlivní především při cestě do Chorvatska za jejich letní dovolenou. Opět se dají očekávat velké mnoha kilometrové kolony, které cestu znepříjemní.

V hlavní turistické sezóně se tak připravte na dlouhé kolony. Kontrolovány budou muset být všechny automobily (také autobusy), které Chorvatsko mají v plánu navštívit nebo také naopak opouštějí. K samotné kontrole budete potřebovat platný pas nebo občanský průkaz.

Připravte děti na delší cestu do Chorvatska

Dobré je se na tuto komplikaci připravit a jestliže budete cestovat s dětmi, počítat s tím, že pomalé popojíždění děti nudí. Proto je dobré mít dostatek pití, hračky apod. Můžete tak předejít nepříjemnostem, které by vám pokazili dovolenou hned v jejím začátku.

Proto je také vhodné mít rezervován apartmán dopředu. Dnes je velmi snadné si vyhledat a rezervovat ubytování v Chorvatsku předem na internetu. Využijte například stránky www.levnedochorvatska.cz, které nabízejí tisíce apartmánů po celém chorvatském pobřeží.

Profilová ocel a její využití ve stavebnictví

Profilová ocel se tak jako v minulosti i v současnosti využívá zejména pro nosné konstrukce staveb.

Vysoká pevnost předurčuje ocel k využití u velmi namáhaných prvků stavby.

Profilová ocel a její využití ve stavebnictví

Profilová ocel a její využití ve stavebnictví

Profilová ocel se stává stále oblíbenějším materiálem architektů díky svým vlastnostem pevnostním a také díky svým jedinečným vlastnostem, kterých lze využít jako výrazného architektonického prvku.

Mezi přední výhody oceli patří pevnost a elasticita. Díky těmto vlastnostem je profilová ocel nedílnou součástí velkorozponových a tažených prvků staveb.

Tvar a síla profilové oceli je určujícím prvkem konstrukčních vlastností stavby. Základními profily jsou tvary I, H, T, U a jejich varianty IPE, UPE, HEP a HEA. Každý profil má specifické vlastnosti – danou odolnost, plasticitu a únosnost.

Při navrhování staveb je nutno počítat s mezními hodnotami profilové oceli. Žádná konstrukce nesmí tyto hodnoty překročit, jinak může dojít k deformaci, ztrátě únosnosti a dokonce až ke zřícení stavby. Výběr správné profilové oceli je tak zásadní pro bezpečnost celé stavby. Je nepřípustné, aby stavebníci svévolně měnili profilovou ocel při samotné stavbě bez schválení stavebního projektanta.

Profilová ocel a její využití ve stavebnictví

Profilová ocel a její využití ve stavebnictví

Vzhledem k tomu, že profilová ocel nepatří k nejlevnějším stavebním materiálům, je vhodné stavební ocel nakupovat u dodavatelů, kteří jsou schopni zajistit celou dodávku ocelových profilů již nakrácenou na požadované rozměry. Na stavbě tak již není nutné profily upravovat a nezůstávají žádné zbytky, které stavební ocel zbytečně prodražují.

Mezi dodavatele stavební oceli na Liberecku a Turnovsku patří společnost STAV-AGENCY STEEL.

Společnost STAV AGENCY STEEL nabízí ocel pro stavebníky včetně veškerých doplňkových služeb spojených s přípravou hutního materiálu na požadované rozměry a dopravou.

 

Ubytování na Slovácku zajišťuje penzion U Kulky

Kyjov na Slovácku je známý svými kulturním akcemi a turistickými zajímavostmi, vč. nádherné přírody, výborného jídla a dobrého vína. Pro rok 2015 je pro návštěvníky jihomoravského města Kyjov připravena spousta zajímavých akcí.

Folklór a kultura, sport a ubytování Kyjov

Návštěvní zde mohou na nejstarším regionálním festivalu „Slovácký rok“ poznat folklórní hudbu a tance, poslechnout si cimbálovou muziku nebo si i zatančit, navštívit výstavu Bohumila Hrabala nebo výstavu hraček „Hračky ze staré půdy“. Program zahrnuje také oblíbené Martinské hody, Kateřinská zábava a tradiční vánoční oslavy. Návštěvníkům Kyjova, kteří shání komfortní ubytování Kyjov, vřele doporučujeme ubytování Kyjov.

Za dobré jídlo, výborné pití a příjemnou atmosféru ručí penzion Kyjov U Kulky stojící v samém centru Kyjova, penzion disponuje kapacitou 80 osob a kromě pohostinné, příjemné atmosféry nabízí i perfektní zázemí pro cyklisty, rodiny i větší skupiny přátel. Při plánování firemního víkendu či rodinné dovolené se obraťte na penzion Kyjov. Budete příjemně překvapeni příznivými cenami, kvalitní domácí stravou doplněnou o výborné moučníky nebo opékaná, uzená i grilovaná masa.

Cyklistické stezky okolo Kyjova

Zastánci o něco náročnější cyklistiky, ale i cyklistické rodiny s vozíky za kolo pro děti budou mile překvapeni četností tras. Kyjov penzion má ideální polohu uprostřed Kyjova, takže si každý cyklista může vybrat podle délky a náročnosti stezku, která pro něj bude nejideálnější. Za prozkoumání určitě stojí Kulkova mutěnická cyklostezka, Vyhlídka, Krajem folklóru a povodní a Krajem orchidejí, oškoruší a pálenic do Suchovské republiky.

Slovenská pohoří – Kysucká vrchovina

Kysucká vrchovina – se rozprostírá na severozápadě Slovenska na území Žilinského kraje v okresech Čadca, Námestovo, Kysucké Nové Mesto, Žilina a Dolný Kubín. Patří do oblasti Střední Beskydy na Slovensku, která je součástí Vnějších Západních Karpat / rozloha 408 km2 /. Mimořádně pestrý reliéf tohoto rozpojeného pohoří má pahorkatinový, podvrchovinový až hornatinový charakter. Původně povrch pokrývaly převážně bučiny, které však byly ve značné míře nahrazeny smrkovými lesy. Odlesněné části zabírají louky, pastviny, pole, sekundární křoviny či rozptýlené osídlení – tzv. rale. Oblast patří do mírně teplé až chladné klimatické oblasti. Nachází se zde vodní nádrž Nová Bystrica. Nejvyšším vrcholem je Púpov vrch / 1095 m n.m. /.
Kysucké Beskydy – se nacházejí na severu středního Slovenska na hranici s Polskem. Rozprostírá se v Žilinském kraji v okresech Čadca a Námestovo. Svou polohou spadají do oblasti Střední Beskydy, které jsou součástí Vnějších Západních Karpat / rozloha 150 km2 /. Hladce modelovaný reliéf má pahorkatinného a vysočinový charakter. Kysucké Beskydy se nacházejí v mírně teplé a chladné klimatické oblasti. Povrch je částečně odlesnění, vzniklé plochy orné půdy a trvalých travních porostů se střídají s plochami převážně smrkových lesů.
Velkou část území Kysuckých Beskyd tvoří CHKO Kysuce, která byla vyhlášena v roce 1984 (je rozdělena na Javornický a Beskydské část). Na svazích nejvyššího vrchu Veľká Rača se nachází nejvýznamnější lyžařské středisko Park Snow Veľká Rača Oščadnica. Území je zajímavé i typickým valšským a kopaničářského osídlením. Nejvyšším vrcholem je Velká Rača / 1236 m nm /.

Odlesňování je systematické kácení lesních porostů lidmi s cílem snížit lesní plochy v daném území. Může být chápáno jako lokální; většinou však jde o strategické rozhodnutí v rámci vyšších územních celků.

