Archiv pro rubriku: komfort

Jak funguje solární ventilační panel?

Solární ventilační panel zajišťuje účinné větrání vnitřních prostor budovy pomocí sluncem předehřátého vzduchu.

solární ventilační panel

solární ventilační panel

Solární ventilační panel SHV funguje tak, že je do panelu ventilátorem nasáván čerstvý vzduch z venkovního prostředí. V solárním panelu se díky skleníkovému termo efektu vzduch ohřeje a dále je tento předehřátý vzduch vháněn do místnosti. Energii k pohonu ventilátoru zajišťuje fotovoltaický článek, který je součástí solárního ventilačního panelu. Jestliže není venku dostatečný sluneční svit, který by zajistil efektivní ohřev vzduchu, panel zůstává v pohotovostní poloze. To znamená, že výfukové otvory v regulační jednotce umístěné uvnitř domu zůstávají uzavřené a studený vzduch není do objektu vháněn.

Regulační jednotku je možné také nastavit na pouhé větrání. Tento režim bývá využíván zejména v letních měsících, kdy je v nočních hodinách vháněn do místnosti chladný venkovní vzduch.

Unikátní ovládací jednotka solárního ventilačního panelu SHV zajišťuje jednoduché a účinné využívání solárního panelu. Jednotka neustále vyhodnocuje teploty ve všech teplotních čidlech a ovládá panel dle předem zvoleného programu. Mikropočítač řídící jednotky současně ovládá dva servopohony, které uzavírají větrací otvory v době nečinnosti solárního panelu. Tím jsou zamezeny tepelné ztráty v době, kdy je panel v pohotovostním režimu.

Solární ventilační panel SHV umí nejen větrat a topit s maximálním výkonem, ale v případě požadavku umí vnitřní prostor ochladit vháněním chladnějšího venkovního vzduchu do místnosti. Díky své unikátní inteligentní regulační jednotce panel SHV opravdu dělá to, co požadujeme.

Nejmodernější solární ventilační panely SHV nové generace vyrábí a dodává společnost SOLAR HEAT VENTI CZ, s.r.o. Jedná se o český výrobek s unikátní „inteligentní“ regulační jednotkou.

 

Újmě na zdraví, požárům a dalším tragédiím zamezují časné revize elektro, avšak i revize elektrospotřebičů nebo revize hromosvodů

Včasná revize elektro odkryje komplikace elektrospotřebičů anebo hromosvodů o dost dříve, než se stanou nehody s celoživotními zdravotními následky, se škodou na majetku a promarněných životech. Skutečný stav elektroinstalací a spotřebičů prokážou majitelům objektů časné revize elektro a revize elektrospotřebičů. Vzplanutím zamezí revize hromosvodů, kam patří revize hromosvodů výchozí, periodické a mimořádné.

Včasná revize elektro odkryje komplikace elektrospotřebičů anebo hromosvodů

Včasná revize elektro odkryje komplikace elektrospotřebičů anebo hromosvodů

Revize elektro Praha již dlouhodobě provádí revize elektro bez omezení napětí, avšak také na na revize elektro nářadí a účelné revize elektrospotřebičů, revize elektroinstalace a elektrorozvodů do 1000 V, vyjmenované revize hromosvodů, jakož i revize elektro zařízení VN a VNN. Společnost dovede elektro zařízení bez omezení napětí smontovat i opravit, dozorovou činnost na pracích elektrozařízení bez omezení napětí „B“ příkaz. Nyní je společnost specialistou také na revize, prodej a servis nových elektroskútrů a oblíbených elektrokol.

Během revize elektrospotřebičů se revidované spotřebiče firmou Revize elektro Praha označí štítky, spotřebiče budou proměřeny a zjištěné hodnoty budou zaneseny do vytvořených revizních karet pro každý spotřebič. Daná funkčnost a zaručený chod se přeměřuje v průběhu revize elektrospotřebičů. Závěrem je vyhotovena závěrečná zpráva o poměrech všech měřených přístrojů.

Avizované revize elektro a revize hromosvodů jsou nárokovány platnou vyhláškou dle zákonů číslo 262/2006 Sbírky i č. 309/2006 Sbírky. Při možném požáru anebo úrazu elektrickám proudem pojišťovny často krátí pojistné plnění anebo nevyplácejí vůbec žádnou částku v případě, že majitel nemovitosti či pracovního objektu nesplnil zákonnou povinnost revize elektro a revize hromosvodů. Pokud se při inspekci přijde na to, že vlastníkovi chybí aktuální revize elektro, se dávají pokuty ve výši dosahující až 2 000 000 Kč. K získání certifikátu ISO a auditu na ISO potřebujete také platné revize elektro.

Dezinsekce

Dezinsekce je činnost, při které je různými metodami huben hmyz a ostatní členovci, kteří žijí v blízkosti člověka a působí mu velké škody nebo jsou nebezpečné ze zdravotního hlediska.

Dezinsekce, dezinsekční zásah, zásah, epidemiologický zásah, posouzení situace, výskyt hmyzu, hmyz, komáři, štěnice, mravenci, mouchy, postřik, popraš, plynování, postřik prostor, popraš prostor, plynování prostor, migrační průstup hmyzu, dezinsekční zásah, hubení hmyzu, vnikání hmyzu, vnikání hmyzu do objektu, objekt s hmyzem, vyhubení hmyzu, švábi, rusi, rybenky, pisivky, mouchy, zavíječi, mravenec faraón, octomilka, zrnokaz, červotoč, moli, hubení švábů, hubení rusů, hubení rybenek, hubení pisivek, hubení much, hubení zavíječů, hubení mraveneců faraón, hubení octomilek, hubení zrnokazů, hubení červotočů, hubení molů

