Archiv pro rubriku: morálka

Šťastné rozpoznání svého já, ošklivé krize středního věku a vleklé deprese pomůže vyřešit řízený koučink

Všichni se během života potkáváme s různými strachy. Může mezi ně patřit strach o své bližní, přiřazujeme sem také strach z nemocí a neutuchající strach o zdraví své a bližních, rozličné deprese, ale i sžíravé krize středního věku. Lidi tyto příznaky často řeší medikacemi, docházejí za psychology, stávají se závislí, útěkům od reality, bývají vzteklejší, jsou nepříjemní, někdy se i sebepoškozují. A to většinou nekončí dobře. Máme spásnou možnost, opírající se základní porozumění vlastní síle, pochopení svého ega, svých vlastností, nakonec dochází k získání vlastní sebejistoty.

krize středního věku

krize středního věku

Různé programy Moje síla dovedou u klientů udělat optimální předpoklad pro osobní rozvoj. Všichni klienti během lekcí dosáhnou zlepšené duševní a fyzické kondice, díky níž se stanou imunní vůči různým životním zkouškám, osudovým úskalím, přemůžou strachy, při tom naleznou způsob, jak se chovat k ostatním bez podlézání. Během řízeného koučinku lektoři v každém naleznou pravdivou osobnost, která umí přijímat i dávat, v nezdaru nalezne poučení, nepoloží ji krize středního věku, zdolá deprese, zprotiví se jí závislosti, bude citlivější, prožije si vlastní tužby a sny a bude se radovat z každého nového jitra.

V nabízených programech Moje síla si každý najde ideální kurz dle svých požadavků. Roční programy jsou zpracovány pro klienty, již si přejí věnovat se rozvoji osobní síly soustavně s viditelným progresem v krátké době. Průběžné programy jsou určeny k prvotní ochutnávce a zorientování se. V našich pobytových programech jsou zahrnuty jednorázové intenzivní lektorské kurzy. Na individuálním růstu v souvislosti s osobními potřebami pracují koučink Moje síla a individuální programy.

Nová budova Scientologické církve v Italském Miláně

Minulý víkend byla na severu Itálie v městě Milán otevřena nová budova Ideální Scientologické organizace která je v současnosti vůbec největší budovou Scientologické církve na světě. Budova má obří rozměry a je naprosto majestátní. Něco takového tu ještě nebylo. Scientologická církev tuto budovu dlouze a důkladně rekonstruovala, aby byla vybavena moderní technikou, nábytkem a prostory umožňovali efektivní fungování organizace ideální Scientolgické církve. Budova která je na adrese Viale Fulvio Testi 327, 20162 Milano, Italia bude od jejího slavnostního otevření, které proběhlo 31. října 2015 sloužit pro farníky scientologické církve, jejich vzdělávací a humanitární programy, které zahrnují programy protidrogové prevence, programy pro zvyšování lidských schopností, programy pro zlepšení schopnosti studovat a mnoho dalších.

Scientologická církv v Italském Miláně

Scientologická církv v Italském Miláně

Slavnostního otevření nové budovy se zúčastnilo více než 8000 scientologů a jejich hostů. Na pódiu vystoupil vůdce Scientologického hnutí David Miscavidge a řada místních řečníků, kteří vedou organizace jejichž cílem je zlepšování společnosti stejně jako je to cílem Scientologického náboženství.

Scientologie, která byla vyvinuta L. Ronem Hubbardem, je náboženství, které nabízí přesně vytyčenou cestu. Tato cesta vede k úplnému a jistému porozumění skutečné duchovní podstaty jedince a jeho vztahu k sobě samému, rodině, skupinám, lidstvu, všem živým formám, hmotnému vesmíru, duchovnímu vesmíru a Nejvyšší bytosti.

Slavnostní otevření Ideální organizace Scientologické církve v Italském Miláně

Slavnostní otevření Ideální organizace Scientologické církve v Italském Miláně

Scientologie není dogmatickým náboženstvím, ve kterém se od člověka žádá, aby vše přijal jen na základě víry samotné. Naopak, člověk sám zjistí, že scientologické principy jsou pravdivé tím, že je používá a pozoruje nebo zažívá výsledky.

ETIKA A PŘEŽITÍ

Jak překonat vzestupy a pády v životě

Proč se jeden den cítíte dobře a druhý den špatně, aniž by pro to existoval nějaký zjevný důvod?

Je to jen štěstí nebo náhoda, co způsobuje, že se vám jednou daří dobře a podruhé špatně? Kurz jak překonat vzestupy a pády v životě vám pomůže zjistit, co a kdo způsobuje, že se z vašeho života stala emoční horská dráha, a rozpoznat tak, kdo jsou vaši přátelé.

 

Osobní hodnoty a integrita

Osobní hodnota a integrita znamená chovat se čestně a správně, i když se na vás nikdo nedívá. Jak napravit svoji chybu? Podle jakých měřítek posuzovat co je dobré a co špatné? Jaký je rozdíl mezi etikou a morálkou? Jak spolu souvisí poctivost a osobní svoboda? Dělat či nedělat osobní kompromisy se svým přesvědčením? Obnovte svou schopnost být sám sobě rádcem a odolejte společenskému tlaku a obavám z toho, co si o vás pomyslí “ ti druzí „.
V kurzu osobní hodnoty a integrita se dozvíte, jak na to!

 

Jak zlepšit vztahy s ostatními

Existují přesné a konkrétní prvky společné všem lidským vztahům, ať už rodinným nebo pracovním, příležitostným nebo intimním, krátkým nebo dlouhým. Když je znáš a víš jak je použít, můžeš vytvořit náklonost, vzájemnou podporu a obdiv, které vedou k opravdovému vztahu.
Je zde také společný prvek pro všechny hádky a potíže. Znáš-li ho a víš jak ho použít, můžeš vyřešit jakýkoli konflikt a obnovit harmonii a porozumění.

Tyto objevy na poli lidských vztahů – nehledě na ostatní důležité věci, které se naučíš na tomto kurzu – ti přinesou vzájemné porozumění a radost ze společného života.

Jak vědět komu důvěřovat

Vaše přežití závisí na poznání toho, na koho se můžete spolehnout. Jak ale můžete vědět, kdo jsou vaši skuteční přátelé? Jak můžete zjistit, zda vstup jiného společníka do vašeho podnikání přinese úspěch? Existuje způsob, jak předvídat chování někoho jiného? Ano. Existují základní prvky lidského chování. Pokud je znáte, dokážete se v lidech vyznat a jen pozorováním jejich chování můžete o nich všechno zjistit.

Se znalostmi z tohoto kurzu budete mít v rukách nástroje, které vám pomůžou rozpoznat lidi, kterým můžete důvěřovat a na které se můžete spolehnout.

Jak získat sebevědomí

„Sebevědomí je sebe-determinismus. Víra člověka ve vlastní schopnost určit si svoji vlastní cestu. Dokud ji člověk má, má vesmír ve své kapse.” L. Ron Hubbard

Sebevědomí je něco, čeho by většina lidí chtěla mít víc, ale nejsou si jistí, jak toho dosáhnout.
K tomu, aby člověk mohl zvýšit své sebevědomí, musí nejprve pochopit to, co ho snižuje. Pokud ví, proč se to stane, může zvrátit situaci a obnovit svoji sebedůvěru. Znalosti a nástroje z tohoto kurzu ti pomohou dosáhnout nové úrovně sebevědomí.

 

CÍLE A ÚČELY

Jak získat motivaci

K dosažení svých cílů potřebuješ osobní nadšení a aktivitu. Musíš překonávat překážky a stále postupovat vpřed. Úspěch proto vyžaduje osobní motivaci. Tak proč tak často věci odkládáš? A někdy něco skončíš a neděláš nic? Proč občas odložíš nějakou triviální věc, která se později stane problémem?

Kurz Jak získat motivaci ti na tyto otázky odpoví. Ukáže ti, jak překonat překážky k dosažení čehokoli co chceš. Poskytne ti know-how toho, aby práce byla jednodušší a více žádoucí, takže tvoje motivace roste.

Vzorce pro život

CO BYSTE měli udělat, když se vaše osobní vztahy zhoršují? Jak byste měli zvládat svoje dluhy? Jak se dá napravit situace, když vás vaše práce přestává bavit?

Pro takové a podobné situace existují přesné vzorce – konkrétní kroky založené na přirozených zákonech, které vždy fungují. Zjistěte, jak můžete získat úplnou kontrolu nad každou oblastí nebo situací. Naučte se praktické vzorce, které odvrátí špatné stavy a posilní ty dobré.

Když znáte a používáte informace z tohoto kurzu, můžete vyřešit jakýkoliv nepříznivý stav a posilnit všechny příznivé. Váš život se může pozdvihnout do nových výšin.

Scientologické nástroje pro organizování k úspěchu

Všichni se shodneme, že lidem by se dařilo lépe, kdyby měli věci lépe zorganizované. Klíčem a často chybějícím prvkem osobního úspěchu je organizování, které je nevyhnutné pro prosperitu rodiny, skupiny, organizace nebo firmy. Dosáhnutí cílů, bez ohledu na jejich velikost, si vyžaduje znalosti a používaní organizovaní.