Slovenská pohoří – Skorušinské vrchy

Skorušinské vrchy – se nacházejí na severu Slovenska v Žilinském kraji, v okresech Tvrdošín a Dolný Kubín. Pohoří patří do Podhôľno-Magurský oblasti, která je součástí Vnějších Západních Karpat / rozloha 192 km2 /.
Skorušinské vrchy se nacházejí severně od pohoří Západní Tatry. Od Roháčů je odděluje Podtatranská brázda, kterou tvoří Blatná a Tichá dolina. Skorušinské vrchy jsou budovány usazenými horninami vnútrokarpatského paleogénu, převážně pískovci a slepí. Reliéf Skorušinských pohoří představuje masivní hřbet rozčleněn hlubokými dolinami říčky Oravice a Studeného potoka. Původní smrkové lesy s příměsí buku a jedle se změnily na smrkové monokultury. Části povrchu pokrývají trvalé travní porosty. Během léta je zde možnost sběru lesních plodů a hub. Skorušinské vrchy se dělí na hlavy – Kopec (1251 m) – Skorušina (1314 m) – Oravická Magura (Magura 1232 m). Z rozhledny na vrcholu nejvyššího vrchu Skorušina je vidět hlavní hřeben Roháčů na jihu, Velký Choč (1611 m) na jihozápadě, Velký Rozsutec (1610 m) na západě, Oravská Magura, Oravskou přehradu, Oravské Beskydy a Babí horu (1725 m) na severu a rozlehlou Oravskou kotlinu na východě.
Skorušinské vrchy patří do chladné klimatické oblasti. Severně pod vrchem Skorušina, v údolí říčky Teplica, nedaleko obce Brezovica je vybudováno lyžařské středisko s umělým zasněžováním a dobře udržovanými sjezdovkami. Skorušinské vrchy poskytují ideální podmínky pro letní i zimní turistiku. Část pohoří patří do národního parku TANAP a jeho ochranného pásma. Nejvyšším vrcholem je Skorušina / 1314 m n.m. /.

Slovenská pohoří – Súľovské vrchy

Scientologie v Evropě – Itálie

Slovenská pohoří – Krupinská planina

Krupinská planina – se rozprostírá na jihu středního Slovenska v Banskobystrickém a Nitranském kraji v okresech Veľký Krtíš, Krupina, Zvolen, Detva a Levice. Patří do oblasti Slovenské středohoří, které je součástí Vnitřních Západních Karpat / rozloha 853 km2 /. Pro charakter reliéfu jsou typické horizontální tabulové struktury. Jednotvárnost reliéfu místy narušují andezitové tvrdost. Řeky a potoky se na planině paprskovitě roztékají a tím vytvořily hluboké kaňonovité doliny, z nichž nejznámější jsou Litava a Malá Litava. Planina se postupně mírně svažuje ze severu, kde dosahuje výšky mezi 600 až 800 metrů nad mořem, směrem k jihu dosahuje výšky jen kolem 300 metrů nad mořem
Území odvodňují především říčky Tisovník, Stará řeka, Plachtinský potok Krupinica, Litavica a Litava. Všechny povrchové toky patří do povodí IPLA. Pohoří spadá do teplé a mírně teplé klimatické oblasti. Povrch Krupinské planiny je činností člověka značně přeměněn. Zalesněné části představují především habrové a dubové lesy, naopak odlesněné plošiny se využívají jako pole, louky a pastviny či ovocné sady. Pro Krupinská planinu je typické rozptýlené Láznička osídlení. Vojenský výcvikový prostor Lešť, který je nepřístupný pro veřejnost, zasahuje do pohoří Javorie, ostrožka a Krupinská planina a patří mezi nejznámější výcvikové prostory ve střední Evropě. Nejvyšším vrcholem je Kopaný závoz / 775 m nm /.

Termální lázně na Slovensku

Pracovala jsem v scientologické firmě

Rybolov na Slovensku – Liptovská Mara

Vodovod – kde, jak, k čemu

Vodovod je zařízení pro potrubní nebo podobnou dopravu vody. Veřejná vodovodní síť zajišťuje dodávku upravené vody pro velký počet obyvatel. Patří k nim dálková a místní vedení, která jsou vedena ve veřejných prostorách, a to tak, aby bylo možné snadno provádět opravy, nejčastěji souběžně s komunikacemi. Soukromé vodovodní rozvody zajišťují rozvod vody z veřejné sítě uvnitř objektu nebo dopravu vody z neveřejného zdroje, například z vlastní studny.

Vodovod je soustava aktivních (čerpadla) a pasivních prvků (vodovodní vedení-trubky) na dopravu vody od jejího zpracovateli ke konečnému spotřebiteli. Na Slovensku jsou těmito zpracovateli jednotlivé vodárenské společnosti.

Předchůdcem vodovodu jsou takzvané akvadukty, které se používaly k přepravě vody ve starověku. Jejich název pochází ze stejných slov jako slovo „vodovod“ – lat. akva = voda, ducere = vést.

Kromě vodárenských společností se na konečné podobě vodovodu podílejí i jiné firmy, například ty, které vodovod projektují. Specializované firmy dokážou naprojektovat vodovod nejen pro soukromé osoby (rodinné domy), ale i pro celé obce.

Les a nekolik jeho definic

Karpatské bukové pralesy – světové přírodní dědictví

Stavebnictví a co více

Vznik stavebnictví je spojen s procesem specializace stavební výroby. Takto vznikaly například obory bytových a občanských staveb, průmyslových staveb, dopravních staveb, inženýrských staveb ap. Pojem stavebnictví je obšírnější nežli pojem stavební výroba, pod níž se zpravidla rozumí provádění stavebních prací dodavatelským způsobem.

 

stavebnictví

stavebnictví

Odlišností od průmyslové výroby je stálé stěhování výrobce (stavbařů) ze stavby na stavbu a výrobků (staveb), délkou výrobního procesu, závislostí na klimatických podmínkách, individuálním charakterem staveb a značným množstvím různých hmot, které je třeba dopravovat a zpracovat. Stavebnictví je závislé na spoustě průmyslových odvětví, která vyrábějí staviva a strojírenské výrobky (ocelové konstrukce, prefabrikáty, zdravotně technická zařízení, stroje pro stavební, silniční práce). Velké nároky jsou kladeny především na dopravu. Do oboru stavebnictví se počítají hlavní dodavatelské stavební podniky, stavební útvary různých nestavebních organizací. Stavebnictví a strojírenství se rozhodujícím způsobem podílí na realizaci investiční výstavby.

stavebnictví

stavebnictví

Vznik stavebnictví je spojen s procesem specializace stavební výroby. Takto vznikaly například obory bytových a občanských staveb, průmyslových staveb, dopravních staveb, inženýrských staveb ap. Pojem stavebnictví je obšírnější nežli pojem stavební výroba, pod níž se zpravidla rozumí provádění stavebních prací dodavatelským způsobem. Odlišností od průmyslové výroby je stálé stěhování výrobce (stavbařů) ze stavby na stavbu a výrobků (staveb), délkou výrobního procesu, závislostí na klimatických podmínkách, individuálním charakterem staveb a značným množstvím různých hmot, které je třeba dopravovat a zpracovat. Stavebnictví je závislé na spoustě průmyslových odvětví, která vyrábějí staviva a strojírenské výrobky (ocelové konstrukce, prefabrikáty, zdravotně technická zařízení, stroje pro stavební, silniční práce). Velké nároky jsou kladeny především na dopravu. Do oboru stavebnictví se počítají hlavní dodavatelské stavební podniky, stavební útvary různých nestavebních organizací. Stavebnictví a strojírenství se rozhodujícím způsobem podílí na realizaci investiční výstavby.

Pension a restaurace „V Ráji“

Město Mšeno (240-403 m n. m.) je vstupní branou do CHKO Kokořínsko. Leží na jeho východním okraji, na rozhraní okresů Mělník, Mladá Boleslav a Česká Lípa. Kokořínsko je lesnatý kraj, plný skalních útvarů, roklí a romantických zákoutí, protkaný množstvím turistických a cyklistických stezek. Svým návštěvníkům může nabídnout nedotčenou přírodu, několik hradů (Kokořín, Bezděz, Houska) a zámků, ale i zachovalou původní dřevěnou architekturu.

 

Pension a restaurace „V Ráji“

Pension a restaurace „V Ráji“

Chráněná krajinná oblast zaujímá rozlohu cca 410 km². Patří k nejkrásnějším oblastem Mělnicka, Českolipska, Mladoboleslavska i celých Čech. Krajina má kaňonovitý charakter, v severní části přechází v pahorkatinu, jsou pro ni typické pískovcové skály, z nichž mnohé vytvářejí rozličné tvary – skalní převisy, drobné jeskyně, výklenky a římsy. Polomené hory podobně jako České středohoří vznikly koncem třetihor, kdy došlo k rozlomení reliéfu a proniknutí čedičového a znělcového magmatu k zemskému povrchu.