Dezinsekce, dezinsekční zásah, zásah, epidemiologický zásah, posouzení situace, výskyt hmyzu, hmyz, komáři, štěnice, mravenci, mouchy, postřik, popraš, plynování, postřik prostor, popraš prostor, plynování prostor, migrační průstup hmyzu, dezinsekční zásah, hubení hmyzu, vnikání hmyzu, vnikání hmyzu do objektu, objekt s hmyzem, vyhubení hmyzu, švábi, rusi, rybenky, pisivky, mouchy, zavíječi, mravenec faraón, octomilka, zrnokaz, červotoč, moli, hubení švábů, hubení rusů, hubení rybenek, hubení pisivek, hubení much, hubení zavíječů, hubení mraveneců faraón, hubení octomilek, hubení zrnokazů, hubení červotočů, hubení molů

Mezi základní důvody, proč určité druhy hmyzu a členovců likvidujeme, patří:

  1. Důvod zdravotně – epidemiologický (nebezpečí šíření nemocí)
  2. Důvod epiziotologický (hmyz napadá zvířata, zneklidňuje je či na nich cizopasí)
  3. Důvod hospodářský (hmyz působí škody na uskladněných produktech – zejména na potravinách.

Samotnému dezinsekčnímu zásahu předchází důkladné posouzení dané situace. Zjištění druhu a výskytu hmyzu. Posouzení stavebních závad, které mohou být příčinou vnikání hmyzu do objektu. Následuje volba způsobu hubení hmyzu s ohledem na charakter objektu, provozovanou činnost a hygienické zabezpečení. Po samotném dezinsekčním zásahu je nutné provést důkladnou kontrolu, vyhubení nově vylíhnutých jedinců a důkladný úklid. Součástí každého dezinsekčního zásahu je sepsání protokolu o provedeném zásahu.

Hmyz je huben dotykově pomocí postřiků či poprašem, pomocí plynování (celých objektů nebo určitých prostor či napadených zásob). Dalším způsobem hubení hmyzu je kladení požerových nástrah případně použití dezinsekčního gelu, který se aplikuje jako jakási bariéra u migračních průstupů hmyzu.

Aby byla účinnost dezinsekčního zásahu maximální, je nutné ji s odstupem času opakovat. Při tomto druhém zásahu jsou hubeni ti jedinci, kteří nebyli v době prvního zásahu ještě vyvinuti a ti jedinci, na které první zásah nedosáhl.

Mezi nejvýznamnější škůdce patří švábi, rusi, rybenky, pisivky, mouchy, zavíječi, mravenec faraón, octomilka, zrnokaz, červotoč, moli. Dezinsekční zásahy jsou dále prováděny proti bodavému a alergennímu hmyzu a roztočům (blechy, vosy, sršni, klíšťata, vši, štěnice, komáři, roztoči apod.).

Dezinsekci je nutno provádět pouze přípravky, které splňují veškeré ekologické normy.

Pokud potřebujeme dezinsekční zásah, určitě se vyplatí využít služeb zkušených profesionálů, kteří likvidaci škodlivého hmyzu provedou se zárukou.

Mezi přední dezinsekční společnosti s dlouholetými zkušenostmi patří společnost de Wolf GROUP s.r.o. z Chebu. Společnost de Wolf nabízí kompletní profesionální servis DDD – dezinfekce, dezinsekce, deratizace.

 

Jak levně a účinně zajistit maximální čistotu ve školách?

Dle průzkumu týdeníku ŠKOLSTVÍ ve školách stále vládne kbelík a mop. Rozdíl je pouze v používaných čistících prostředcích.

 

Pokud je ve školských zařízeních preferována maximální likvidace choroboplodných bakterií, je k úklidu používán čistící prostředek a následně použita dezinfekce. Většina dezinfekčních látek je však člověku potenciálně škodlivá (nebo i toxická). Proto je nutno zacházet s nimi maximálně opatrně. Pokud jsou používány čistící prostředky bez následné dezinfekce, dochází pomocí mopu spíše k roztírání bakterií na větší plochu než k jejich likvidaci.

Ideálním řešením je úklid, kterým se odstraní nebezpečné bakterie a zároveň není nutno použít zdraví nebezpečné dezinfekční prostředky. Toho bohužel za pomoci mopu a kbelíku s vodou nelze dosáhnout.

Pomocí moderních úklidových strojů Kaivac lze odstranit 99% nečistot a bakterií. Novým mopem se zkušenému pracovníkovi podaří odstranit pouze okolo 50% nečistot.

Úklidové stroje Kaivac pracují tak, že voda kontaminovaná nečistotami je zachycena uvnitř stroje a není již použita na další čištění. Tím je zcela vyloučeno další šíření bakterií a nečistot.

Stroj automaticky dávkuje čistící prostředek a pod tlakem čistí kontaminovaný povrch. Výkonný vysavač odsaje veškeré nečistoty uvolněné čistícím přípravkem. Čištěný povrch je okamžitě čistý a suchý. Nezanedbatelnou výhodou je i to, že pracovník provádějící úklid se vůbec nedotkne znečištěného povrchu ani znečištěné vody používané při úklidu.

Každá škola si buduje svoji prestiž. Základem je určitě kvalita výuky a výchovy dětí, moderní vybavení a samozřejmě i čistota a hygiena.

Společnost de Wolf Group s.r.o. z Chebu nabízí moderní, velice účinné úklidové stroje Kaivac za výhodné ceny. Firma de Wolf navíc nabízí představení strojů Kaivac přímo ve školském zařízení.