Kurz Scientologické nástroje pro organizování k úspěchu vám ukáže, jak můžete co nejefektivněji organizovat svůj čas a uspořádat svoje aktivity do logické posloupnosti tak, abyste byli úspěšní.

Efektivní organizování času

V DNEŠNÍM SVĚTĚ RYCHLÝCH počítačů a velmi rychlých komunikačních linií zastaralé administrativní systémy nefungují. Jak tedy můžete držet krok s dobou? Rychlejší vybavení je jedno řešení. Ale stroje nejsou úplnou odpovědí. Za každým strojem je skutečný, živý člověk. V pozadí každého úspěšného podnikání, organizace, skupiny nebo aktivity je někdo, kdo ví alespoň trochu organizovat a plánovat. Kurz Efektivní organizování času vám ukáže, jak můžete udělat více za kratší čas, tím, že použijete základy efektivity. Hodně lidí nemá ani ponětí, jak se to dělá – tento kurz vám to ukáže.

Jak si stanovovat a dosahovat své cíle

Bez cílů a ambicí se můžete cítit v životě ztracení. Lidé, kteří aktivně nepracují na dosahování svých cílů, jsou nešťastní. Podléhají všem stresům moderního života. Příliš často si lidé stanovují cíle a i přes vynaloženou námahu je nedosahují. Proč se to děje? Jak se to dá vyřešit? Kurz Jak si stanovovat a dosahovat své cíle vám na tyto otázky odpoví. Ukáže vám, jak si stanovit cíl a poskytne vám přesné kroky na jeho dosáhnutí.

Scientologické nástroje pro efektivní vůdcovství

Proč lidé respektují a podporují někoho jako vůdce a jiného se straní nebo ho nesnáší? Čím to je, že jeden vedoucí pracovník dosahuje prosperitu a platí svůj personál dobře, zatímco jiný je neúspěšný? Je to osud? Štěstí? Nějaký zvláštní dar, který má „ten úspěšný“? Kurz Scientologické nástroje pro efektivní vůdcovství vám na tyto otázky odpoví a poskytne vám skutečné principy vůdcovství.

Vedoucí pracovník vybavený znalostmi a nástroji z tohoto kurzu může dosáhnout respekt a spolupráci svého personálu. A díky použití těchto nástrojů vůdců může dosáhnout vyšší úrovně existence pro všechny zúčastněné.

 

Jak vybrat správného dodavatele mobilní aplikace?

Na českém trhu je v součastnosti zhruba 200 vývojářských společností, které se zaměřují na vývoj mobilních aplikací v platformách iOS, Android a Windows Phone.

dodavatel mobilní aplikace

dodavatel mobilní aplikace

Vývojáři se dělí na tři skupiny. První se zaměřuje na velké korporátní klienty, pro které vyvíjí složitý software – aplikace pro banky, pojišťovny, apod. Tito vývojáři si za svou práci nechají pochopitelně velmi dobře zaplatit a pustí se jen do velkých a pro ně zajímavých projektů.

Druhá skupina vývojářů se zaměřuje při tvorbě mobilních aplikací spíše na menší a středně velké klienty. Jedná se často o živnostníky, kteří nabídnou velmi dobrou cenu, ovšem výsledná kvalita a funkčnost aplikace pokulhává. Tyto na první pohled výhodné nabídky se v budoucnu většinou velmi prodraží na opravách a záplatách. Taková mobilní aplikace nemusí vůbec splnit svůj původní účel

Třetí skupinu programátorů tvoří vývojářské společnosti, které mohou nabídnout stejnou kvalitu jako velké firmy, ale přijímají i menší zakázky. Určitě se vyplatí připlatit si za společnost, která může za svou práci ručit a má svůj vlastní profesionální tým vývojářů. Větší náklad na začátku se brzy vrátí v podobě bezproblémového chodu projektu a její uchycení na čím dál tím větším trhu s aplikacemi.

Doporučení

  • Nenechte se zmást přívětivou cenou za hodinu programování
  • Ptejte se na přehlednost kódu
  • Pozor na reference
  • Platformy s rozvahou

Scientologie – je to sekta nebo církev?

Je Scientologie církev anebo sekta?

studenti Scientologického semináře Anatomie lidské mysli

studenti Scientologického semináře Anatomie lidské mysli

Scientologická církev byla založena v roce 1954. Od té doby se rozšířila do více než 160 zemí světa, kde bez omezení funguje. Země, kde jsou nějaké snahy Scientologii démonizovat a potlačit by dnes člověk spočítal na prstech jedné ruky. Je to tak 160:2 a zajímavé je, že média nejraději informují o té menšině. Raději informují o jedné jediné zemi, kde se nějaká zájmová skupina snaží Scientologii diskriminovat a mlčí o zbytku světa. Scientologie dokázala zaujmout lidi rozmanitých ras, národů, kultur, náboženství a postojů. Neexistuje sekta, která by dokázala něco podobného.

studenti Scientologie

studenti Scientologie

Sekty mají spíše omezený počet příznivců – řádově desítky až stovky. Žijí odloučeně a uzavřeně. Naproti tomu Scientologii dnes používají miliony lidí po celém světě. Scientologická centra nejsou ukrytá v nějakých odlehlých horách nebo opuštěných továrnách, ale nachází se v centrech důležitých měst světa jako je Washington, Londýn, Berlín, Řím, Madrid, Hamburk, Mnichov, Moskva, Brusel, Budapešť a další.

Scientologové často investují svůj čas a energii do programů na zlepšení společnosti. Také v České republice se angažují na poli protidrogové prevence – vytvořili osvětové webové stránky, rozdávají brožurky, organizují sportovní akce, které propagují život bez drog. Známá je také propagace lidských práv a videa propagující jednotlivá lidská práva Všeobecné deklarace lidských práv OSN. Sbory scientologických dobrovolníků pomáhali při každé větší katastrofě od 9/11 v New Yorku přes hurikán Katrina, tsunami zasažené Indii, povodních v Pákistánu až po zemětřesení v Japonsku a na Haiti, abych jmenoval jen některé.

Scientologové často investují svůj čas a energii do programů na zlepšení společnosti.

Scientologové často investují svůj čas a energii do programů na zlepšení společnosti.

Scientologie je velice tolerantní nauka. Scientologii může studovat kdokoliv včetně příslušníků jiných náboženství a ateistů. Scientologie s tím nemá problém. Heslem je, že pro člověka je pravda to, co on sám zpozoroval, že pravda je. Jinými slovy, člověk, který Scientologii studuje není vyzýván k tomu, aby „tomu uvěřil“, ale aby to prozkoumal a použil. Scientologie obsahuje souhrn objevů a pozorování L. Rona Hubbarda ohledně života, lidské mysli, duše a vesmíru. Člověk, který tuto teorii studuje, by měl pozorovat svět a lidi kolem sebe, aby viděl, „že to tak opravdu je.“ Měl by Scientologii použít, aby viděl, zda se tím dá něco zlepšit a někomu pomoci.

Nejčastější klamnou představu, kterou mají lidé díky senzacechtivým médiím, která běžně jen šíří neověřené výroky a nepodložená obvinění, je ta, že Scientologie „tahá z lidí peníze, aby se ti nahoře měli dobře.“ To je docela legrační tvrzení. Zakladatel Scientologie pan Hubbard dokázal vydělat peníze jako spisovatel. Scientologii k tomu opravdu nepotřeboval. Po jeho smrti v roce 1986 řídí Scientologickou církev členové scientologického náboženského řádu. To samo o sobě vylučuje nějaký milionářský život na jachtách a drahá auta. Scientologická církev se financuje sama z příspěvků lidí na služby a sponzorských darů. V řadě zemí byly před uznáním Scientologie vládou dlouhodobě sledovány její finanční toky a účetnictví. Žádná soukromá osoba nemá žádné peníze ze Scientologie. Všechny peníze jsou použity na provoz církve a její programy na zlepšení společnosti.

To dokazuje řada uznání Scientologie – např. v USA jako náboženství a všeobecně prospěšná organizace, Švédsko nebo Jihoafrická republika jako církev, Portugalsko jako nezisková a náboženská organizace, a mnohé další. Německé soudy uznaly scientologii jako
bona fide náboženství ve více než 40 případech. Dne 12. prosince 2003 uznal správní odvolací soud v Bádensku-Württembersku Scientologickou církev ve Stuttgartu za náboženskou organizaci, spadající pod ochranu německé Ústavy.

Evropský soud pro lidská práva dospěl 5. dubna 2007 k jednomyslnému zlomovému rozhodnutí ve prospěch scientologického náboženství, kterým potvrdil náboženskou svobodu scientologů a jejich náboženských společností ve všech 46 zemích, které podepsaly a ratifikovaly Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod (ECHR), přijatou Radou Evropy v roce 1950.