Pension a restaurace „V Ráji“

Provoz restaurace, která se nachází v samostatném objektu vzdáleném 60 m od pensionu, zajišťuje obědy a večeře jak pro hosty pensionu, tak i pro ostatní zájemce. V restauraci je možné stravování 50 osob ve vnitřních prostorách a dalších 60 osob na venkovní terase. Hostům je k dispozici kulečníkový stůl, stolní fotbal a šipkový automat.

Ráj 07,
277 35 Mšeno u Mělníka
tel.: +420 / 605 833 003
e-mail: hanauer@volny.cz

Dopřejte svým dětem Vysoké Tatry i wellness pobyty v lázních

Češi, objevte znovu Slovensko!

Vzpomínáte si ještě, jak jste s rodiči navštívili Vysoké Tatry? A co vaše děti? Kolikrát jste s nimi byli v Tatrách a dopřály jim nezapomenutelné pocity z krásy velehor a únavy po prošlapaném dni? Je čas napravit to. Využijte prosluněné dny babího léta a navštivte Slovensko. Udělejte něco pro své zdraví a pokud máte děti, tak i pro ně. Babí léto je ideálním časem k pobytu na horách, k poznávací turistice, nebo k pobytu v lázních. Vezměte děti do Vysokých Tater na Štrbské Pleso do rodinného Hotelu Solisko, nebo navštivte wellness v Bardějovských lázních. Na výběr máte i některé ze zařízení největší hotelové sítě na Slovensku SOREA, která má hotely ve Vysokých i Nízkých Tatrách, na Spiši i Liptově, ale i v dalších regionech Slovenska, ve kterých můžete spojit kvalitní turistiku s koupáním. V síti SOREA tvoří právě zahraniční klientela více než 40% všech turistů a suverénně mezi nimi vedou Češi.

IMG_4289

Dobrou kuchyni se švédskými stoly, pěkné výhledy na lázeňské domy, posezení v rozlehlém parku, či procházky po okolních horách, ale především lázeňské a wellness pobyty nabízejí Bardějovské lázně. Babí léto je ideálním časem k pobytu v lázních – není až tak horko jako v pravém létě a kvalita všech služeb je stejná. Podzimní čas ocení hlavně starší lidé, ale i návštěvníci se srdečně-cévními onemocněními, ale i lidé s nadváhou a pohybovými obtížemi. Ze všech slovenských lázní mají Bardejovské nejširší indikační zaměření. Léčí se zde onkologické nemoci, nemoci oběhového a trávicího ústrojí, nemoci z poruchy látkové výměny a žláz s vnitřní sekrecí, netuberkulózní nemoci dýchacích cest, nemoci z povolání, onemocnění ledvin a močových cest, nemoci pohybového ústrojí a ženské nemoci. Lázně však už nejsou jen pro dlouhodobě nemocné, nebo na prevenci. Každý si zde může užívat denně otevřený komplex Wellness Spa v hotelu Ozón, kde je bazén otevřen denně v době 11.00-21.00 h. a saunový svět v době 13.00-21.00 h. Ve středu až neděli jsou přístupné i fitness, masáže a solárium. Bardejovské lázně jsou v současnosti jedněmi z nejlépe vybavených léčebných zařízení, kde se snoubí bohatá jedinečná tradice a moderní léčebné postupy. Patří k nejoblíbenějším, nejnavštěvovanějším a počtem 907 používaných lůžek k největším slovenským lázním.

Jedním z nejkrásnějších míst ve Vysokých Tatrách je Štrbské Pleso, které je bezkonkurenčně nejoblíbenějším místem na procházky ve Vysokých Tatrách. Kolem plesa vede 2,2 km dlouhý udržovaný chodník, který vyhovuje i vozíčkářům, starým lidem, malým dětem i matkám s kočárky. Celá trasa vede po rovině a poskytuje nádherné výhledy. Vedle jezera je vybudována i kyslíková dráha se šesti stanovišti z dřevěno-kovových konstrukcí sportovního náčiní. Jejich použití je zdarma. Štrbské Pleso je i základnou pro nenáročné i náročné túry. Nejmenším dětem stačí na únavu procházka po Plese, pro zdatnější do 10 let je oblíbeným cílem túr Chata pod Soliskem, Popradské pleso, Jamské pleso či vodopád Skok. Teenageři zvládnou i výstup na Chatu pod Rysy, či túry na Batizovské pleso nebo Ostrvu. Dospělí a dospívající využívají Štrbské Pleso jako základnu pro výstupy na Kriváň, Rysy a Solisko. Ideální je, když rodina s dětmi ve vysokohorském prostředí na Štrbském Plese i bydlí. Nejen alergici, ale každý ocení vzduch plný kyslíku a vůně jehličnanů.

Pro rodiny s dětmi nabízí atraktivní ubytování rodinný Hotel Solisko, situovaný přímo na břehu Štrbského plesa. V případě nepříznivého počasí je k dispozici wellness a fitness zóna. Restaurace hotelu s názvem ,,Al Lago“ nabízí speciality vynikající mediteránské kuchyně, doplněnou o tradiční slovenská jídla, která uspokojí každého. Vyberou si i děti, mají zde na výběr i italskou pizzu, špagety, různé těstoviny a v sezóně i domácí hamburgery. Hotel Solisko má k dispozici 26 pokojů, z toho 5 DeLuxe a jeden bezbariérový. Sousední pokoje propojené dveřmi umožňují vytvoření ,,rodinných dvoupokojů“, v případě potřeby se dají využít i přistýlky. Hned vedle jídelny je místnost na hraní, kde mají děti k dispozici hračky. Samozřejmostí je v celém hotelu WiFi připojení zdarma. Z terasy hotelové restaurace je to k vodě jen pár metrů a je z ní úchvatný výhled na štíty. Rodiny s dětmi si mohou udělat celodenní výlet do akvaparků, k dispozici mají v 25 km vzdáleném Popradu Aquacity, nebo to mají 48 km do Tatralandie při Liptovském Mikuláši. Pro děti je velkou atrakcí i zubačka z Tatranské Štrby na Štrbské Pleso, nebo tramvaj ze Štrbského Plesa do Popradu.

Vyhledávanými ubytovacími zařízeními v síti hotelů SOREA jsou i letos wellness hotely a hotelové komplexy se službami pro rodiny s dětmi. Síť nabízí ubytování v hotelech s certifikátem „Zařízení přátelské k dětem a rodinám“ v atraktivních tatranských lokalitách, na Spiši, v Piešťanech a Bratislavě. Akce se vztahují na děti v závislosti na jejich věku a druhu ubytování. Pro milovníky turistiky jsou nejatraktivnější Vysoké Tatry. Nedaleko Hotelu *** SOREA Hrebienok ve Starém Smokovci je pozemní lanovka na Hrebienok, která je výchozím bodem náročných i středně náročných horských túr. Přímo u lanovky na Skalnaté Pleso, s přestupem na lanovku na Lomnický štít, je zas zrekonstruovaný Hotel *** SOREA URAN v centru Tatranské Lomnice. Značnou oblibu si získaly wellness balíčky s relaxačními procedurami, zejména po vydatné túře. Hotel SOREA *** Trigan na Štrbském Plese má jedinečný Wellness svět regenerace a odpočinku. V Hotelu *** SOREA TITRIS se děti mohou zabavit na 36 metrovém tobogánu v AQUA RELAX centru a dospělí si užít vodní atrakce, masážní trysky, bohatý animační program, hudební večery. Centrum relaxu, zábavy a současně léčbu dýchacích onemocnění mohou turisté vyzkoušet pod Lomnickým štítem, v Tatranských Matliarech, s ubytováním v Hotelu *** / ** SOREA Hutník I. / II. V nabídce je bowling centrum, fitcentra, tělocvična, pingpongová místnost, kulečníková stoly, tenisové kurty, minigolfové a volejbalové hřiště, či pohádkové dětské koutky s animátorem.

Region Vysoké Tatry nabízí i více než 300 km značených cyklotras a 30 top tratí. Stačí si vyfotit QR kód do svého mobilu a zájemce se dozví podrobnosti trasy. Přímo u hotelu *** SOREA Hutník zase začíná turistická stezka na Chatu u Zeleného plesa. Další tipy na výlety jsou Šalvějový pramen na Skalnatém plese, Kopské sedlo, Kežmarské žlaby, nebo trasa Tatranská Lomnica – Skalnaté pleso – Lomnický štít. Hotel *** SOREA TITRIS v blízkosti muzea TANAPu je ideálním výchozím bodem pro vysokohorské túry ze Skalnaté doliny, Huncovské kotlinky, do Doliny bílé vody, do masivu Lomnického a Kežmarského štítu, na výlety do Belianské jeskyně, Javoriny a Ždiaru.