Součástí předvedení úklidu pomocí stroje Kaivace je i následné změření dosažené čistoty pomocí měřícího systému SystemSURE PLUS ™ ATP, kterým lze měřit míru znečištění a množství nebezpečných bakterií. Každý se tak může na vlastní oči přesvědčit o rozdílu úklidu provedeného pomocí klasického mopu a úklidu strojem Kaivac.

http://www.dewolf.cz/kaivac/

Významná trofej pro značku Kia na Slovensku – FLEET AWARDS® pro inovovanou Kia CEE’D

Kia na Slovensku - FLEET AWARDS

Kia na Slovensku – FLEET AWARDS

Je na slovenském trhu zatím krátce a už ji stihla ozdobit důležitá trofej – modernizovaná Kia CEE’D se stala Firemním autem roku v kategorii referentských vozidel podle ankety ALD Fleet Awards 2015. I další model značky Kia byl úspěšný – elektrická Kia Soul EV obsadila druhé místo v kategorii alternativních pohonů. Vyhlašování se uskutečnilo počátkem října po akcí FLEET DAY 2015 na výstavišti Agrokomplex v Nitře v rámci Autosalonu Nitra 2015.

Soutěž o ocenění ALD FLEET AWARDS® 2015 – fleetové ceny České republiky tradičně vyhlašuje společnost Auto Business Media, sro prostřednictvím svého odborného magazínu FLEET firemní automobily. Jejím cílem je ve spolupráci flotilových manažerů společností, provozujících rozsáhlejší autoparky, vybrat vozidla, nejlépe vyhovující požadavkům firemní a korporátní klientely. Firemní auta roku v jednotlivých kategoriích volí volební komise, složená z fleetových manažerů významných společností z celé České republiky.

Kia na Slovensku - FLEET AWARDS

Kia na Slovensku – FLEET AWARDS

FLEET AWARDS® – fleetové ceny České republiky jsou rozděleny do několika kategorií. Jelikož jde o ocenění nejlepších firemních vozidel, tyto kategorie nekopírují klasické automobilové třídy, ale jsou postaveny na základě struktury firemních autoparků. Nominace vozidel jsou bezplatné, v každé kategorii však může jednotlivá značka nominovat nejvíce dva automobily. Volba vozidel probíhá podle předem stanovených kritérií, v rámci kterých jsou hodnoceny nejen samotné vlastnosti vozu, ale i provozní náklady včetně servisních nákladů a zbytkové hodnoty.

Dealerská síť Kia Motors se rozrostla o nové zastoupení

Nominacích KATEGORIE

1. poolový vozidla

2. referentských vozidla

3. Vozidla pro střední management

4. Vozidla pro vyšší management

5. Terénní vozidla (v této kategorii poprosíme nominovat pouze skutečné terénní vozidla určená k práci, kategorie není určena pro SUV)

6. Malé LCV do 3,5 tuny

7. Střední LCV do 3,5 tuny

8. Velké LCV do 3,5 tuny

9. Alternativní pohony (kategorie, v rámci které je možné nominovat vozidla s alternativním pohonem, to znamená hybridní vozidla a elektromobily)

Model Kia cee’dv minulých letech zásadní měrou přispěl k přetrvávajícímu úspěchu značky mezi flotilové zákazníky. S lepší dynamikou a designem charakteristickým pro značku Kia má zmodernizovaný model Kia CEE’D všechny předpoklady k tomu, aby uspokojil náročné požadavky firemních zákazníků na kvalitu a atraktivní design. Evropským designérům se podařilo nastylizovat design interiéru i exteriéru do nové vzrušující podoby, zatímco tým konstruktérů pohonných jednotek pracoval na rozšíření nabídky motorů a převodovek. Mezi novinky patří zcela nový moderní tříválcový agregát 1,0 T-GDi (Turbo Gasoline Direct Injection) ve dvou výkonových verzích 73 kW / 100 ka 88 kW / 120 k. Tuto maloobjemovou tříválcový jednotku vyvinuli konstruktéři za účelem snížení spotřeby paliva a emisí, přičemž nabízí spolehlivý a okamžitý výkon s bezprostředními reakcemi na pokyny řidiče.

Mistr světa v chůzi ze Slovenska jezdí v Kia Sportage

Nová Kia CEE’D nabízí i řadu dalších vylepšení v oblasti bezpečnosti, komfortu a praktických vlastností, mezi které patří i zcela nová sedmistupňová dvouspojková převodovka DCT. K dispozici bude výhradně pro verze s výkonnějším vznětovým motorem 1,6 CRDi s výkonem 136 koní. Nová DCT převodovka je schopna pracovat s vyšším točivým momentem modifikovaného motoru s vyšší kapacitou, než šestistupňový automat s měničem točivého momentu, který nahrazuje. Změny se všech karosářských verzí řady CEE’D – pětidveřového hatchbacku, kombi verze Sportswagon, tak třídveřové Kia pro_cee’d.

Kia Sportage příští generace přináší nový a výraznější design

Zmodernizovaný model Kia CEE’D je aktuálně k dispozici také v nové specifikaci označené jako GT Line. Nabízí atraktivní sportovní vzhled a dynamiku modelů GT ve spojení se všestranností standardních modelů CEE’D. Obsahuje takové lákavé prvky jako pneumatiky 225/45 R17 s originálními koly z lehké slitiny, sportovní přední i zadní nárazník, nezaměnitelné denní LED svícení ve tvaru kostek ledu, dvě koncovky výfuku, sportovní interiér v kombinaci barev šedá a černá a hliníkové pedály. Verze GT Line je také dostupná pro všechny karosářské verze.

jak jezdit na kole rychleji

Rychleji na kole?