……………………………………………………………

Osobní získ z kurzu Anatomie lidské mysli:

Kamarád přivedl L.Ř., která chtěla vědět, jak pomáhá Scientologie. Sama poznala a používala jiné metody léčení,  které ne vždy pomohly.
Kurz Anatomie lidské mysli mi otevřel oči. Našla jsem v něm odpovědi na pro mě důležité otázky. Zjistila jsem,  že mohu pomoci nejen sobě, ale i ostatním lidem. Objevila jsem spoustu mých nedostatků a vím, jak je alespoň částečně odstranit. Teď vím, jak mysl ovládá tělo a celý náš život. Jsou to poznatky, které jsem nenašla nikde v žádných knihách i když jsem jich přečetla možná stovky. Všude bylo jen „pozitivně mysli“, to byl flustrující pokus o štěstí…
Tento kurz a auditing (latinského audire-naslouchat, osoba auditor dává jednoduché otázky a naslouchá) mě znova nechal žít svůj život a stát se příčinou nad věcí ne efektem. Přála bych si, aby to věděli všichni !! Alenko,  děkuji moc. L.Ř.

Lidé hledají morální pravidla, nalézají je ale?

Morálka je nepsaný soubor chování se, podle toho v jaké společnosti člověk vyrůstal. V různých kulturách jsou jiné morální kodexy, které v drtivé většině kultur vycházejí z náboženských nebo filozofických směrů, jemiž se daná oblast ubírala. Každý soubor morálních pravidel bez výjimky slouží pouze a jenom k tomu, aby jsme se tu nesežrali a společnost byla schopná fungovat. Morálka je součástí hodnotového systému té které společnosti.

Kdo myslíte, že by dodržoval zákony kdyby nebyla morálka ani etiketa? Pak by vás mohl kdokoliv a kdykoliv umlátit. Kdyby se mu líbilo něco co máte nebo jen tak z dlouhé chvíle.

Koncepce státu, spravedlnosti a lidských práv mají hluboké kořeny v nejstarších antických filosofických teoriích Platóna a zvláště Aristotela a postupný vývoj k jejich dnešním liberalistickým pojetím vedl především přes ideje myslitelů jako Locke, Hobbs, Rousseau či Smith.

Než půjde vaše dítě do školky či školy a začne se od vás pomalu odpoutávat, a samo fungovat v kolektivu dalších dětí, měli by ho rodiče naučit nejen to, jak se zavazuje tkanička a koho zdravit, ale také morální principy, jež bude potřebovat pro život.

Společenský kodex je nutno vyučovat a procvičovat ve školách, zvláště v základních.

Společenský kodex by měl obsahovat pravidla pro chování člověka při komunikaci s jinými lidmi i se společností.

Nelze oddělit dobro od zla, ale musíme je rozlišovat.

Dobrý lituje, že ublížil, špatný – že pomohl.

Konáme-li podle svého svědomí, probouzíme svědomí i v druhých.

Existuje brožurka Cesta ke štěstí – rozumný průvodce pro lepší život.” Je to první nenáboženský morální kodex, založený zcela na zdravém rozumu – byl napsán L. R. Hubbardem – pro ilustraci malý citát:

“Člověk si může někdy připadat jako list ve víru větru, který ho žene přes špinavou ulici, či jako zrnko písku, které někde uvízlo. Ale nikdo neřekl, že život je něco klidné a uspořádané, není. Člověk není ani odvátý list, ani zrnko písku – každý si může do větší či menší míry nakreslit svou vlastní cestu a kráčet po ní. ”

L. Ron Hubbard

Kuchařská show v Fort Harrisonu ve prospěch místních dětí

Kuchařská show v Fort Harrisonu ve prospěch místních dětí
| Spojené státy • 30. června 2013 |

Jedinečná benefiční akce ve prospěch místních Dobrovolníků Clearwateru se konala v prostorách centra Fort Harrison Scientologické církve.

Pět kuchařů, pět chodů a pět vín – taková byla nabídka, kterou si nenechalo ujít 85 hostů, kteří se 9. června zúčastnili benefiční kuchařské show v centru Fort Harrison Scientologické církve. Na celé akci se vybralo 7.000 dolarů pro místní Dobrovolníky Clearwateru.

Show, kterou spoluorganizoval časopis Tampa Bay Magazine, se konala v Křišťálovém tanečním sále centra Fort Harrison, jehož šéfkuchař Zoltan Vajna a jeho zástupce Nico Roth byli mezi kuchaři, kteří prezentovali své kuchařské umění.

Místní Dobrovolníci Clearwateru jsou neziskovou organizací založenou v roce 1994 za účelem zlepšení života v obci Clearwater a okrese Pinellas. Mezi jejich charitativní akce patří Hledání velikonočních vajec v parku Coachman, Zimní země divů v Clearwateru a modní přehlídka Fashions. Dále pomáhají sponzorovat řadu akcí včetně osvěty o lidských právech, jež podporuje Scientologická církev. Vybrali více jak 100.000 dolarů a věnovali více jak 50 tun potravin a hraček potřebným dětem a jejich rodinám.

Ve Fort Harrisonu se pořádají charitativní koncerty, večeře, setkání místní komunity a každoroční sváteční oběd ve prospěch komunity okresu Pinellas.

Jedna z prvních vegetariánských restaurací v Praze

Restaurace Góvinda jsou známé po celém světě svými chutnými a výživnými vegetariánskými pokrmy. Naše restaurace v Soukenické ulici existuje již od roku 1995 a patří mezi první vegetariánské restaurace v Praze.

Ve dvoupodlažní budově v čistém, klidném a nekuřáckém prostředí uprostřed rušného velkoměsta, v blízkosti pražských kulturních památek, největších městských nákupních center a řeky Vltavy, můžete ochutnat rozličné druhy indických specialit a lahodná jídla nejrozmanitějších chutí starodávné indické kuchyně. Nabízíme bohaté a pestré menu složené z nejrůznějších chodů, velký výběr netradičních sladkostí a navíc – přídavky zdarma. Za poslechu meditativní hudby se můžete nejen výborně najíst, ale také příjemně uvolnit a relaxovat. Využijte jedinečnou možnost zakusit fascinující atmosféru východní kultury prastaré Indie. V přízemí budovy si pak v orientálním obchůdku můžete na památku a pro radost pořídit dárky jak pro sebe tak pro své blízké.

Přijďte zažít chuť jiného světa…

Loving Hut také v Praze

Loving Hut
Loving Hut International Vegan Restaurant & Café je mezinárodní síť veganských restaurací založená Nejvyšší Mistryní Ching Hai. Hlavním motem společnosti je mír, láska a harmonie mezi všemi bytostmi. Restaurace Loving Hut již dlouhou řadu let dokazují, že veganský způsob stravování není pouze etickou volbou, ale velice chutnou, zdravou, vyváženou a rozmanitou alternativou vzhledem k běžnému stravování.

V České Republice byla první restaurace Loving Hut otevřena v roce 2007 v Londýnské ulici v Praze. Brzy se stala oblíbenou a vyhledávanou. Další pražské pobočky pak na sebe nedaly dlouho čekat a v současné době se může z existence restaurece Loving Hut na svém území radovat město Plzeň. Děkujeme našim milým zákazníkům za to, že svou návštěvou restaurací Loving Hut umožňují růst a rozšiřování sítě těchto restaurací a dovolují tak i mnoha dalším poznat tuto stále více oblíbenou možnost.

Přidejte se k našim spokojeným a stálým zákazníkům i Vy!

Motto:
Všechny bytosti na planetě mohou žít mezi sebou a planetou v míru, lásce a harmonii.

Veškeré pokrmy v naší restauraci jsou proto čistě rostlinného původu tedy veganské. Vytváříme bezpečné a vhodné prostředí pro rodiny a zákazníky všeho věku. Všechny prostory v našich restauracích jsou nekuřácké a sortiment našich nápojů je bez alkoholu.

S konceptem šetrným k životnímu prostředí Vás zveme k ochutnání naší mezinárodní kuchyně, která nám všem umožňuje jíst jídlo nejen chutné, ale také přispívající k zdravějšímu a šetrnějšímu životnímu stylu, zatímco naše ekologická stopa je pro Zemi mnohem příznivější. Snažíme se, aby složky našich pokrmů a nápojů nebyly geneticky modifikované, snažíme se získávat ingredience od místních výrobců, abychom zákazníkům nabídli pokrmy zaručeně čerstvé a lahodné a abychom tak minimalizovali transport potravin.

Jsme součástí mezinárodního řetězce Loving Hut International Vegan Restaurant & Café jehož iniciátorkou je Nejvyšší Mistryně Ching Hai, humanitární aktivistka, umělkyně, duchovní učitelka, zastánkyně veganského stravování a soucitného způsobu života.

Restaurace řetězce Loving Hut se nově otevírají po celém světě a nabízejí všem vznešený způsob veganského stravování, které je v harmonii s přírodou na naší planetě. Loving Hut International je nejrychleji rostoucím řetězcem veganských restaurací na celém světě.