Více informací je na:www.kupele-bj.sk ,www.hotelsolisko.sk , www.sorea.sk

Hledáme nové bydlení a zaměstnání online

IMG_8821

hledá zaměstnání – inzerce

Víte, že na webu lze dneska nalézt již takřka cokoliv? Od vybavení obývacího pokoje, přes letní dovolenou, až po luxusní bydlení nebo nové zaměstnání? Stačí pouze vědět, kde hledat. O tom, kde vybrat novou vanu do koupelny anebo židle do kuchyně tento článek pojednávat nebude. My vám na následujících řádcích poradíme, jak je možné najít své vysněné bydlení a práci. Tak tedy vzhůru na to!

Hledání nového bytu nebo domu na webu vám ušetří spoustu času, který lze dost dobře investovat někam jinam a o to efektivněji. Bohatá a denně aktualizovaná nabídka rodinných domů, menších i luxusních bytů, podnikatelských prostor, rekreačních chat a chalup je zveřejněna na portálech, které jsou doplněny několika nástroji, s nimiž je hledání skutečně snadné a rychlé.

Drtivá většina těchto portálů obsahuje také pole pro vyhledávání, do kterého stačí napsat konkrétní druh reality, o kterou se budete zajímat nebo si vybrat z několika kategorií, do kterých jsou zvlášť rozřazeny domy, byty nebo chalupy, či jiné reality. Jestliže se vám některá z vyfiltrovaných nemovitostí zalíbí, není nic jednoduššího, než ji zařadit do oblíbených a kdykoli později se k dané realitě vrátit.

Jestliže máte o konkrétní domek, či byt vážný zájem, domluvte se na setkání s realitním makléřem, který má realitu na starosti či majitelem dané nemovitosti. Během schůzky se nebojte zeptat na všechno, co vás o dané nemovitosti zajímá. Další kroky jsou poté již jen na vašem zvážení.

Co se týká samotného postupu při hledání nového zaměstnání, ten je značně podobný postupu výše uvedenému. Stačí objevit nějaký webový portál, na kterém jsou pravidelně uveřejňovány a neustále aktualizovány pracovní nabídky, zadat obor, pro který máte kvalifikaci, lokalitu, ale třeba též minimální platové podmínky. Potom již pouze procházíte vybrané nabídky a vybíráte tu, která bude odpovídat vašim požadavkům. Constitution of the Czech Republic

Soused mi dobře poradil

Žít na vesnici má své nesporné výhody, ale i nevýhody. Vždy záleží na tom, jaké máte sousedy a jak s nimi vycházíte. Naše rodina je nekonfliktní a se všemi vycházíme vcelku dobře. Samozřejmě, že s některými si rozumíme daleko lépe.

My si už dlouho šetřili na novou střešní krytinu, ta stará pomalu, ale jistě dosluhovala. Náš soused (o dva domy dál) si na konci jara nechal udělat novou střechu. Vypadala moc dobře a při nejbližší příležitosti jsem se ho zeptal, odkud jí má. Soused je upovídaný a sdílný člověk, takže se nijak netajil tím, jak je ze střechy nadšený a nezapomněl podotknout, že ve výsledku ještě ušetřil. Dozvěděl jsem se, že se jedná o plastovou střešní krytinu v imitaci břidlice a je od firmy Capacco. Tuto firmu, přiznám se, jsem doposud neznal. Soused mi dal telefonický kontakt, který měl dosud v mobilu a s tím jsem šel domů za ženou a dětmi.

Doma začalo sbírání informací, čtení zkušeností zákazníků, rozhodnutí pro typ střešní krytiny (do břidlice jsme nakonec nešli, ta už byla nad naše finanční možnosti) a nakonec jsem na telefonní číslo skutečně zavolal. V telefonu se mnou hovořila příjemným hlasem zaměstnankyně firmy a ochotně mi vykalkulovala výslednou cenu střechy – materiál i práci. Cena byla přijatelná a po odkývnutí usmívající se manželky jsem nabídku přijal. Pak už to šlo rychle, dohodli jsme, kdy dorazí dělníci, a střechu jsme do měsíce měli hotovou.

 

Její instalace byla vcelku jednoduchá a já jsem rád, že jsem se souseda zeptal, odkud má střechu. Samozřejmě jsem mu pak poděkoval a on mě přátelsky poplácal po rameni. Oba jsme se shodli, že střecha je snadná na údržbu, vydrží mnoho let a je ekologická. Navíc mu Capacco doporučil jeho zeť, který ji má už delší dobu a také je s ní naprosto spokojen. Ke spokojeným zákazníkům se nyní přidává i naše rodina!

Jak vybrat osvětlení do kuchyně?

Rozhodli jste se pro rekonstrukci kuchyně a zrovna máte v plánu řešit veškeré osvětlení. Dostatek světla v kuchyni je velice důležitý, neboť zde každý vykonává mnoho zrakově náročných činností jako úprava pokrmů, příprava jídel, krájení a dalších činností. Nedostatečné osvětlení může nejenom brzdit celkovou práci, ale také si můžete přivodit mnoho úrazů. Při výběru světel byste neměli dbát pouze na intenzitu osvětlení, designu a ceně, ale také na energetickou náročnost. Kromě centrálního světla by kuchyňská linka měla být vybavena dalšími světly, která budou správně rozmístěná a budou poskytovat při vaření dostatek světla. Pro použití se nabízejí např. LED světla do kuchyně, což jsou úsporné světelné zdroje, které sníží Vaše celkové náklady za energie. Dále jsou velice odolné, mají dlouhou životnost a zajišťují intenzivní, rovnoměrné a dostatečné světlo v celé místnosti.

Do kuchyně nejčastěji lidé volí více druhů světel než jedno primární. Často tedy v kuchyních můžete narazit na různé bodovky, lampy, lampičky a lustry. V posledních letech se staly oblíbeným LED diody na lineárním pásku.

Barevná teplota vyzařovaného světla

Dáváte přednost chladnější, neutrální, nebo spíše teplejší barvě světla? Profilová svítidla nabízíme se čtyřmi barevnými teplotami vyzařovaného světla.

 1. Studená bílá (5300–5900 K)
 2. Teplá bílá (2800–3300 K)
 3. Mix studená/teplá bílá (2800–5900 K)
 4. Neutrální bílá (3700–4500 K)

Povinnosti společenství vlastníků jednotek

Proč správce a co se v zákoně rozumí správou domu

Zpravidla není v možnostech jednotlivce zajistit správu budovy o několika bytech. Nemluvě o zabezpečení zásadních oprav a jejich financování. Pro tyto účely vznikají společenství vlastníků jednotek. Jak fungují?

Společenství vlastníků jednotek zajišťuje činnosti související s provozováním společných částí domu, zejména technických zařízení, která slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám než členům společenství včetně uzavírání s tím souvisejících smluv.

V rámci činností vykonávaných v rozsahu zákona o vlastnictví bytů společenství dále zajišťuje zejména

 • včasné vymáhání plnění povinností uložených členům společenství k tomu příslušným orgánem společenství,
 • řádné hospodaření se svým majetkem a s finančními prostředky poskytovanými vlastníky jednotek,
 • plnění dalších povinností spojených s předmětem činnosti společenství podle zvláštních právních předpisů.

  Společenství nejen že je pověřeno výkonem práva, ale důležité také je, že se může jménem členů také zavazovat. Z opačného úhlu pohledu to znamená, že vlastníci jednotek mohou pod hlavičkou Společenství žádat banku o úvěr na opravy společných částí domu a díky statutu Společenství také mohou bance nabídnout odpovídající zajištění úvěru. Tím je sjednání zástavního práva k jednotce včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech domu. Přičemž nutnou podmínkou pro sjednání smlouvy o zástavním právu k jednotce je souhlas vlastníka jednotky.