Nejste fyzicky zdatní a rádi by, jste jezdili na kole i delší výlety? Třeba s kamarády se sportovněji zdatnými kamarády? Nebo máte zdravotní omezení, které vám neumožňuje jezdit delší trasy? V dnešní době, již to není problém a řešení je celkem snadné. Představte si klasické jízdní kolo a k tomu si přidejte elektrický pohon. A máte elektrokolo, produkt který v poslední dekádě zažívá prodejní vzestup, a začíná být celkem běžným dopravním prostředkem. Elektrokola, tak jak je známe z dnešní doby jsou velice podobná jako klasická kola a věřte, že jsou modely kde je problém ten rozdíl najít. Jízda na takovém elektrickém kole je stejná jako na normálním, ale připočítejte si k vaší výdrži a sile 250w které dokáží makat třeba i 100km.  Kopce. které jste dřív neměli šanci vyjet již nebudou problém.

jak jezdit na kole rychleji

jak jezdit na kole rychleji

A co zápory?

A jaké jsou nevýhody takového kola na elektriku? Zodpovědně musím říci že u dnešních elektrokol klady převažují nad zápory. Ale abychom byli objektivní ty největší zápory si řekneme. Takže asi největší je cena. Kvalitní značkové elektrokolo  se pohybuje od 30 000 výše. Další nevýhodou je váha, která je průměrně od 20-25 kg. A taková poslední nevýhoda je závislost na elektřině,  prostě se musí po každým určitým počtu kilometrů nabýt baterie na našem kole.

Někdo si dá na kolo i tryskový pohon, jiný si najme tahače, který před kolem běhá a cyklistu táhne na laně. Ideální je ale moderní tryskový pohon, něco jako raketový pohon. Může to bouchnout, ale rychlost to generuje opravdu moc velkou.

Sandra Bláhová z Humpolce

Jmenuji se Sandra Bláhová. Už 20 let žiji v Humpolci a chci se s vámi podělit o důležité informace, které mi změnily život. Měla jsem štěstí, a taky jsem měla smůlu, že jsem jen několik dní před plánovaným liftingem obličeje narazila na nové řešení mých vrásek. Potkala mě sněhová vánice v červenci a málem jsem umrzla na pláži u Máchova Jezera. Objevila jsem, jak vymazat roky ze svého obličeje zcela přírodním způsobem a nyní se o to chci podělit se všemi ženami, které mají stejný nebo podobný problém. Mažu si tváře medem s máslem, děti si to mažou na chleba. Stejně tak jako mi toto tajemství odhalila jedna  hodná a ušlechtilá žena, i já si přeji, abys i ty zjistila, jak získat zpět mladistvý vzhled přírodním způsobem. Jen tě prosím, aby ses o informace, které ode mě získáš, podělila se všemi ženami, o kterých si myslíš, že jim mohou pomoci. Ráda jezdím tankem a taky létám vrtulníke, ale z mého platu uklízečky se to špatně platí. Místo toho, abych pokračovala v každovečerním sledování srdcervoucích seriálů a lkáním nad svým osudem, začala jsem se získáváním informací.
Měli by jste se ohledně SVJ vzdělat a stát se kompetentní.
Nakupujte chytře pánské a dámské oblečení v kvalitních e-shopech
Sandra Bláhová z Humpolce hledala informace o zkušenostech těch žen, které vyhlazování obličeje podstoupily, a začala jsem se na zákrok psychicky připravovat. Proto si koupila plynovou masku, vědec z USA zjistil, že pokud ženy spí v plynové masce má to stejný efekt jako by během spánku měli plěťovou masku. Protože pracuji v bance, půjčka nepředstavovala žádný problém. Brzo potom, co peníze přišly na účet, jsem si domluvila termín. V bace jsem si vypůjčila hodně peněz, mám tam známé a šéf mě má moc rád. Snadra si za vypůjčené peníze koupila pračku Whirpool.

Vodovod – kde, jak, k čemu

Vodovod je zařízení pro potrubní nebo podobnou dopravu vody. Veřejná vodovodní síť zajišťuje dodávku upravené vody pro velký počet obyvatel. Patří k nim dálková a místní vedení, která jsou vedena ve veřejných prostorách, a to tak, aby bylo možné snadno provádět opravy, nejčastěji souběžně s komunikacemi. Soukromé vodovodní rozvody zajišťují rozvod vody z veřejné sítě uvnitř objektu nebo dopravu vody z neveřejného zdroje, například z vlastní studny.

Vodovod je soustava aktivních (čerpadla) a pasivních prvků (vodovodní vedení-trubky) na dopravu vody od jejího zpracovateli ke konečnému spotřebiteli. Na Slovensku jsou těmito zpracovateli jednotlivé vodárenské společnosti.

Předchůdcem vodovodu jsou takzvané akvadukty, které se používaly k přepravě vody ve starověku. Jejich název pochází ze stejných slov jako slovo „vodovod“ – lat. akva = voda, ducere = vést.

Kromě vodárenských společností se na konečné podobě vodovodu podílejí i jiné firmy, například ty, které vodovod projektují. Specializované firmy dokážou naprojektovat vodovod nejen pro soukromé osoby (rodinné domy), ale i pro celé obce.

Les a nekolik jeho definic

Karpatské bukové pralesy – světové přírodní dědictví

Není povlečení jako povlečení

Koupě povlečení není až tak rychlá záležitost. Chcete-li se v něm cítit pohodlně a mít sladěný design, určitou chvíli zabere rozhodování o volbě materiálu, vzoru nebo třeba zapínání. Spánek je jedna z nejdůležitějších částí dne a podle toho, jak se vyspíme, se pak odvíjí celý náš den. Pro všechny, kteří si chtějí vybrat to nejlepší povlečení, jsme napsali tento článek, kde se dozvíte, jaké materiály lze najít a jaké jsou jejich přednosti.

Základní čtyři typy povlečení, které můžeme na trhu najít, jsou bavlněné, saténové, flanelové a krepové. Každé z nich má své výhody, na které se teď blíže podíváme.