Na Vaší návštěvu se těší Tým Loving Hut

Nejvyšší soud Velké Británie rozhodl

Scientologická Církev Mezinárodní

Nejvyšší soud Spojeného království Velké Británie a Severního Irska vydal koncem roku 2013 rozhodnutí, jež je historickým mezníkem ve vztahu k Scientologickému náboženství

Scientologická církev mezinárodní s radostí oznamuje, že Nejvyšší soud Spojeného království vydal koncem roku 2013 přelomové rozhodnutí, jímž prohlašuje kapli v naší Scientologické církvi Londýn za místo náboženského vyznávání podle zákonů Spojeného království. Cítíme velkou radost za naši Londýnskou církev a šťastný Scientologický pár, který tento celý případ inicioval. Dále nás velmi potěšilo, že všichni angličtí scientologové si budou plnoprávně uzavřít své manželství před rodinou a přáteli scientologickou náboženskou svatební ceremonií, jež se bude celebrovat v kapli Londýnské Scientologické církve.

Ve svém usnesení, že Scientologie je náboženstvím a že její kaple (kterou je možné nalézt v každé Scientologické církvi na světě) je místem náboženského vyznávání, Nejvyšší soud rozhodl, že definice náboženství a vyznávání musí být moderní a dostatečně široká, aby zahrnula víry, jež vyznává většina světové populace.

Usnesení Nejvyššího soudu v sobě obsahuje principy rovnosti a ne-diskriminace v otázkách náboženství. Toto rozhodnutí Nejvyššího soudu zajišťuje, že se s Scientologickou církví a scientology nebude jednat odlišně než s ostatními náboženstvími a jejich farníky a že jim budou udělena stejná práva.

Rozhodnutí Nejvyšší soud Spojeného království spolu s usnesením Nejvyššího soudu Austrálie z roku 1983, jež uznává Scientologii jako náboženství, představuje dva důležité případy ve věci náboženství, jež byly rozhodnuty nejvyššími soudy Spojeného království a Austrálie. Mimo to, náboženská povaha Scientologie a Scientologického náboženství byla potvrzena formou mnoha právních a správních rozhodnutí v mnoha zemích po celém světě.

Přejeme šťastnému páru vše dobré a těšíme se na naše anglické farníky, kteří v budoucnosti oslaví mnoho svateb v naší Londýnské kapli.

Scientologická církev International

 

Scientologie v České republice

Scientologie na Slovensku

 

Zdravé mlsání

Sweet Secret of raw je první raw food cukrárna v České republice. Přinášíme vám přes sto druhů čerstvých dortů, sušenek, ovocných plátků, cereálií, sýrů a dalších raw pochutin. Vše je připravováno z čerstvých, čistě rostlinných surovin a s maximální šetrností a péčí. Naše výrobky neobsahují lepek, laktózu ani cukr – slazené jsou pouze sirupem z agáve nebo medem. Přejeme vám tedy „Zdravé mlsání celý den“.

O cukrárně

Sweet Secret of raw přichází na svět po roce provozu raw food restaurace Secret of raw v Praze na Žižkově. Zúročili jsme tak poznatky a zkušenosti získané během toho času a vytvořili další pobočku zaměřenou na převážně sladké dobroty, ale i další delikatesy.

 

O Raw Food

Raw food neboli vitariánství nebo také syrojedení je forma zdravého stravování, která má pozitivní dopad jak na vaše tělo, tak na vaší duši. Raw food znamená, že jídlo, kterým se živíme, nebylo uvařeno ani nijak tepelně upraveno nad 42 ˚C. Živiny a enzymy, které jsou vystavené teplotě nad 42 ˚C odumírají a jsou pro tělo pouze mrtvou potravou a tudíž zátěží.

Techniky asistů pomáhají zmírnit vyčerpání z maratonu

| Tokio, Japonsko • 7. prosince 2013 |

Scientologové v Tokiu pomohli běžcům v cíli Maratonu Ichikawa

Účastníkům Maratonu Ichikawa pomohla v říjnu 2013 jednoduchá technika, která zmírnila fyzické vypětí z 42 kilometrového závodu. Dobrovolní duchovní Scientologické církve Tokio si postavili „rehabilitační stanoviště“ v cíli závodu a pomáhali sportovcům speciální scientologickou technikou, která urychluje uzdravení a regeneraci.

Program Dobrovolných duchovních byl speciálně sestaven pro použití jak Scientology tak nescientology. Každý člověk, jakéhokoli vyznání a kultury se může vzdělat jako dobrovolný duchovní a použít tyto nástroje, aby pomohl své rodině a komunitě. A všichni to mohou udělat.

Scientologické asisty, které vyvinul zakladatel Scientologie L. Ron Hubbard, jsou nedílnou součástí programu dobrovolných duchovních Scientologické církve. Popis těchto technik je k vidění ve videu, které vysvětluje použití technik asistů a slouží jako úvod k internetovému kurzu, který je k dispozici na scientologických webových stránkách a stránkách Dobrovolních duchovních Scientologické církve, kde se může tyto techniky naučit každý.

Asisty jsou jedním z nástrojů pro život, které se dobrovolní duchovní učí. Vzdělání pro ně bylo kdysi dostupné pouze v scientologických církvích, misích a na turné dobrovolných duchovních. Od roku 2010 je ale všech 19 kurzů, z kterých se vzdělání dobrovolných duchovních skládá, dostupných na internetových stránkách Scientologické církve a Dobrovolných duchovních.

Vybaveni efektivní technologií na vyřešení potíží, Dobrovolní duchovní se řídí heslem: „Bez ohledu na to, o jaký problém se jedná, něco se s tím dá udělat.“

Program Dobrovolných duchovních překračuje hranice všech národů, kultur a náboženství. Je zde proto, aby pomáhal všem, kteří to potřebují.

Když vytvořil program Dobrovolných duchovních, napsal L. Ron Hubbard: „Pokud se někomu nelíbí zločin, krutost, nespravedlnost a násilí v této společnosti, může s tím něco udělat. Může se stát dobrovolným duchovním a pomoci ji zcivilizovat, přinést jí svědomí, laskavost, lásku a svobodu od utrpení tím, že jí vštípí důvěru, slušnost, čestnost a toleranci.“

Scientologie v České republice

 

Restuarace syrové stravy v Praze

Secret of Raw (Tajemství syrové stravy) vám přináší životní filozofii zdravého stravování, která má pozitivní dopad jak na vaše tělo, tak na vaší duši. Dokážeme vám, že jíst syrovou stravu je nejenom zdravé, ale hlavně obohacující, pestré a zábavné. Poznáte všechny benefity tohoto přístupu, který je skvělou cestou k udržení krásného, mladého těla a ducha a zároveň dokáže být léčitelem mnoha onemocnění.

Nabídka restaurace

Naše vize

– plnohodnotné raw food menu
– denní obědové menu
– denně čerstvé raw specialitky – dorty, zákusky, snacky, rychlá jídla “to go”
– rozvážky jídel (najdete nás na damejidlo.cz)
– catering pro soukromé i firemní akce
– raw food kurzy – přípravy jídel (1 až 4 denní komplexní kurzy)
– kurz přechodu na raw food životní styl
– detox kúry a konzultace, jak léčit své neduhy
syrovou stravou
– semináře na různá témata spjatá s tělem i duší
– výběrové kávy a čaje, bio vína z ČR i zahraničí
– malý obchůdek s pomůckami a surovinami pro
raw life style
Projekt Secret of Raw vzniknul jako směr, který pomůže každému natolik,
na kolik jej kdo potřebuje. Živou stravou totiž lze léčit fyzické nemoci,
ale i získat duševní rovnováhu.

Secret of Raw není tedy pouhá další restaurace, my jsme si jen vybrali jídlo
jako prostředek pro naši komunikaci ozdravného procesu. To nás na druhou
stranu nečiní léčiteli; tento ozdravný proces jde sám, podle toho, jak si kdo
přeje a jak se kdo postaví k zodpovědnosti za vlastní život.

Jak již bylo řečeno jinými moudrými, tato generace/tento nový věk potřebuje
nová povolání. A my jsme přišli s konceptem plným nových povolání. U nás je
každý v projektu plně školen do subjektu, který nabízíme, a hlavně vice méně
žije či se snaží žít to, co hlásáme.

Každý má své zkušenosti a různou úroveň, ve které se nachází, ale právě
proto je to naprosto v souladu s naší klientelou. Protože i klienti, kteří přichází,
potřebují různé náhledy podle toho, jaký motiv je k nám přivádí.

Tento projekt je tedy nedozírný, protože jeho hlavní téma je – nalezení cesty
sám k sobě. Vybrali jsme si však moc příjemný prostředek, kterou je STRAVA,
a ta nám tu cestu může dělat velice příjemnou. Pomáhá nám být bdělý ke svému
organismu a tím pádem i ke své duši.

Pomáhá nám rozpoznat, co chceme a co ne, jak v jídle, tak potažmo ve všech
dalších oblastech našeho života.

Náš tým byl vybrán právě podle těchto kvalit, se záměrem být schopen
komunikovat naší vizi a prvotně právě pro svůj vztah a touhu po vlastním
rozvoji. V podobě kuchařek a servírek k vám tedy s láskou promlouvají ti, kteří opravdu žijí SECRET OF RAW.

Těšíme se na vás a na další možnosti, které nám Secret of Raw odhalí.

Cesta ku šťastiu, o.z. – Práce s romskými komunitami

V obci Jasov je kromě známého barokního kláštera a jeskyně, romská osada s 1600 romskými obyvateli. Jasov je obec na Slovensku v okrese Košice-okolie. Leží v jihozápadní časti Košické kotliny, na území pod dominantou vápencové Jasovské skály.