Kájínek se brzy objeví na plátně

Není to až tolik let, co plnil Jiří Kájínek zprávy i články ve všech tuzemských médiích. Příběh muže odsouzeného za vraždy na mnoho let do kriminálu zaujal velkou část národa. Pro jedny je Kamínek hrdina a nespravedlivě odsouzený. Pro jiné je to jen obyčejný vrah, který má, co si zasloužil. Ať už je jeho vina na vraždách jakákoli, dá se bez přehánění říci, že v porevoluční éře vzbudil Kájínek z odsouzených největší poprask. Mnoho lidí nadzvedlo ze židle, když byl tento muž odsouzen. Někteří se snaží stále očistit jeho pověst a bojují proti větrným mlýnům.

Kájínek se brzy objeví na plátně

Kájínek se brzy objeví na plátně

V letošním roce dokonce vznikl film, který je inspirován jeho životem. Režisér ani scénárista se nestaví do role soudců, ale vyprávějí příběh jednoho člověka. Příběh, který je plný dobrodružství, temných stínů a překvapivých obratů. V těchto týdnech se stále jedná o tom, jestli se bude moci slavnostní premiéry zúčastnit hlavní hvězda – sám Jiří Kájínek.

Přečtete si také:

Co dělat, když ženu po rozchodu s bývalým přítelem přepadá panický strach

Dovolená u moře i na horách

Trávíte volné chvíle raději u moře nebo si s oblibou vyšlápnete do hor? Dovolená se dá strávit opravdu mnoha způsoby. Každý jsme zvyklí na něco jiného. Někdo si nedovede představit, že by celých 14 dní odpočíval na pláží. Pro příznivce aktivně strávené dovolené se takové nicnedělání stává až utrpením. Lenošení na pláží ovšem není nic, zač bychom se měli stydět. Také u moře se dá strávit zajímavá dovolená. Podniknout můžete spoustu výletů, zasportovat si nebi si užívat kulinářských skvostů exotické kuchyně. U nás najdete desítky zájezdů do mnoha zajímavých oblastí po celém světě. Dovolená z naší nabídky vás zavede do všech známých evropských destinací, stejně jako za exotikou typu Kuba, Maledivy či Indie. Náruživí cestovatelé si jistě vyberou zájezd, o kterým dlouho snili.

Betonový plot – univerzální provedení plotu

Dokud nemáte kolem domu pořádný plot, nemůžete říct, že je zcela dokončen. Při výběru si dejte záležet, aby byl plot maximálně kvalitní, odolný a také esteticky zpracovaný, protože vám jde určitě o to, aby vám plot zajistil dokonalý pocit bezpečí, soukromí a také ochrany vašeho majetku. Jak ale vybrat ten správný plot a co by měl vlastně splňovat? Požadavky na oplocení se člověk od člověka liší, je tedy třeba si stanovit rozhodující kritéria, co od plotu očekáváte právě vy, a podle nich se rozhodovat. Pro mnohé je důležitý pocit bezpečí a ochrany, takoví si potom vybírají masivnější plot, za kterým se cítí mnohem bezpečněji. Problém je, že masivní plot většinou nepůsobí zrovna esteticky. Je-li tedy pro vás stejně důležitá funkčnost plotu jako jeho designové zpracování, vaše volba je jasná – betonový plot od Betonovéploty.net vyrobený z vysoce kvalitního materiálu – českého betonu stálého složení. Ten dodává plotu neobyčejnou pevnost, pružnost a navíc i odolnost. Vlastnosti betonu propůjčují plotu také velmi dlouhou životnost, betonové ploty vydrží spolehlivě sloužit několik desítek let, odolávají prudkým změnám teploty, působení mrazu, sněhu i deště a jsou maximálně pevné, takže nepodléhají ani mechanickému poškození. Pro ještě větší odolnost a zároveň pružnost jsou do betonu přidávány ocelové armatury, které podporují stabilitu betonového plotu, aby odolal i prudkým změnám teplot. Nemusíte se ale bát, že by byl betonový plot příliš robustní, po designové stránce jsou betonové ploty řešeny tak, aby byly esteticky propracované do posledního detailu. Betonovéploty.net vám nabídnou betonové ploty s různými dekory, barvami a tvary, ze kterých můžete vybírat. Neváhejte a nechte si i vy instalovat betonový plot kompletně na klíč.

Dovolená v Bulharsku

Bulharsko se v posledních letech stalo velmi atraktivní a žádanou destinací pro turisty. Proč zrovna dovolená v Bulharsku ? Jednoduše, Bulharsko nabízí krásné písečné pláže, průhledně čisté moře a hory. Příznivé ceny v Bulharsku jsou opravdu velké plus, díky tomu se budete cítit jako plnohodnotní turisté. Do Bulharska se jezdí i přes zimní období, a to obdivovat krásy hor a především lyžovat. Do Bulharska se lze dopravit, jak autem, tak i letadlem, oba dopravní prostředky mají své klady a zápory. Nic méně, pokud chcete cestou obdivovat bulharskou krajinu, tak auto je pro Vás jasná volba. Jestliže plánujete cestu do Bulharska a ještě nemáte vybranou ideální lokalitu pro Váš vysněný pobyt, či potřebujete zjistit různé informace, tak vše naleznete na Bulharsko dovolená.

dovolená

dovolená

Nejstaršími známými obyvateli Bulharska jsou Thrákové. Od 8. století před n. l. vznikaly na černomořském pobřeží početné řecké osady. Ve 4. století před n. l. spadala velká část území současného Bulharska do říše Alexandra Velikého. O tři staletí později se stalo součástí Římské říše. V 6. století vstoupili na území dnešního Bulharska první Slované. V 7. století sem přišli kočovní Protobulhaři. První bulharský stát založil v roce 681 chán Asparuch, poté co uzavřel smlouvu s byzantským císařem, jíž bylo Bulharům a Slovanům dovoleno sídlit v Moesii. V polovině 9. století přijali Bulhaři křesťanství. Hlavním městem bulharského státu byla Pliska, která se nacházela na severovýchodě dnešního Bulharska. První bulharské carství zaniklo v roce 1018 a její území bylo začleněno do Byzantské říše.

Samostatnost získalo Bulharsko opět v roce 1185 v důsledku povstání bratrů Asena, Petra a Kalojana, budoucích panovníků Bulharska. Tak vzniká takzvaný Druhý Bulharský stát s centrem ve Velikém Tarnovu. Vrcholu dosáhlo za vlády cara Ivana Asena II. (1218–1241). Během druhé poloviny 14. století se Bulharsko dostalo stále více pod vliv Osmanské říše. S pádem Vidinu v roce 1396 bylo Bulharsko začleněno do Osmanské říše na téměř pět dalších století.

Na konci 18. století začíná bulharské národní obrození. Zpočátku čistě kulturní hnutí se postupně měnilo v hnutí s politickými požadavky. V roce 1876 bylo krvavě potlačeno protiosmanské Dubnové povstání. O rok později propukla rusko-turecká válka (1877-1878). Jedním z důsledků ruského vítězství byl i vznik Bulharského knížectví v roce 1878. V roce 1885 byla ke knížectví připojena i do té doby autonomní součást Osmanské říše, Berlínským kongresem vytvořená Východní Rumélie. Obyvatelstvo bylo i přesto velmi nespokojeno s faktem, že část Bulharů zůstala stále na území Turecka; aktivní odpůrci založili hnutí VMRO, které proti Osmanům provádělo bombové útoky a atentáty, ale páchalo i vraždy na nevinném obyvatelstvu. V roce 1908 dne 22. září vyhlásil bulharský kníže Ferdinand ve Velikém Tǎrnovu nezávislost Bulharska na Osmanské říši a přijal titul cara.

Přečtěte si také:

Expertizy o Scientologické církvi
Tisková kancelář Scientologické církve pro ČR a SR
Jak mi pomohla Scientologie
Exact scientology
Scientologie v České republice a ve světě

Ze stěhování své firmy nemusíte mít obavy

Chystáte se stěhovat svou společnost? Jak to ale provést, aniž by došlo k delšímu výpadku činnosti firmy? Obraťte se na stěhovací společnost Ryspol Ostrava s. r. o. a nechte to na profesionálech.

Stěhování firmy je zpravidla mnohem složitější, než stěhování domácnosti. Kromě nábytku je třeba zajistit stěhování těžkých břemen, např. trezorů nebo různých zařízení a strojů. Většina firem vlastní velké množství písemností, často citlivé povahy. Kilometry kabelů od počítačů, tiskáren, kopírek a další elektroniky je třeba rozmotat, rozpojit, vše správně zabalit. Jakýkoliv delší výpadek v činnosti firmy způsobený stěhováním, může znamenat výrazné finanční ztráty. Jak tohle všechno zvládnout a přestěhovat se v co nejkratším čase a bez komplikací?