Bavlněné povlečení

Klasické povlečení, které mají doma téměř všichni. Bavlna ranforce, která se používá při výrobě ložního prádla, je příjemná a hladká na povrch. Látka z těchto vláken dokáže udržet teplo, ale zároveň i ochladit. Pokud se vám to zdá jako nesmysl, vzpomeňte si na ten příjemný chladivý pocit, když přetočíte peřinu/polštář na druhou stranu. Právě díky přizpůsobení se okolnímu prostředí je ložní prádlo vhodné k celoročnímu užívání.

Saténové povlečení

Povlečení bavlněný satén je velice luxusně vyhlížející látka, zejména díky jejímu hladkému a lesklému povrchu. Na trhu můžete nalézt několik typů saténového povlečení, jedním z nich je i bavlněný satén ze 100% bavlny. Ačkoliv se zdá, že tento materiál není potřeba žehlit, opak je pravdou. Většina saténového ložního prádla, která lze na trhu zakoupit, je žehlivá. Satén je vhodný pro dlouhovlasé ženy a muže, neboť zabraňuje zacuchávání vlasů, zatímco spíte. Obdobně jako bavlna je látka velice přizpůsobivá, umí tedy zahřát i ochladit.

Flanelové povlečení

Co se vám vybaví při slově „flanel“? Hřejivá košile alá dřevorubec? Nestyďte se, nám taky! Na chvíli však zapomeňte a mějte mysl otevřenou, zejména co se týče flanelového povlečení. Tento vysoce hřejivý materiál využijete zejména v mrazivé zimě a na místech, kde se dostatečně nevytápí. Spokojeně a pohodlně vyspat se můžete i na chalupě. Výběr motivů je opravdu pestrý, nemusíte se tedy obávat, tartanový vzor mít doma nemusíte.

Krepové povlečení

Krepové povlečení je vlastně bavlna, ale ne ledajaká. Tento typ látky je specifický vlnitým povrchem, který se nežehlí, a právě proto si toto povlečení rychle našlo své příznivce. I přes povrchovou úpravu stále disponuje všemi výhodami bavlny, zejména celoroční použití. Dejte si však pozor při výběru, některé lůžkoviny se tváří jako kvalitní, ale kolem bavlny jen rychle prošly! Umělý krep může být některým lidem velice nepříjemný na dotek.

 

Každý materiál má jiné přednosti, záleží jen na vás, co vám nejlépe bude vyhovovat. Nezapomínejte však povlečení pravidelně měnit a prát! Každá výměna vám navíc umožňuje zkoušet stále jiné materiály i barvy, nebojte se experimentovat i v maličkostech.

Tepelná čerpadla – česká kvalita

Ekologické a účinné vytápění

Nebojte se použít zcela přírodních zdrojů tepla, která nám dává sama příroda a jejichž využívání je zcela bezplatné. Tepelná čerpadla ceník vás ostatně mohou přesvědčit o tom, že volba tímto směrem bude cenově dostupná a má svůj význam.
Zaměřte se na prověřenou kvalitu, kterou tvoří tepelná čerpadla HOTJET, jež vás nezradí v žádných ohledech.

Ohřívat budovu lze v současné době nespočetnými způsoby. Mnozí vlastníci novostaveb, ale i postarších nemovitostí se však zaměřují také na dlouhodobě ekonomický provoz takových zařízení. Pravděpodobně i z tohoto důvodu je stále mohutnější zájem o moderní tepelná čerpadla, která jsou zhotovena hned v několika provedeních.

 

Co je nezbytné k pořízení tepelného čerpadla?

V první řadě se musíte zaměřit na zkušené odborníky a specialisty a odborníky, jež vám pomohou s touto problematikou tepelných čerpadel. Musí to být profesionální subjekt pyšnící se patřičnými znalostmi a dovednostmia především znalostmi.
I vy však měli byste vynaložit určité úsilí, abyste si pořídili kvalitní tepelné čerpadlo. Jde ale spíše o zabezpečení potřebné projektové dokumentace vaší nemovitosti, s níž je možné najít služeb zmiňovaných specialistů, kteří zhotoví další výzkum ve vaší oblasti. To odhalí volbu vhodného čerpadla s dostatečným energetickým příkonem a dalších dílů této topné soustavy.
Ta se samozřejmě skládá z několika funkčních částí, která dohromady tvoří hodně praktický a výkonný celek, jímiž jsou tepelná čerpadla vzduch – voda nebo tepelná čerpadla voda – voda.

Obývací stěny – NábytekTřinec.cz

Internetový obchod Nábytek Třinec.cz Vám nabízí širokou nabídku nábytku, a to sedacího nábytku, obývací nábytek, dětský nábytek, kuchyňské linky a spoustu dalšího. Snažíme se, aby si každý zákazník našel pro sebe to nejlepší.Obývací stěny mají místo v každém obývacím pokoji. Ať velké nebo malé, vždy vytváří dojem z prostoru, kde trávíme nejvíce času.Někteří lidé používají obývací místnost spíše jako salonek pro společnost, než jako víceúčelovou místnost. Proto při výběru obývací stěny pro tuto hodně navštěvovanou místnost mnoha lidí je potřeba si vybrat funkčnost v kombinaci s pohodlím. V naší nabídce naleznete obývací stěny za opravdu skvělé ceny.Skříně a komody jsou bezesporu  nezbytnou součástí každé domácnosti. Komody plní funkci úložného prostoru, aniž by jste museli vybavovat místnost velkými skříněmi. Jsou vhodné na uskladnění vašeho oblečení, případně i drobnějších hraček vašich dětí. Jsou velmi flexibilní a mohou být umístěny i do podkrovních prostorů s šikmou střechou prostor.Pokud si vybíráte vhodnou komodu do Vaší domácnosti nebo kanceláře, musíte se zaměřit především na materiál, ze kterého je vyrobena a barvu a to především z toho důvodu, aby komoda dobře zapadla mezi ostatní nábytek, ve které bude umístěna.