Jasov_obec_1[1]

Osada je známá, tak jako většina romských osad, špínou a dlouhodobými (zpravidla 40 až 50 let) černými skládkami a vyhraněnými vztahy mezi romskými a neromskými obyvateli.

IMGP9037[1]

Základní postuláty, na kterých byl projekt postaven:

1. Základní účely mysli a základní povaha člověka jsou vždy jednoznačně konstruktivní a vždy jednoznačně dobré; řešení jsou pozměněny pouze pozorováním, výchovou a hlediskem. Člověk je dobrý.

2. pozorovatelný faktem je, že nepořádek v prostředí degraduje myšlení člověka. A tedy opačně, pokud člověka přivedeme k tomu, aby on zlepšil své prostředí, tak se zvyšuje jeho odpovědnost a zlepšuje se schopnost řešit vlastní problémy.

3. Jediné, co musí být uděláno, je nechat proudit Cestu ke štěstí do společnosti. „Jako jemný olej rozptýlen po rozbouřeném moři, bude klid proudit dál a dál.“

Vycházeje z výše uvedeného, byl projekt v Jasově založen na jednom z morálních pravidel, která aktuálně pomůže řešit nejpalčivější z problémů romské komunity – a to morální pravidlo č.12 Ochraňujte a zlepšujte své životní prostředí.

Důležitost byla připsána osvětě a vzdělávání dětí i dospělých z osady s důrazem na co nejlepší porozumění klíčovým slovům.

Výsledky jsou následující:

1. Romové vlastními silami, bez nároku na odměnu a bez použití mechanismů, postupně uklízejí osadu od odpadu. Klíčovým bylo úklid velké skládky při vstupu do osady a úklid potoka. Viděli na vlastní zkušenosti, že když vyvinou úsilí na zlepšení svého prostředí, i okolí zareaguje pozitivně. Po dlouhé době byly v televizi odvysílány pozitivní zprávy o Romech. To je povzbudilo k další činnosti. Je třeba vyzdvihnout i velmi dobrou spolupráci se Starostou obce Jasov a místním zastupitelstvem, kteří mají zájem řešit tyto problémy v obci.

Romové tedy za roky 2010, 2011, 2012 a do září 2013 odklidili – 150 kontejnerů odpadu. Důležitým faktem je, že uklizené části osady zůstávají uklizené.

Cesta ku šťastiu, o.z.
Žilinská 8
Bratislava
811 05

tel.č. +421903555589

E-mail: info@cestakustastiu.sk

Cesta ke štěstí Slovensko

Občianske združenie Cesta ku šťastiu sa zaoberá zlepšovaním stavu komunít formou rôznych aktivít pre spoločnosť, akými sú zlepšovanie čistoty prostredia, prednášky, dobročinné aktivity.

 

cesta-ku-stastiu[1]

Cesta ku šťastiu

Skutečná radost a štěstí jsou hodnotné.
Když člověk neprožívá, nemůže zažívat radost ani štěstí.
Snažit se prožívat v chaotické, nečestné a obecně nemorální společnosti je složité.
Každý jednotlivec nebo skupina se snaží vytěžit ze života tolik radosti a osvobodit se od záplavě takové bolesti, kolik se jen dá.

Vaše vlastní přežití mohou ohrožovat zlé skutky lidí kolem vás.

Sfilmovaná verzia knihy prináša pôsobivé a živé vizuálne stvárnenie každého z dvadsaťjeden pravidiel Cesty ku šťastiu.
Film vzdeláva prostredníctvom jedinečného a podmanivého formátu, ktorý komponuje príbehy jednotlivcov do dramatického predstavenia prinášajúceho veľmi dôležité posolstvo.

DVD tiež obsahuje bonusový materiál:

verejnoprávne oznamy pre všetkých 21 pravidiel Cesty ku šťastiu.

TWTH_materialy_vsetky_spolu[1]

Materiály Cesta ku šťastiu

Podeľte sa o toto DVD so svojou rodinou, priateľmi a spolupracovníkmi a zlepšite si tak svoje vlastné šance na prežitie a šťastie.

Jediné, čo musíte urobiť, je nechať
Cestu ku šťastiu prúdiť do spoločnosti.
Ako jemný olej rozptýlený
po rozbúrenom mori,
bude pokoj prúdiť ďalej a ďalej.“

1. šťastie: stav duševnej pohody, spokojnosti, radosti; radostná, veselá, nerušená existencia; reakcia na to, že človeku sa dejú pekné veci.

2. chaotický: ktorý má charakter alebo povahu úplného neporiadku alebo zmätku.

3. nemorálny: nie morálny; taký, ktorý sa neriadi dobrými spôsobmi správania; taký, čo nekoná správne; ktorému chýba predstava náležitého správania.

Cesta ku šťastiu, o.z.
Žilinská 8
811 05 Bratislava
tel.č. +421903555589
E-mail: info@cestakustastiu.sk

České národní hnutí za mír a lidská práva

Na veřejnost se dostává stále více informaci o tom, kdo řídi svět ve skutečnosti a to nás dovádí k poznání, že veřejnost je politiky je dlouhodobě rozsáhle klamána.  Tento klam existuje již minimálně dvě století. V celé historii lidstva nebylo prolito mnoho krve jen a to jak z pouhé hlouposti. Stovky miliónů lidí zemřeli, proto aby na válce někdo vydělal. Pro prospěch několika málo osob, které na konfliktech a válkách kořistí stále umírají lidé.

Organizace České národní hnutí za mír a lidská práva se v poslední době zaměřila na zmapování všech podstatných válečných konfliktů ve světě od první světové války (1914 – 1918) až do současnosti. Jde nám o to vyhodnotit pro každý konflik zvláště zejména pokud se týká dvou veličin.

1) škody na lidských životech

2) materiálni škody přepočtěné na cenu zlata ke dni kdy byly vynaložené finance na zbrojení, na konflik i na dobu obnovení ekonomiky po válečném konfliktu.

Kdo stojí za České národní hnutí za mír a lidská práva ?

Hlavní hrozbou pro mír ve střední Evropě v posledních letech a byla snaha o nastartování další vlny ve zbrojení, kterou se stále pokouší rozdmýchat především zbrojovky a jejich vlastníci.

Organizace České národní hnutí za mír a lidská práva se zabývá zmapováním finančních toků při nákupu zbraní a zbrojení.

 

Kniha Tomáš Řepka Neuhýbám

Tři roky nehraje a v jeho životě se mnoho věcí změnilo. Fotbalista Tomáš Řepka je plný emocí a ty vložil také do svých knih. První kniha Rebel (2011) měla velký úspěch a nyní přichází na pulty knihkupectví druhá s názvem Neuhýbám, která je ještě odvážnější. Jak to bylo s odchodem Tomáše Řepky ze Sparty? Proč tak rychle zmizel z Mostu? To vše a mnohem více se dozvíte v knižní novince, kde Tomáš Řepka říká, co si doopravdy myslí. Před žádným tématem neuhýbá a ničeho nelituje. Kniha Neuhýbám je otevřenou zpovědí – Tomáš řepka vyprávěl a Josef Pepson Snětivý psal.

Tomáš Řepka (* 2. ledna 1974, Brumov-Bylnice[1]) je bývalý profesionální český fotbalový obránce a reprezentant. Momentálně působí v I.A třídě v týmu SK Hvozdnice. Typ důrazného nekompromisního obránce, známý i disciplinárními prohřešky. V zahraničí působil v italském klubu ACF Fiorentina a anglickém West Ham United.

Je rozvedený, s exmanželkou Renátou má dceru Veroniku (* 1995) a syna Tommase (* 2000). Jeho otcem je bývalý ligový fotbalista Petr Vokáč.

Scientology effective solutions

To say that drug abuse has become a major affliction in society is not an exaggeration; no aspect of life is untouched by this epidemic. Crime and violence are the most obvious byproducts, but amorality, ruined relationships, aborted careers, endangered families and ruined lives are no less serious and just as widespread. Can something be done about it?

Scientology Effective Solutions: Saving Lives from Drugs brochure, as presented here in its online edition, provides you with important information about what churches of Scientology and their members are doing about the drug problem. This will also introduce you to the most effective solution to drug addiction and dependency – the drug rehabilitation methods developed by humanitarian L. Ron Hubbard.

Scientology Effective Solutions: Saving Lives from Drugs also introduces our international drug prevention campaigns that are reducing drug use among the young with community initiatives, lectures and events, and distribution of millions of drug education booklets.

It describes the successful drug rehabilitation program – Narconon – dedicated to saving lives from drugs for more than three decades; now with 143 drug rehabilitation and education centers in 37 countries.

And finally, we describe the effective detoxification programs freeing those caught in the trap of toxic poisoning or environmental contamination.

Provided as a public service, this brochure is the second in a series of 12 we are publishing and putting online through the year, designed to fill the demand for more information about Scientology and its effective solutions.

We trust the information will be interesting – and of use. We welcome your comments, questions or requests for copies of the brochure.