Stěhování firem je jednou ze specialit stěhovací společnosti Ryspol Ostrava. Vaši firmu zvládne přestěhovat rychle a bez problémů. Odborný konzultant s vámi dojedná všechny podrobnosti a na základě vašich požadavků naplánuje harmonogram stěhování. Přerušení práce vaší firmy tak bude mít minimální dopad na vaši činnost.

Na stěhovací společnost Ryspol Ostrava se můžete spolehnout. Ať už se jedná o montáž nábytku nebo stěhování trezorů, zkušení stěhováci z Ryspol Ostrava za pomoci profesionálního vybavení vše zvládnou. Firemní agenda bude při stěhování v bezpečí, stejně jako počítače a elektronika.

V rámci firemního stěhování se můžete zbavit starého nábytku či písemností. I tohle stěhovací firma Ryspol Ostrava zvládá. Bezpečná skartace či ekologická likvidace nábytku je samozřejmostí. Kromě stěhování si můžete objednat také vymalování svých firemních prostor. Stěhovací společnost Ryspol Ostrava zkrátka nabízí komplexní služby.

Svěřte se do rukou stěhovací společnosti Ryspol Ostrava a ze stěhování své firmy už nemusíte mít obavy.

Právnická poradna a nový občanský zákoník

Naše právnická poradna návštěvníkům webu bezplatně nabízí základní právní pomoc. Odpovídáme na dotazy do týdne nebo dvou. Zejména v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníků se v oblasti práva hodně změnilo a je důvod být zvídavý. Pomůžeme Vám zorientovat se ve Vaší životní situaci a bude-li to možné a účelné, nastíníme též možnosti dalšího postupu. I při nejlepší vůli však není v našich silách odpovědět na všechny vaše dotazy, natož pak poskytovat všestrannou právní pomoc. Za tímto účelem, prosíme, kontaktujte profesionály. Činnost poradny není výkonem advokacie. Jsme schopní zodpovědět i dotazy z oblasti realit. Nejeden klient se s námi radil před tím než se rozhodl investovat do nemovitosti, kterou chtěl koupit a následně například pronajímat. Jsou lokality, o které je větší zájem a následně větší výnos z investice a lokality, kde je problém dosáhnout zajímavého výnosu ve formě pronájmu. Než špatně investujete poraďte se, abyste se takové situaci vyhnuli. Peníze jste vydělávali několik dlouhých let a špatná investice vás může hodně mrzet. Právnická poradna se vám bude snažit pomoci.

Společenství vlastníků jednotek podle novely zákona č. 72/1994 Sb.

Vše o společenství vlastníků jednotek

Co je to společenství vlastníků jednotek? 

Společenstvím vlastníků jednotek zákon rozumí právnickou osobu, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se ve všech věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu a je zapsána do obchodního rejstříku.

 

Zpravidla není v možnostech jednotlivce zajistit správu budovy o několika bytech. Nemluvě o zabezpečení zásadních oprav a jejich financování. Pro tyto účely vznikají společenství vlastníků jednotek. Jak fungují?

Účel vzniku společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Hlavním účelem vzniku společenství vlastníků jednotek by mělo být zajištění péče o společný majetek jednotlivých vlastníků bytových jednotek a k zastupování vlastníků „navenek“. Fungování společenství vlastníků jednotek upravuje Zákon č. 72/1994 Sb., jinak také Zákon o vlastnictví bytů (ZOVB).

Vznik společenství vlastníků bytů, domů (jednotek).

Společenství vlastníků jednotek je právnickou osobou zvláštního typu, která vzniká přímo ze zákona (viz. ustanovení § 18 občanského zákoníku), v domě s nejméně pěti jednotkami, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, a to dnem doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí nebo jiné listiny, kterou příslušný státní orgán osvědčuje vlastnické vztahy k jednotce, poslednímu z těchto vlastníků.

Členství ve společenství vzniká a zaniká současně s převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky, spoluvlastníci jednotky jsou společnými členy společenství.

 

Předmětem činnosti společenství

jsou podle zákona veškeré věci spojené se správou, provozem a opravami společných částí domu, popřípadně výkon činnosti související s provozováním technického zařízení v domě.

Konkrétní vymezení tohoto pojmu najdeme v nařízení vlády č. 322/2000, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek, kde je předmět činnosti společenství vlastníků definován nepoměrně konkrétněji.

 

Orgány společenství vlastníků jednotek

Každé společenství musí mít minimálně dva orgány:

 • shromáždění vlastníků (dále jen „shromáždění“)
 • výbor společenství (dále jen „výbor“)

Shromáždění je nejvyšším orgánem společenství. Zákonná lhůta pro první schůzi shromáždění je 60 dnů po vzniku společenství a svolává ji původní vlastník budovy, což je u nás ponejvíce to které město, či družstvo.

 

Schůze shromáždění a její cíle

Na první schůzi shromáždění, kromě již zmiňovaného schvalování stanov, volí orgány společenství, tj. vždy výbor a eventuelně další orgány podle stanov společenství, tedy např. kontrolní komisi. O průběhu schůze musí být pořízen notářský zápis.

Shromáždění se musí konat alespoň jednou ročně a schází se z podnětu výboru nebo vlastníka či vlastníků jednotek, kteří mají minimálně čtvrtinu hlasů.

Aby bylo shromáždění vůbec schopné se usnášet, je třeba, aby byli přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů a zákon zná celkem čtyři způsoby hlasování shromáždění:

 1. k přijetí usnesení o změně obsahu prohlášení vlastníka budovy, o schválení nebo změně stanov, o uzavření zástavní smlouvy o zástavním právu k jednotkám je zapotřebí souhlasu tříčtvrtinové většiny přítomných hlasů
 2. k přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby, o změně stavby, jakož i o podstatných změnách týkající se společných částí domu je zapotřebí souhlasu všech vlastníků jednotek
 3. ke zvolení člena výboru společenství vlastníků jednotek nebo pověřeného vlastníka je zapotřebí, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina všech vlastníků
 4. v ostatních případech je k přijetí usnesení zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných hlasů

 

Výbor společenství vlatníků

Výkonným orgánem společenství vlastníků jednotek je výbor, který musí mít vždy alespoň tři členy.

Výbor či pověřený vlastník má rovněž důležitou funkci statutárního orgánu společenství. Za výbor jedná navenek předseda, kterého výbor volí z řad svých členů.

Písemný právní úkon musí být vždy podepsán předsedou výboru a dalším členem výboru. Je-li statutárním orgánem pověřený vlastník, stačí pochopitelně k písemnému právnímu úkonu podpis jeho samotného. Funkční období výboru nebo pověřeného vlastníka činí 2 roky, zákon nezakazuje, je to logické, být opětovně zvolen do výboru.

Dovolená pro rodiče s dětmi

Hotel Maxant nabízí velmi žádané ubytování u přehrady Lipno ve Frymburku na Šumavě. Vážíme si toho, že pro svou dovolenou u Lipna chcete využít našich služeb a snažíme se vyjít Vám vstříc. Hotel Frymburk Maxant disponuje 24 pokoji a celkovou kapacitou 61 lůžek. Užijte se komfortní ubytování na Lipně v jednolůžkovém, dvoulůžkovém či třílůžkovém pokoji nebo můžete zvolit rodinné apartmá se dvěma ložnicemi.

Hotel Maxant Lipno - Jižní čechy

Hotel Maxant Lipno – Jižní čechy

Oblast Šumavy kolem přehrady Lipno je častým cílem pro rodiny, které chtějí trávit dovolenou s dětmi. Níže uvedené služby jistě přispějí k tomu, že vaše dovolená s dětmi u Lipna bude pohodovým zážitkem, na který budete dlouho vzpomínat.

Pokoje pro rodiny s dětmi – náš wellness hotel nabízí 6 rodinných apartmá se 2 ložnicemi a ledničkou. 3 apartmá mají oddělené ložnice. V každém apartmá jsou 3 nebo 4 pevná lůžka, na přání lze umístit i jednu přistýlku.

Dětská postýlka – na požádání na pokoj umístíme dětskou postýlku nebo přistýlku. Ve všech pokojích je rychlovarná konvice.
Na požádání umístíme ledničku i na zbývající pokoje.