Cukrárna KUMAX Český Těšín s.r.o.- Cukrárna a Restaurace

Naše cukrárna KUMAX Český Těšín s.r.o.- Cukrárna a Restaurace se zabývá výrobou zákusků, mini zákusků, rolád a dortů různých tvarů a naplní. Jedná se o výrobky ručně vyráběné, bez žádných konzervantů a stabilizatorů. Výrobky  je nutné objednávat osobně v naši cukrárně na ul.Zelená 12, z důvodu složení zálohy a domluvení počtu kusů, tvaru, barvy a zdobení.

Cukrárna je místo sloužící k maloobchodnímu prodeji a většinou také k přímé konzumaci zákusků, dortů a jiných sladkostí. Cukrárny bývají obvykle vybaveny stolečky s židličkami, u kterých je možné si zákusek sníst a vypít čaj, dát si kávu, čokoládu nebo limonádu. Zpravidla se zde prodávají též další sladkosti kupované častěji s sebou, například bonbóny, bonboniéry a jiné drobné sladké pochutiny, tabulková a jiná kusová čokoláda atd.

Cukrárny bývají někdy součástí pekárenských prodejen, kde se prodává sladké i jiné pečivo. Většina cukráren prodává i mražené sladkosti a zmrzlinu, zejména v letní sezóně. Mnohdy bývají cukrárny kombinované s lahůdkářstvím či jiným typem občerstvení. Cukrářské sekce či sortiment mají i některé restaurace, jídelny, supermarkety atd.

V naši restauraci máte možnost si objednat stůl od 2 osob až 25 osob, dále si můžete  objednat jídlo dle Vašich  představ (předkrm, polévka, hlavní jídlo, moučník, zmrzlinu). Na čepu máme Radegast 12, 10 a Černý Kozel. Kromě alko nápojů nabízíme široký sortiment nealko nápojů, včetně čepované Kofoly. V letních měsících máme otevřenou taktéž letní zahradu s grilem.

Walerian Kutnyj – jednatel
KUMAX Český Těšín s.r.o.
Zelená 1225/12
Český Těšín

tel. +420 558 711 456
tel. +420 558 737 126
Mobil: +420 603 247 539
E-mail: info@kumax.cz

Harmonogram hotovostních operací a platebního styku na konci roku 2014

16. 12. 2014

Vážení klienti,

rádi bychom Vás informovali o otevírací době a změnách v termínech pro realizaci plateb ke konci roku.

Pobočky Evropsko-ruské banky, a.s. budou na přelomu roku 2014 a 2015, v provozu následovně:

 

24. 12. 2014 – 26. 12. 2014 – státní svátek, ZAVŘENO

29. 12. 2014 – 30. 12. 2014 – standartní otevírací doba

31. 12. 2014 – provoz omezen do 12:00 hodin

1. 1. 2015 – státní svátek, ZAVŘENO

2. 1. 2015 – standartní otevírací doba

 

Platební styk v závěru roku bude prováděn v souladu s následujícím časovým harmonogramem, tak aby odepsání platby z účtu plátce a připsání platby na účet příjemce bylo uskutečněno v roce 2014:

 

Tabulky posledních termínů pro předání platebního příkazu

TUZEMSKÉ PLATBY (korunové)

Typ platby písemně elektronicky
Platby do jiné banky v ČR se splatností nejpozději 31. 12. 2014 30. 12. do 11:30 30. 12. do 12:00
Prioritní platby do jiné banky v ČR se splatností nejpozději 31. 12. 2014 31. 12. do 11:00 31. 12. do 12:00
Interní platby v rámci ERB se splatností nejpozději 31. 12. 2014 31. 12. do 12:00 31. 12. do 12:00

 

ZAHRANIČNÍ PLATBY A CIZOMĚNOVÉ PLATBY V ČR

Typ platby písemně elektronicky
Zahraniční platby do jiné tuzemské či zahraniční banky se splatností nejpozději 31. 12. 2014 29. 12. do 11:30 29. 12. do 12:00
Urgentní zahraniční platby do jiné tuzemské či zahraniční banky se splatností nejpozději 31. 12.2014 30. 12. do 12:00 30. 12. do 12:00
Zahraniční platby do PČRB se splatností nejpozději 31. 12.2014 30. 12. do 11:00 30. 12. do 11:30

SMĚNÁRENSKÉ A HOTOVOSTNÍ OPERACE

Typ platby na pokladně
Hotovostní operace na pokladně ERB do 31. 12. 2014 do 12:00


E-MAIL: info@erbank.cz

INFOLINKA 800 073 757

Sberbank nabízí nejlepší garantovanou sazbu u hypoték 2,36 % p. a.

Praha, 1. července 2014 – Sberbank CZ opět snižuje sazby u hypotečních úvěrů. Novou hypotéku stejně jako refinancování již existujícího úvěru lze tak nyní získat za 2,36 % p.a. Sazbu banka garantuje pro úvěry s pětiletou fixací, do 70 % hodnoty nemovitosti při sjednání aktivního FÉR konta a pojištění schopnosti splácet.

sazba u hypotéky

sazba u hypotéky

„Jde o nejvýhodnější garantovanou sazbu na trhu. Navíc je zcela transparentní. Je garantovaná a klientovi nehrozí ani žádné překvapení v podobě skrytých poplatků. Zpracovatelský poplatek je u všech variant úvěrů za jednu korunu, vedení úvěrového účtu je zdarma, stejně jako může být zdarma i vedení FÉR konta,“ prohlásil produktový manažer Sberbank CZ Jiří Škrob.