Church of Scientology International
European Office for Public Affairs and Human Rights
Brussels, Belgium

For more Information

Or to obtain more copies of this brochure; or to receive any and all copies of the upcoming series, please contact:
Public Affairs Director
Church of Scientology International
European Office for Public Affairs and Human Rights

Rue de la Loi 91
1040 Brussels, Belgium
phone: 32 2231 1596
fax: 32 2280 1540

JAK ZLEPŠIT VZTAHY S OSTATNÍMI LIDMI – Scientologický kurz

21 pravidel Cesty ke štěstí

Žijeme ve světě rostoucí nemorálnost a vzrůstající kriminality. Každý, kdo se musel jednou spoléhnout na dobrou vůli a poctivost druhých utrpěl nejednou škodu vyplývající z snížení úrovně morálky – viz zejména policie, pojišťovny, obchodníci.

Cesta ke štěstí je kniha napsaná scientologem L. Ronem Hubbardem. Tvoří ji 21 pravidel. Dle každého pravidla této knihy byly natočeny krátké filmové klipy. Myšlenky obsažené v Cestě ke štěstí propagují nadace „Cesta ke štěstí“.

Cesta ke štěstí, průvodce na cestě k lepšímu životu založený na zdravém rozumu se skládá z 21 univerzálních pravidel, která může použít každý bez ohledu na rasu, barvu pleti nebo náboženské přesvědčení. Pokud se člověk řídí těmito pravidly a pomáhá tak činit také ostatním, jeho vlastní štěstí a přežití se může zlepšit.

A nyní je Cesta ke štěstí poprvé v historii představena v barvách života jako film, úplná a nezkrácená.

K úplnému textu Cesty ke štěstí je přiložena také brožurka, která obsahuje slovníček se slovy a frázemi, které by člověk nemusel znát.

Podělte se o Cestu ke štěstí s vaší rodinou, přáteli a kolegy a pozvedněte tak svůj i jejich život.

1. DBEJTE O SEBE
2. BUĎTE STŘÍDMÍ
3. NEBUĎTE PROMISKUITNÍ
4. DÁVEJTE DĚTEM LÁSKU A POMÁHEJTE JIM
5. CTĚTE SVÉ RODIČE A POMÁHEJTE JIM
6. DÁVEJTE DOBRÝ PŘÍKLAD
7. SNAŽTE SE ŽÍT V PRAVDĚ
8. NEVRAŽDĚTE
9. NEDĚLEJTE NIC NELEGÁLNÍHO
10. PODPORUJTE VLÁDU, KTERÁ JE MÍNĚNA PRO VŠECHNY A JEDNÁ V ZÁJMU VŠECH
11. NEŠKOĎTE LIDEM DOBRÉ VŮLE
12. OCHRAŇUJTE A ZLEPŠUJTE SVÉ PROSTŘEDÍ
13. NEKRAĎTE
14. BUĎTE DŮVĚRYHODNÍ
15. PLŇTE SVÉ ZÁVAZKY
16. BUĎTE PRACOVITÍ
17. BUĎTE KOMPETENTNÍ
18. RESPEKTUJTE NÁBOŽENSKÁ PŘESVĚDČENÍ DRUHÝCH
19. SNAŽTE SE DRUHÝM NEDĚLAT TO, CO BYSTE NECHTĚLI, ABY ONI DĚLALI VÁM
20. SNAŽTE SE JEDNAT S LIDMI TAK, JAK BYSTE CHTĚLI, ABY ONI JEDNALI S VÁMI
21. VZKVÉTEJTE A PROSPERUJTE

Scientologie v Holandsku plně uznána jako náboženství!

Scientologie v Holandsku plně uznána jako náboženství!

Odvolací daňový soud v Amsterodamu dnes ve svém verdiktu uvedl, že „…potvrzuje, že Scientologická církev v Amsterdamu je společností veřejně prospěšnou, protože je to společnost, která se věnuje výhradně jen činnostem církevního charakteru nebo charakteru životní filosofie.“

The Scientology Handbook

The Scientology Handbook

Již v loňském roce soud v Haarlemu potvrdil, že scientologické služby jsou náboženské povahy. Dnes soudci rozhodli, že účel scientologických služeb se neliší od náboženských aktivit jiných církevních organizací, a proto se má s církví jednat stejně.

„Jsme velmi spokojeni s tímto rozhodnutím, které plně potvrzuje to, co jsme prohlašovali už léta. Scientologická církev v Amsterdamu byla založena v roce 1974 a po celou tu dobu jsme pracovali ve prospěch všech. Veškerá tvrzení o opaku jsou nyní s konečnou platností vyvrácena a můžeme se plně soustředit na služby pro naše členy a na rozšiřování našich aktivit pro zlepšení společnosti. Nyní se můžeme plně zaměřit na náš program, který pomáhá zvládnout problém drog, úpadek hodnot a morálky a zajistit lidská práva pro oběti zneužívání v rámci psychiatrie,“ říká Merel Remmerswaal, mluvčí Scientologické církve Amsterdamu.

Církev je založena na pracích filozofa L. Rona Hubbarda a je aktivní v Nizozemsku od sedmdesátých let. Celosvětově existuje více než 11 000 církví, misí a skupin ve 184 zemích. Scientologická církev je již uznána jako náboženské společenství v různých zemích, např. ve Švédsku, Španělsku, Portugalsku a USA.

Cíle Scientologie jsou: „Civilizace bez šílenství, bez zločinců a bez válek, kde schopní mohou prosperovat a poctiví lidé mohou mít práva a kde je člověk svobodný, aby mohl dosáhnout nejvyšších stavů existence.“

JAK ZLEPŠIT VZTAHY S OSTATNÍMI LIDMI – Scientologický kurz

Cesta ke štěstí v ulici Baarova

V den, kdy bude moci jeden druhému plně důvěřovat, nastane za Zemi mír. Jak dosáhnout tohoto stavu můvěry mezi lidmi?

Cesta ke štěstí je občanské sdružení sebevědomých lidí, ochotných a schopných přispět dobrovolnou aktivitou s vysokým nasazením ke vytvoření zdravě fungující společnosti bez kriminality a potlačování lidských práv.

Chování a jednání ostatních ovlivňuje vaše přežití.
Cesta ke štěstí zahrnuje pomoc vašim známým a přátelům. Začněte s vašimi blízkými přáteli a známými, kteří ovlivňují vaše přežití.

„Na celé planetě byly rozvrácené staré společenské hodnoty. Nenahrazovaly jejich nové morální hodnoty. Je skoro ztracená jedna z nejkvalitnějších intelektuálních schopností člověka, žít důstojně a čestně. S Cestou ke štěstí můžete toto skutečně změnit. Vše co musíte udělat je neustále touto brožurou zaplavovat společnost. Jako jemný olej, rozprostírající se na rozbouřeném moři, klid bude proudit směrem ven. „- L. Ron Hubbard