Do restaurace s malými dětmi – hotelová restaurace je nekuřácká, restaurační menu nabízí velký výběr dětských jídel. Na požádání Vám ohřejeme Vámi přinesené dětské jídlo. K dispozici jsou dětské židličky, stoleček na malování i herní koutek v zimní zahradě, domeček na hotelové terase.

Výhodná rodinná dovolená u Lipna

Pro rodiny s dětmi jsme připravili výhodné rodinné balíčky, které by rozhodně neměly uniknout vaší pozornosti.

Těšíme se na Vaši návštěvu, postaráme se o to, aby Vaše letní i zimní dovolená s dětmi byla odpočinková.

Drobné stěhování

Ledničku, pračku nebo skříň. Stěhujeme i jednotlivé kusy nábytku.

Určitě už jste se v životě setkali se situací, kdy jste potřebovali přestěhovat pouze jediný kus nábytku (ledničku, pračku, skříň, stůl, atd.). Nastal ovšem problém i u takto jednoduchého stěhování? Nemáte dostatečně veliké auto nebo třeba vůbec žádné? Nebo daný nábytek příliš těžký? Nevadí. Až se vám to přihodí příště, kontaktujte nás – Arslan.

Co vám můžeme nabídnout v oblasti drobného stěhování?

 • Disponujeme desetiletou zkušeností v oblasti stěhování Praha, ale také v okolí a po celé ČR.
 • Zdarma přistavíme náš vůz a po Praze neúčtujeme ujeté kilometry.
 • Bez příplatků provádíme stěhování i o víkendech a svátcích.
 • Zdarma půjčujeme obalový materiál (krabice) – nutné předem objednat.
 • Zajistíme případnou demontáž a následnou montáž stěhovaného nábytku, jeho drobné opravy a také jsme schopni odpojit a následně zapojit různou elektroniku.
 • Zdarma zajistíme prohlídku objektu a poradenství našeho technika.
 • Naším cílem je vaše spokojenost, tudíž se snažíme maximálně přizpůsobit vašim potřebám a požadavkům. Vaši objednávku se tedy snažíme vyřídit co nejdříve, ideálně ve vámi požadovaném termínu. Fungujeme velice rychle.
 • Po Praze nabízíme také službu rychlé stěhování Praha i do 24 hodin.
 • Naše služby poskytujeme opravdu za velmi příznivých podmínek. Naše ceny začínají na 250 Kč/hod.
 • Abychom vám vyšli vstříc co nejvíce, pracujeme v případě potřeby NON-STOP!
 • Při stěhování se nemusíte bát o žádné vaše věci. Naše firma zajistí odborné zabalení a zabezpečení. Pro váš maximální klid je samozřejmě vše řádně pojištěno.
 • Nabízíme také individuální slevy minimálně 15% pro naše stálé zákazníky, studenty, osoby vlastnící ZTP a také pro státní a neziskové organizace.

Dřevěné podlahy – originální a nezaměnitelný vzhled

Nejčastěji používanými dřevinami, které se na masivní podlahy používají, jsou jehličnany jako například borovice a smrk. Které jsou cenově dostupnější nežli dřevo z listnatých stromů. Jejich využití je v případě palubkových podlah, kde se lamely pokládají na dřevěný rošt nebo jako u plovoucí podlahy způsobem click. Exklusivní vzhled dřevěných podlah z exotických dřevin Odolnost tohoto materiálu není tak vysoká jako u exotických dřevin, ale po tlakové impregnaci odolávají i jako podlaha venkovních teras, jelikož jsou chráněny proti dřevokazným houbám a napadení hmyzem. Poněkud nákladnější volbou jsou podlahy v exteriéru zvolené z exotických stromů bangkirai, bukit, kapur a dalších. Jejich odolnost a kvalita je prvotřídní. Dlouhá životnost díky možnosti několikanásobné renovace Naše společnost se zabývá nejen pokládkou podlah a to například znovu moderních parket, kantovky, palubkové podlahy i realizací venkovních teras, ale také jejich renovací broušením. Díky kterému získá Vaše podlaha opět krásný vzhled a její životnost je prodloužena o mnoho dalších let.

Využijte lyžování last minute!

Máte rádi lyžování, snowboarding nebo nějaký jiný ze zimních sportů a rádi byste si dopřáli zimní dovolenou v opravdu kvalitním lyžařském středisku? Pak se vydejte do Alp! Odrazuje-li vás cena zájezdů nebo jste nechali plánování své dovolené na poslední chvíli, nezoufejte! Právě pro vás jsou zde last minute lyžařské zájezdy, s nimiž vyrazíte na svou dovolenou téměř okamžitě a navíc ušetříte!

Velmi oblíbené jsou zejména last minute lyžařské zájezdy do Alp, které jsou zárukou výborných sněhových podmínek, kvalitních sjezdovek a vybavení a také komfortního ubytování. Chcete-li si tedy užít ten správný zážitek ze zimních sportů, nenechte si ujít last minute zájezdy do Itálie, Rakouska, Francie a Švýcarska! Nabídka last minute lyžařských zájezdů je kapacitně omezena, rezervujte si tedy svou last minute lyžařskou dovolenou včas!

Oblíbená lyžařská střediska Alp

Zaujala vás představa lyžování last minute? Pak se vydejte například do středisek italských Alp. Mezi nejoblíbenější lyžařská střediska pro last minute lyžování v Itálii patří například Alta Valtellina, Bormio, Araba – Marmolada, Livigno, Monte Bondone, Val di Sole a Val di Fassa. Last minute lyžování v Itálii patří mezi nejlepší v Evropě, nenechte si tedy ujít tuto jedinečnou příležitost dopřát si exkluzivní zimní dovolenou a navíc za super cenu!

Další oblíbenou zemí pro lyžování v Alpách je Rakousko. Plánujete-li lyžování v Rakousku, pak se můžete vydat například do lyžařských středisek, jako je Gasteinertal, Kaprun, Matrei, Pitztal či Schladming. Hledáte-li luxus a kvalitní sjezdovky, pak vyzkoušejte last minute lyžování ve Švýcarsku! Oblíbenými středisky pro lyžování ve Švýcarsku jsou Wallis, Davos – Klosters nebo Luganské jezero.

Last minute zájezdy do Řecka jsou tady!

Zavřete oči a pokuste se představit si svou dokonalou letní dovolenou. Vidíte slunné pláže, azurové moře, šumící olivové háje a bělostné domy lemující pobřeží? Pokud ano, pak je tím pravým místem pro vaši dovolenou Řecko! Řecko je zemí, která v sobě snoubí krásu přírody a dlouhou historii s moderní současností. Máte-li tedy rádi historické památky, dechberoucí pobřežní scenérie, zajímavou architekturu, výborné jídlo nebo bujarou zábavu, zájezdy do Řecka jsou pro vás jako stvořené.

Hledáte-li levné zájezdy do Řecka, pak si nenechte ujít nabídku last minute zájezdů, s nimiž můžete ušetřit i 50% z původní ceny zájezdu. Last minute zájezdy do Řecka jsou velmi oblíbené, neváhejte tedy a informujte se o aktuálních last minute pobytech, které naleznete na stránkách cestovní agentury New Travel.cz! Last minute dovolená v Řecku je vhodná pro turisty všeho věku a je oblíbená i mezi rodinami s dětmi, které jistě ocení kvalitní turistické zázemí zdejších letovisek, zajímavé možnosti výletů a velmi čisté moře, které je ideální k vodním radovánkám.

Dovolená na ostrovech Řecka

Rozhodnete-li se pro last minute dovolenou v Řecku, můžete vybírat z velmi pestré nabídky lokalit, které jsou pro letní dovolenou u moře ideální. Svou dovolenou v Řecku můžete prožít buďto na pevnině, nebo se vydat na některý z řeckých ostrovů. Chcete-li poznat spíše krásu již zmíněných řeckých ostrovů, můžete vydat například na last minute dovolenou na Rhodos, Krétu, Santorini, Zakynthos, Thassos, Skiathos či Samos. Řecko samozřejmě nabízí mnoho dalších zajímavých ostrovů, záleží jen na vašem vkusu a také na vaší představě o spokojené dovolené.

Láká-li vás nevšední architektura a přírodní zajímavosti v podobě sopečné caldery, je pro vás ideální volbou ostrov Santorini. Kréta a Rhodos zase nabízejí stovky unikátních historických památek a Zakynthos se pyšní nádhernou krajinou a rozsáhlými plážemi.