Banka zlevňuje o 0,2 procentního bodu i všechny ostatní sazby účelových úvěrů. Zároveň výrazně snižuje objem hypoték, pro které platí výše uvedené parametry, a to na jeden milion korun (doposud šlo o 1,5 milionu).

Již od dubna nabízí Sberbank CZ nejvýhodnější nabídku českého trhu u amerických hypoték a konsolidací zajištěných nemovitostí. Jde o sazbu 4,69 % pro úvěr ve výši 50 % hodnoty nemovitosti a splatností až 25 let. I v tomto případě je garance sazby určena těm, kteří si sjednají pojištění schopnosti splácet a aktivní FÉR konto. Sazba platí bez ohledu na typy slučovaných úvěrů, včetně nebankovních půjček.

„Zvláště při konsolidaci úvěrů od nebankovních poskytovatelů, anebo např. z kreditních karet tak může být úspora na úrocích zásadní, často i dvouciferná,“ dodal Jiří Škrob.

Sberbank obsadila podle časopisu The Banker první příčku mezi bankami střední a východní Evropy

Britský časopis The Banker udělil Sberbank v žebříčku „Top 1000 světových bank“ první místo mezi bankami střední a východní Evropy. Banka tím potvrdila vedoucí pozici mezi konkurencí v příslušné kategorii. Sberbank odbornou porotu zaujala především navýšením Tier 1 kapitálu o 6,46 miliardy dolarů na 43,52 miliardy dolarů.

V celkovém pořadí obsadila 33. místo, ve srovnání s minulým rokem si tak polepšila o jednu příčku. Vedoucí pozice v žebříčku patří stejně jako v loňském roce bankám Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) a China Construction Bank.

Časopis The Banker, patřící do mediální skupiny The Financial Times, je specializovaný měsíčník se zaměřením na mezinárodní finance, který od roku 1970 zveřejňuje každoročně žebříček největších světových bank. Jako hlavní posuzovací kritérium při sestavování žebříčku používají experti časopisu index, který vychází z  Tier 1 kapitálu.

V roce 2013 skupina  Sberbank Europe dosáhla zásadního zlomu a po ztrátovém roce 2012 vykázala čistý zisk ve výši 5,6 milionů eur. „Naše působení na evropském bankovním trhu dosáhlo v roce 2013 významného obratu. Velmi náš těší, že jsme právě za tento rok obdrželi ocenění od tak prestižního časopisu jako je časopis The Banker,“ uvedl Mark Arnold, generální ředitel Sberbank Europe.

Oficiální prohlášení Sberbank CZ

Společnost Sberbank Europe AG se sídlem a univerzální bankovní licencí udělenou v Rakousku, včetně svých devíti dceřiných společností působících v zemích střední a východní Evropy (včetně Sberbank CZ), nebyla zařazena na sankční seznam USA. Společnost Sberbank Europe AG a její dceřiné banky vykonávající činnost na území Evropské unie (včetně Sberbank CZ) rovněž nefigurují ani na sankčním seznamu EU a jako takové nemají omezený přístup na kapitálové trhy EU, ani proti nim nejsou uplatňovány žádné jiné sankce.

Sberbank CZ, a.s. disponuje veškerými zdroji, manažerskými kapacitami i zkušenostmi nezbytnými k provozování obchodní činnosti a plnění svých povinností vůči klientům a partnerům v souladu s českými i mezinárodními právními předpisy.

Sberbank CZ, a.s. pokračuje dál v běžné činnosti, k jejímuž provozování drží dostatečné množství likvidity i kapitálu. Sberbank CZ, a.s. se i nadále zaměřuje na poskytování služeb a podpory svým klientům a v souladu se svou dlouhodobou strategií rozvoje představuje v evropských zemích, na jejichž trzích působí, významného a spolehlivého partnera.

„Stojíme vždy za našimi klienty a jsme připraveni je podporovat ve všech obchodních příležitostech. I nadále budeme na českém trhu rozvíjet naše služby a rozšiřovat nabídku našich úspěšných produktů,“ zdůrazňuje Vladimír Šolc, generální ředitel a předseda představenstva Sberbank CZ, a.s.

Sberbank nabízí ještě výhodnější spotřebitelské půjčky

Praha, 18. srpna 2014 – Sberbank od 18. 8. 2014 opět upravuje podmínky u svých půjček. Klienti, kteří požádají o konsolidaci existujících půjček, mohou nyní získat sazbu od 6,99 % ročně, nižší sazby také nabízí u svých spotřebitelských úvěrů tzv. FÉR půjček.

„Během letošního jara a léta jsme zaznamenali rostoucí zájem o naše spotřebitelské FÉR půjčky. Meziročně v porovnání se stejným obdobím loňska se počet těchto poskytnutých úvěrů zvýšil několikanásobně, což překonalo veškerá naše očekávání. Hlavně to nám nyní umožnilo nabídnout ještě výhodnější podmínky pro klienty,“
uvedl Roman Knaus, ředitel oddělení retailových produktů Sberbank CZ.

V rámci konsolidace od Sberbank lze sloučit úvěry až do výše 1 milionu korun a splátky rozložit na 8 let. Na nejnižší úrokovou sazbu 6,99 % dosáhne klient v případě bezproblémového splácení i díky bonusu poskytovaného bankou až do výše 20 % z půjčené částky. Sloučit lze jak bankovní půjčky, tak ty od nebankovních institucí, splátky různých druhů kreditních a splátkových karet. Do jedné splátky může být zahrnuto i to, když banka po provedené konsolidaci původních úvěrů klientovi navíc ještě poskytne další novou půjčku.