SCIENTOLOGICKÁ CÍRKEV V ROCE 2009 – expanze Scientologie

Všichni scientologové v čele s panem Davidem Miscavigem, který je předsedou správní rady Religious Technology Center a představitelem scientologického náboženství, oslavují renesanci své víry. Scientologická církev se dodnes rozšířila na více než 8 000 organizací, misí a přidružených skupin působících v 165 národech – což je zdvojnásobení jejich počtu v uplynulých pěti letech. Jen letos dokončila scientologická církev rozsáhlou rekonstrukci své nejstarší památné budovy na Floridě a slavnostně otevřela pět hlavních církevních organizací v Malmö, Dallasu, Nashvillu, v Římě a Washingtonu. Současná poptávka po knihách a přednáškách L. Rona Hubbarda o Dianetice a Scientologii překonala počty prodaných výtisků za uplynulých pět desetiletí dohromady, přičemž za poslední dva roky bylo distribuováno téměř 70 milionů titulů. Ruku v ruce s tímto nárůstem jde také neustálé rozšiřování humanitárních a sociálních programů církve v oblasti protidrogové prevence, lidských práv, morálního vzdělávání a aktivní pomoci při katastrofách. Tyto programy pozitivně ovlivnily již stovky milionů lidských životů. Jak se toto desetiletí chýlí ke konci, slaví scientologové po celém světě dosud nejúspěšnější rok svého náboženství vůbec. V roce 2009 oslavila Mezinárodní asociace scientologů (International Association of Scientologists), oficiální členská organizace, 25. výročí. Při oslavě tohoto výročí 16. října v Anglii oslovil pan David Miscavige více než 7 000 přítomných scientologů a hostů, přičemž ocenil jejich odhodlání a podíl na dosavadních vynikajících úspěších církve a vyjádřil svůj optimismus v budoucnost scientologie: „Bitvy, které jsme bojovali včera, jsme vedli o naše přežití. Bitvy, které nás čekají v budoucnu, povedeme o překonání překážek stojících v cestě samotné věčnosti. Dostali jsme se tam, kde dnes jsme, díky tomu, že jsme nikdy nepustili ze zřetele konečný cíl, k němuž směřujeme. Máme za sebou dvacet pět let fantastických úspěchů a před sebou budoucnost ještě úžasnější, než jsme si dovolili snít.“ Náboženské texty Dianetiky a Scientologie obsahují přes 500 000 stran a více než 3 000 nahraných přednášek od zakladatele, L. Rona Hubbarda. Od července roku 2007 bylo distribuováno přes 67 milionů výtisků základních knih a přednášek L. Rona Hubbarda o Dianetice a Scientologii. (V průběhu prvních 50 let existence církve se do oběhu dostalo 39 milionů výtisků děl pana Hubbarda). Za uplynulé desetiletí objem překladů děl pana Hubbarda desetkrát převýšil počet přeložených stran za předcházejících pět desetiletí dohromady, díky čemuž jsou dnes všechny tyto materiály dostupné v 15 jazycích a devět základních knih je k dispozici v 50 světových jazycích. Tento pozoruhodný fakt je zaznamenán i v Guinessově knize rekordů, která uznala L. Rona Hubbarda jako nejpřekládanějšího autora na světě. Vlastní digitálně vybavené vydavatelství dokáže vytisknout přes 500 000 knih a 925 000 nahraných přednášek na CD týdně. Poptávka po materiálech L. Rona Hubbarda v posledním roce exponenciálně narůstala ruku v ruce s množstvím nových lidí, kteří přicházejí do organizací a misí, aby zjistili něco více o Scientologii. Můžeme říci, že scientologické náboženství nyní prožívá největší éru expanze ve své historii, kdy veřejná poptávka po knihách a přednáškách L. Rona Hubbarda stále narůstá v již více než 165 zemích světa. Aby církev s takovou poptávkou udržela krok, provozuje dvě moderní digitální vydavatelství, která vydávají i CD, a to v Los Angeles a Kodani. V roce 2009 vydavatelství církve (Bridge Publications, Inc.) se sídlem v Los Angeles otevřelo nový tiskařský a výrobní závod o rozloze 25 500 čtverečních metrů, čímž navýšilo svou výrobní kapacitu na 500 000 knih a 925 000 CD týdně, které představují 660% nárůst oproti roku 2007. Moderní filmová a nahrávací studia s nejpokročilejším digitálním nahrávacím a střihačským vybavením na světě V červnu 2009 oslavila církev 21. výročí první plavby svého náboženského útočiště, lodi Freewinds, tradičním každoročním shromážděním pokročilých scientologů. Během týdenní série slavností a seminářů ohlásil pan Miscavige „ten nejzásadnější pokrok dianetické technologie“ od prvního vydání knihy Dianetika dne 9. května 1950. Projekt, který tímto představil, se připravoval plné čtyři roky pod osobním vedením pana Miscavige a jeho výsledkem je 32 filmů o celkové délce 4,5 hodiny, přeložených do 15 jazyků. Převádějí Dianetiku do vizuální formy a zpřístupňují tak toto téma skutečně každému. V červnu byly také vydány vzdělávací filmy, které podporují církví sponzorované sociální a humanitární programy. Prvním z nich byl filmový dokument Pravda o drogách, který oslovuje mládež buď závislou nebo drogovou závislostí ohroženou a poskytuje jim možnost zjistit pravdu o tom, jak dokáže drogová závislost zcela roztříštit život člověka, přímo od těch, kteří si peklem drog sami prošli. Druhým vydaným filmem byl Příběh lidských práv, vzdělávací film, který divákovi nabízí krátkou, stručnou a působivou exkurzi do historie a názorně ukazuje nutnost lidských práv a 30 bodů Všeobecné deklarace lidských práv. V říjnu byl dokončen a vydán film Cesta ke štěstí. Tento dvouhodinový film představuje a ilustruje nenáboženský průvodce k morálnímu životu, založený na zdravém rozumu, který sestavil L. Ron Hubbard. Církví a scientology sponzorované humanitární programy ovlivnily v roce 2009 životy stovek milionů lidí. Církví sponzorované humanitární programy oslovily jen v roce 2009 s využitím výše zmíněných tří filmů stovky milionů lidí. Program zaměřený proti drogám (Řekni ne drogám – řekni ani životu) je nejrozsáhlejší nevládní protidrogovou kampaní na světě a svými filmovými klipy, distribucí protidrogových vzdělávacích brožur a veřejnými akcemi propagujícími život bez drog od svého počátku oslovil přes 853 milionů lidí. Vzdělávací program na podporu lidských práv (Jsme spojeni za lidská práva) je největším programem svého druhu na světě a je celý zaměřen na zvýšení povědomí o 30 bodech Všeobecné deklarace lidských práv OSN. Prostřednictvím vysílaných filmových klipů, symposií a veřejných akcí zaměřených na lidská práva a distribucí vzdělávacích materiálů o lidských právech tato kampaň od svého počátku zasáhla již 943 milionů lidí. Program Cesta ke štěstí vycházející z průvodce životem založeného na zdravém rozumu dosud vysílanými klipy, vzdělávacími materiály a soutěžemi Dej dobrý příklad oslovil téměř 800 milionů osob. Dobrovolní duchovní scientologické církve, kterých je přes 200 000, jen v roce 2009 poskytli pomoc více než 1,4 milionům osob postiženým nějakou katastrofou. Heslem scientologických dobrovolných duchovních je „Něco se s tím dá udělat.“ Pan Miscavige vede hnutí, které skrze církevní ideální organizace scientologické církve obsahuje celý svět. Vize pana Miscavige směřuje k získávání, přípravě a plánování nových církevních organizací – doslova od počátku myšlenky až ke slavnostnímu přestřižení pásky. V posledních pěti letech se církev intenzivně věnovala vyhledávání, renovaci a otevírání nových organizací nebo budovám, které mají sloužit novým členům a jejich komunitám po celém světě. Od uvedení tohoto programu před pěti lety bylo pro tyto účely celosvětově získáno více než 70 nových budov. Rozloha vlastněných nemovitostí se z celkových 520 000 čtverečních metrů v roce 2004 rozrostla na stávající 1 219 000 čtverečních metrů v roce 2009, přičemž renovace více než 55 000 čtverečních metrů byly dokončeny právě v roce 2009. 14. březen 2009: V březnu roku 2009 byl po renovaci a rekonstrukci, která si vyžádala 40 milionů dolarů, v hlavním sídle scientologické církve ve floridském Clearwateru znovu otevřen hotel Fort Harrison. Jeho budova byla rekonstruována téměř od základů, její součástí se staly nové ultramoderní systémy. Tato historicky významná stavba si však stále nese své charakteristické historické znaky včetně původní tepané výzdoby hlavní lobby z černého železa a lišt ze zlatých listů. Díky kompletní renovaci celé vnější tváře budovy, která zahrnovala i doladění architektonických detailů, je dnes toto náboženské útočiště ještě krásnější, než bylo ve svých legendárních počátcích v roce 1926, kdy proslulo jako „aristokrat mezi jihofloridskými hotely“. 4. duben 2009: Tři týdny po slavnostním otevření nového Fort Harrisonu oficiálně otevřela své dveře také nová organizace scientologické církve v jihošvédském městě Malmö. Jejího slavnostního představení, které uvedl pan Miscavige, se účastnili evropští hosté z 32 národů, aby společně oslavili tento významný den – otevření budovy nové organizace scientologické církve o rozloze 6 600 čtverečních metrů, jejíž získání, vytvoření architektonického plánu, renovace a otevření trvaly jen necelých šest měsíců. 11. duben 2009: O týden později své brány otevírá nová organizace o rozloze 3 800 čtverečních metrů v texaském Dallasu. Během ceremonie, již vedl pan Miscavige, byla dallaská organizace scientologické církve slavnostně přivítána v metroplexu (shluku měst) Fort Worth starostou města Irving panem Herbertem Gearsem. 25. duben 2009: Takto úspěšný duben zakončilo slavnostní otevření nové církevní organizace scientologické církve a Celebrity centra o rozloze 3 300 čtverečních metrů v texaském Nashvillu. Otevření nové budovy v tomto americkém městě hudby opět vedl pan Miscavige, který přivítal mnoho místních významných postav veřejného života, zdejších obyvatel a umělců, s celkovou účastí přes 3 000 návštěvníků. 24. říjen 2009: V říjnu se více než 6 000 lidí shromáždilo v římské čtvrti Casalotti de Boccea, aby oslavili slavnostní otevření nové organizace scientologické církve v Římě. Tato organizace, jejíž nová budova o celkové rozloze 6 400 čtverečních metrů se nachází uprostřed 113 000 m2 parku, představuje dosud největší expanzi scientologie za její třicetileté působení v Itálii. V jejich novém domově přivítal členy církve opět pan David Miscavige. Tato organizace bude sloužit členům církve ze střední Itálie a dalších oblastí Středozemí. 31. říjen 2009: O týden později otevřela své nové prostory, ležící jen šest bloků od Bílého domu, zakládající organizace scientologické církve ve Washingtonu, kterou původně otevřel roku 1955 zakladatel scientologie L. Ron Hubbard. Otevření se zúčastnilo téměř 3 000 scientologů a hostů a celé ceremonii předsedal pan David Miscavige. Nově získané a plně rekonstruované prostory v historické budově o 4 500 čtverečních metrů jsou dosud největší scientologickou organizací v hlavním městě USA v historii. S jejím slavnostním otevřením má nyní církev ve Washingtonu tři velmi důležité budovy: a) novou budovu, která poskytuje veškeré církevní služby členům církve ve Washingtonu; b) původní prostory zakládající církve, kde osobně pracoval L. Ron Hubbard a které byly tímto plně restaurovány a opět zpřístupněny veřejnosti jako historický odkaz; c) historicky známou budovu Fraser Mansion na DuPont Circle, kde bude nyní sídlit kancelář církve pro veřejné záležitosti. V nastávajícím roce 2010 očekává scientologická církev další rozmach a ještě větší expanzi a úspěchy v poskytování náboženských služeb svým členům. Letošní rok byl pro Scientologii rokem dosud největší expanze. A s plánovaným otevřením množství nových organizací, nových budov a pokročilých organizací na obzoru se církev pro rok 2010 těší na ještě větší úspěchy. Otevření nových organizací se chystá například v kalifornské Pasadeně, v kalifornském Inglewoodu, v Las Vegas v Nevadě, ve washingtonském Seattlu, newyorském Harlemu, oregonském Portlandu, v Twin Cities v Minnesotě, v Bostonu ve státě Massachusetts, v ohijském Cincinnati, kanadském Québecu, mexickém Mexico City, izraelském Tel Avivu, v australském Melbourne i v Sydney a v tchajwanském Kaohsiungu. Asi největší chystanou událostí je ale slavnostní otevření nově vybudované organizace o rozloze 34 800 čtverečních metrů, které bude sloužit jako hlavní „mekka“ scientologického náboženství ve městě Clearwater na Floridě. Rok 2010 také uzavře nesmírně důležitý desetiletý projekt restaurování a zpřístupnění kompletního díla pana Hubbarda, jehož součástí je i přes 3 000 nahraných přednášek, z nichž stovky dosud nikdo neslyšel (kromě původních účastníků přednášek).