Dřevěné podlahy – kvalita a jedinečný design

Podlaha je velmi důležitou částí interiéru, pokládá se jako první, teprve na hotovou podlahu je potom skládáno veškeré další vybavení interiéru. Jak však vybrat tu nejlepší podlahu?

podlahy

podlahy

Podlahových krytin existuje velké množství, můžete tedy vesele vybírat vhodný typ, materiál a design. Velmi oblíbené jsou zejména plovoucí podlahy, ty se totiž vyznačují rychlou pokládkou, značnou odolností vůči poškrábání i vlhkosti a změnám teplot. Plovoucí podlahy však existují v mnoha různých provedeních, nejčastěji se lidé rozhodují mezi plovoucími podlahami z laminátu a vinylu. Pro laminátové podlahy rozhodně mluví cena, ve srovnání s vinylem jsou tvrdší, nedosahují tak dobrého pohlcování hluku a především nejsou tak odolné. Laminátové podlahy se časem mohou trochu odřít, ty méně kvalitní se ve vlhkém prostředí zvlní, proto se doporučuje pokládat laminátové plovoucí podlahy do suchých místností s pokud možno stálou teplotou. Nejvhodnější jsou obývací pokoje. Do obývacích pokojů se obvykle používají také koberce, v moderních interiérech už však nenaleznete celoplošný koberec, ale většinou pouze kusový umístěný před pohovkou, zbytek podlahy většinou tvoří plovoucí podlaha. Nejpoužívanějším typem plovoucí podlahy je vinyl. Tento materiál je kombinací laminátové podlahy a PVC. Vyznačuje se výjimečnou pevností a odolností vůči odření a škrábancům. Na dotyk je vinylová podlaha velmi příjemná, nestudí a díky několika vrstvám ve struktuře perfektně tlumí veškerý hluk. Díky své povrchové úpravě vypadá na první pohled jako dřevo. Můžete vybírat z mnoha dostupných atraktivních designů, které imitují dřevěné podlahy všech odstínů. Vinylové plovoucí podlahy se hodí nejen do obývacích pokojů, ale zvládnou vám dlouho a spolehlivě sloužit také v chodbě nebo kuchyni, které jsou velmi často používány.

Přečtěte si také:

Scientologie v České republice a ve světě
Scientologie v Německu
Scientologie – vše o Scientologii
Kto napáda Scientológiu?
SCIENTOLOGY MISSIONS INTERNATIONAL
Scientologie v Evropě

 

Lité podlahy – správný výběr dodavatele

Lité podlahy se nazývají lité podlahy proto, že směs potěru je v tekutém stavu a nalévá se z hadic. Lité podlahy jsou zhotoveny z velmi kvalitního sádrovce – síranu vápenatého a mají samonivelační schopnosti. Většina laiků si však myslí., že lité podlahy jsou samonivelační stejně jako voda. To ovšem není pravda, protože pokud aplikujete lité samonivelační podlahy, pak je zapotřebí vibrovacími latěmi ve dvou směrech dopomoci tomu, aby se lité podlahy vynivelovaly. V opačném případě může vzniknout velni nerovný povrch, dokonce se mohou projevit výškové rozdíly až několik centimetrů. Proto je zapotřebí, aby lité podlahy aplikovali vždy dobře zaškolení odborníci, kteří již prošli mnoha stavbami a nasbírali při aplikaci lité podlahy mnoho zkušeností, které pak uplatňují v praxi. Takovým odborníkem se nestává člověk z jednoho dne na druhý, ale je to otázka mnoholetých zkušeností. Proto při výběru stavební firmy, která má aplikovat lité podlahy je zapotřebí buď doporučení od někoho, koho dobře známe a komu věříme, nebo reference z velkých staveb. Pokud firma zhotovuje lité podlahy na velkých stavbách, pak zcela určitě bude umět zhotovit lité podlahy i na středních, nebo malých stavbách (rodinné domy). Na první pohled vypadá aplikace lité podlahy natolik jednoduše, že se do realizace pouštějí i naprosto nezaškolení lidé, říká se jim „garážoví“, kteří mají ruce a montérky, z půjčovny si půjčí laser, se kterým pomalu ani neumí měřit a jdou do toho. Důsledky špatného vylití jsou mnohdy velmi obtížně opravitelné, někdy dokonce neopravitelné. Při představě špatně zalitých trubek podlahového topení lité podlahy, kdy se trubky dostanou až na povrch (vyplavou), lze pouze souhlasit s názorem, že se jedná o katastrofu, kdy se bude muset pravděpodobně rozbít celá litá podlaha a zhotovit znovu podlahové topení. To by jistě nikdo nechtěl, proto se doporučuje při výběru dodavatele lité podlahy pečlivě vybírat zkušenou firmu. Lité podlahy se zhotovují prakticky na celou dobu životnosti RD, což jen umocňuje a podtrhuje důležitost správného výběru stavební firmy.

Laminátové podlahy – výlučně přírodní vzhled

Stále více domácností postupně rekonstruuje nebo jinak mění prostor k bydlení, aby byl moderní a splňoval veškeré požadavky na komfort. Jaké se však do moderního interiéru hodí podlahy? To je samozřejmě do značné míry otázka osobního vkusu, někdo je zvyklý na koberce a má je rád, takže si je pořídí na podlahu i do nového bytu. Pro alergiky jsou zase nejvhodnější hladké podlahové krytiny, které se dají jednoduše zamést a vytřít a kde se nedrží žádný prach ani roztoči. Pro takové případy jsou ideálním řešením plovoucí podlahy od firmy Podlahy Kasal. Tato firma je specialistou na prodej podlah online, plovoucí podlahy nabízí v celé řadě provedení, můžete si pořídit plovoucí laminátové podlahy, které svým vzhledem dokonale imitují dřevo a dosahují přitom výjimečné odolnosti a díky ní také dlouhé životnosti. Laminátové plovoucí podlahy se vyrábí v celé řadě různých dekorů a barev imitujících dřevo, díky tomu si vybere každý tu pravou laminátovou podlahu do obývacího pokoje, kuchyně i do chodby. Dalším typem podlahových krytin jsou vinylové plovoucí podlahy, které jsou velmi estetické i praktické. Díky vysoce kvalitní vrchní vrstvě podlahy jsou odolné vůči poškrábání. Vinylové podlahy vypadají skutečně jako dřevěné zejména díky své povrchové struktuře, nejsou totiž zcela hladké, což působí velmi příjemně a zároveň atraktivně. Vinylové podlahy se vyrábí v mnoha různých provedeních, barvách a s různými dekory. Vinylovou plovoucí podlahu na první pohled od dřeva nikdo nerozezná, podlaha se snadno udržuje a je příjemně teplá na dotek. Plovoucí podlahy od Podlahy Kasal jsou vysoce kvalitní, estetické, skvěle odhluční vaše místnosti a vytvoří vám v interiéru velmi příjemnou atmosféru. Rozhodněte se i vy pro podlahovou krytinu se snadnou údržbou, která je vhodná i pro alergiky.

Betonové podlahy od profesionálů

Výroba betonové podlahy patří mezi specifické stavební činnosti, a proto je důležité nepodceňovat výběr firmy, která se Vám o její výrobu postará. Pokud hledáte mezi firmami skutečné profesionály, doporučujeme Vám firmu RaMiBar, s. r. o. Firma RaMiBar, s. r. o., působí na českém trhu již řadu let a v oblasti specifických stavebních činností patří mezi ty nejlepší. Zaměřením firmy jsou betonové podlahy, které provádí moderním způsobem a ve špičkové kvalitě, což potvrdí celá řada spokojených zákazníků. Firma RaMiBar, s. r. o., si klade za cíl uspokojit nároky i toho nejnáročnějšího zákazníka a nabídnout všem naprosto individuální přístup. Rozhodnete-li se využít odborných služeb firmy RaMiBar, s. r. o., na výrobu betonové podlahy, bude Vám dodána její kompletní skladba. Co to znamená? Firma nabízí dodání kompletní skladby, tzv. hrubé podlahy. Hrubá podlaha je vše, co se nachází mezi základní konstrukční deskou a čistou podlahou. Můžete si pod tím představit například parkety, plovoucí podlahy, dlažbu, PVC, koberec, nátěr a jiné. Pro více informací nás kontaktujte.