Kdo je nejznámější Scientolog

Scientologická církev v Budapešti

Co je Scientologie?

Od roku 1954, kdy byla ustavena první Scientologická církev, se náboženství rozrůstalo. Církev má v současné době přibližně 10 milionů členů a prostřednictvím svých církví, misí a skupin je zastoupena ve více než 150 zemích světa.

Slovo Scientologie doslova znamená „studium pravdy“. Pochází z latinského slova „scio“, což znamená „vědění v plném smyslu slova“ a řeckého slova „logos“, což znamená „studium něčeho“.

Scientologie, která byla vyvinuta L. Ronem Hubbardem, je náboženství, které nabízí přesně vytyčenou cestu. Tato cesta vede k úplnému a jistému porozumění skutečné duchovní podstaty jedince a jeho vztahu k sobě samému, rodině, skupinám, lidstvu, všem živým formám, hmotnému vesmíru, duchovnímu vesmíru a Nejvyšší bytosti.

Scientologie oslovuje ducha – ne tělo nebo mysl – a věří, že člověk je něčím mnohem více, než jen produktem svého prostředí nebo svých genů.

Pomocí Scientologie dosahují lidé po celém světě dlouho hledaný cíl – skutečné duchovní svobody.

Scientologii tvoří velké množství znalostí, které vychází z jistých základních pravd. Těmi nejdůležitějšími z nich jsou:

  • Člověk je nesmrtelná duchovní bytost.
  • Jeho zkušenost sahá za hranici jednoho života.
  • Jeho schopnosti jsou neomezené, i když si to nyní neuvědomuje.

Scientologie se dále dívá na člověka jako na v podstatě dobrého a věří, že jeho duchovní spása záleží na něm samotném, lidech, s kterými žije a na tom, že dosáhne bratrství s vesmírem.

Scientologie není dogmatickým náboženstvím, ve kterém se od člověka žádá, aby vše přijal jen na základě víry samotné. Naopak, člověk sám zjistí, že scientologické principy jsou pravdivé tím, že je používá a pozoruje nebo zažívá výsledky.

Hlavním cílem Scientologie je opravdové duchovní osvícení a svoboda.

Do cílů Scientologie patří civilizace bez šílenců, zločinců a válek, kde schopní lidé prosperují, poctiví mají svá práva a člověk je svobodný.

Obce bojují proti vodochodskému letišti

Petici Stop letišti Vodochody připravily obce a města (zatím jich je 12), které by byly případným zahájením provozu mezinárodního letiště Vodochody postižené. Na stejnojmenné webové stránce zdůrazňují pět důvodů proti letišti:
1. Soustavné poškozování zdraví
2. Soustavná a neúnosná hluková zátěž
3. Dopravní kolaps
4. Znehodnocení majetků
5. Nebezpečí z leteckého provozu pro okolí LKVO

Obce bojují proti vodochodskému letišti

Obce bojují proti vodochodskému letišti

Rozšíření stávajícího letiště plánuje investiční skupina Penta Investments, která v lednu 2007 získala vodochodskou firmu Aero i s jejím malým letištěm (označovaným zkratkou LKVO). To chce přebudovat na mezinárodní letiště, jež by konkurovalo pražské Ruzyni. Denně by mělo odbavit 141 letadel a za rok by jím prošlo na 3,5 milionu pasažérů.

Obce bojují proti vodochodskému letišti

Obce bojují proti vodochodskému letišti

V dubnu začalo zjišťovací řízení vlivů na životní prostředí (tzv. EIA) – zde lze stáhnout plné znění oznámení a připomínky dotčených organizací k němu. Penta chce prodloužit přistávací dráhu o 300 metrů, aby umožnila přistání a vzlet i těch největších dopravních letadel typu Boeing 747 a Airbus A380 s kapacitou 500 až 600 pasažérů.

Scientologie v Německé spolkové republice

Scientologická církev uvádí věc na pravou míru: Články z médií, které vyšly ke kauze jednání konference ministrů vnitra ohledně Scientologie, opominuly jeden důležitý fakt – konference ministrů vnitra v pátek nehlasovala pro návrh zahájit proceduru pro zákaz Scientologie. Místo toho tito ministři uznali, že neexistuje důkaz na podporu tohoto návrhu. To je podstatný ale médii zcela opominutý rozdíl.

Kromě toho německý federální ministr vnitra Wolfgang Schauble ve svém interviu v německém rozhlasu v pátek 7. 12. 2007 připustil, že takový postup postrádá právní oporu v Německých zákonech.

Zkreslení informace o jednání a výsledku Konference Německých spolkových ministrů vnitra pochází z článku v německých novinách Bild am Sonntag (a na základě tohoto článku informaci následně převzala agentura Associated Press). Článek pokroutil informace z jednání a neuvedl podstatnou informaci, že konference ministrů o návrhu vůbec nehlasovala!

Scientologie v tuto chvíli expanduje všude po světě včetně Německa.

Za posledních 25 let bylo vydáno jen v samotném Německu přes 40 soudních rozhodnutí, která potvrzují a uznávají religiozitu Scientologické církve, a to včetně rozhodnutí Německého Federálního správního soudu. Tyto rozsudky jasně potvrdily právo Scientologické církve na ochranu dle  Článku 4 německé ústavy; potvrdily, že služby jsou náboženského charakteru; že církev má právo na rozšiřování svého učení; členové personálu církve jsou motivováni idealistickými a náboženskými cíli a metody výběru příspěvků jsou v souladu s běžnými metodami charitativních organizací.

Kromě toho, desetileté pozorování církve německou tajnou službou Úřadu na ochranu ústavy, neodhalilo vůbec nic – nic špatného nebo nelegálního.

Návrh, aby Úřad na ochranu ústavy nejen pokračoval, ale aby rozšířil své vtíravé a nelegální vyšetřování, znamená zoufalý pokus vykouzlit opodstatnění pro nekončící vyšetřování, které stojí miliony eur daňových poplatníků. Neexistuje totiž žádný důkaz svědčící proti Scientologické církvi.

Od únorového otevření nové budovy Scientologické církve v Berlíně byl náboženský status Scientologické církve uznán v dalších zemích světa.

Dne 24. září 2007 Evropský soud pro lidská práva jednohlasně potvrdil své dřívější rozhodnutí z dubna 2007, které stvrdilo, že Scientologická církev je oprávněná požívat práva a ochranu náboženské svobody, které plyne pro náboženské organizace z Článku 9 Evropské úmluvy o lidských právech.

Dne 31. října 2007 vydal Národní soud v Madridu mezní rozhodnutí, které uznává Národní Scientologickou církev ve Španělsku.

Dne 5. listopadu 2007 byla oficiálně uznána Scientologická církev v Portugalsku jako náboženská organizace.

Dne 3. prosince 2007 udělil Daňový úřad Jihoafrické republiky Scientologické církvi status veřejně prospěšné organizace, což znamená, že Scientologická církev má statut náboženského subjektu s plným daňovým osvobozením.

Scientologické náboženství bylo založeno L. Ronem Hubbardem. První církev vznikla ve Spojených státech v roce 1954. Scientologii nyní tvoří více než 7500 místních církví, misí a skupin s 10 miliony členů ve 163 zemích.

Scientologické mise Německu

Scientologické organizace třídy V v Německé spolkové republice