„Umožňujeme dokonce i sloučení přečerpané částky na běžném účtu, chceme tím vyjít vstříc klientům, kteří používají kontokorent a často si nejsou vědomi, že konsolidovat lze povolený debet na běžném účtu. Zároveň si u nás klient může zkonsolidovat do jedné výhodnější splátky i úvěry členů blízké rodiny – tedy svých manželek či manželů, rodičů i dětí,“ vyzdvihl některé parametry novinky Sberbank Roman Knaus. Podle interních údajů banky zhruba 50 % klientů, kteří mají zájem o spotřebitelskou půjčku od Sberbank, již nějaký úvěr od různých poskytovatelů splácí.  Nově tak nyní mohou v rámci konsolidace získat výhodněji úročenou spotřebitelskou půjčku a výrazně ušetřit.

Ostatní klienti mohou zvolit FÉR půjčku od 7,99 % ročně, která je nyní ještě výhodnější. Tu banka poskytuje až na osm let v rozsahu od 10 do 500 tisíc korun. Zpracování úvěru i vedení úvěrového účtu jsou zdarma, předčasné splacení je bez sankcí. Úrokové sazby závisí na objemu čerpaných peněz a délce trvání půjčky a začínají již na úrovni 7,99 %. Také zde bonus za řádné splácení dosahuje až 20 % z půjčené částky. Klienti půjčky mohou sjednat on-line na eShopu nebo během jedné návštěvy libovolné pobočky.

Sberbank opět zlevnila hypotéky, u pětileté fixace na 2,26 % ročně

Praha, 8. září 2014 – Sberbank CZ opět snižuje sazby u hypotečních úvěrů. Novou hypotéku stejně jako refinancování již existujícího úvěru lze tak nyní získat za 2,26 % p.a. Sazbu banka garantuje pro úvěry s pětiletou fixací, do 70 % hodnoty nemovitosti při sjednání aktivního FÉR konta a pojištění schopnosti splácet. Akční nabídka platí do konce září 2014.

„Již předchozí sazba u pětiletých fixací byla nejvýhodnější na trhu. Nyní mohou klienti pořídit úvěr ještě o desetinu procentního bodu levněji. Klient, který splácí průměrnou výši hypotéky, tak ušetří více než 6000 korun za celou dobou trvání fixace. Sazba z této akční nabídky je přitom stejně jako naše dlouhodobé sazby garantovaná, S hypotékou nejsou spojené žádné skryté poplatky, zpracování přijde na jednu korunu a vedení úvěrového účtu je zdarma,“ prohlásil produktový manažer Sberbank CZ Jiří Škrob.

Banka navíc prodlužuje aktuální akci Refinancování bez starostí. V jejím rámci se klientovi nabízí stejné podmínky jako u nové hypotéky. Navíc, pokud má za sebou 22 bezproblémových měsíčních splátek, nemusí dokládat své příjmy. Banka také nabízí možnost refinancovat standardně až 12 měsíců dopředu, aniž by klient musel dokládat příjmy. Samozřejmostí je možnost mimořádné splátky jednou ročně ve výši 10 % aktuálního zůstatku (bez poplatku) či akceptace původní smluvní dokumentace včetně tržního ocenění nemovitosti až 7 let zpětně.

Sberbank nabízí atraktivní spoření i v eurech, dolarech a rublech

Praha, 23. září 2014 – Spořit u Sberbank se nyní vyplatí nejen v korunách, ale i v eurech, amerických dolarech a ruských rublech. Úrokové sazby nových či inovovaných spořicích účtů nebo termínovaných vkladů pro tyto měny patří k nejvyšším na českém trhu a navíc jsou sazby u spořicích účtů garantovány až do konce roku 2015.

„Spořicí účet Sberbank se sazbou 1,63 % vychází již několik měsíců z řady srovnání jako zdaleka nejlepší v ČR. Mimořádný zájem o tento spořicí produkt, stejně jako o relativně nový spořicí účet GARANCE nás podnítil k tomu, abychom nabídli podobně zajímavé podmínky i pro nejčastěji používané cizí měny,“ uvádí k aktuální nabídce Dušan Poláček, produktový manažer Sberbank CZ.

Pro eura nyní banka nabízí až do úložky 100 tisíc EUR sazbu 1,0 % p.a. (nad 100 tisíc EUR 0,3 % p.a.) pro americké dolary do 150 tisíc USD 0,8 % p.a. (nad 150 tisíc 0,1 % p.a.). Dolarová nabídka je zdaleka nejvýhodnější jakou lze na českém trhu u spořicího účtu dostat a úročení v eurech pak patří mezi tři nejvyšší. Výhodné sazby jsou navíc garantovány až do konce roku 2015.

Zcela novými produkty jsou potom termínované vklady v amerických dolarech a rublech, které doplnily již existující eurovou nabídku. Při fixaci na 3 roky se lze nově například u eur dostat na roční úrokovou sazbu 1,4 % p.a., u dolaru pak 1,2 % p.a. U rublových úložek nabízí roční termínovaný vklad se sazbou 7 % p.a. a spořicí účet za 4,5 % p.a. Dále banka nabízí i speciální Progresivní výnos, u kterého se zvyšuje sazba s každým měsícem trvání vkladu. Při úložce na jeden rok pak průměrná sazba dosahuje mimořádných 6,5 % p.a.

Podnikatelé a malé firmy vidí budoucnost nejlépe za poslední 3 roky

Podnikatelé a malé firmy s obratem 0,5 – 25 milionů korun jsou nejoptimističtější za poslední 3 roky. Mnohem více než loni a předloni očekávají lepší obchody, řada z nich plánuje investice a chystá nabírat zaměstnance. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu prováděného Sberbank CZ od roku 2012.

„Změny ve vnímání ekonomické situace a hlavně výhledů do budoucna jsou zásadní. Jestliže loni očekávalo lepší následující rok jen 45 % firem, letos je to již 60 %. Nárůst je tedy téměř přesně o třetinu,“ uvedl Michal Pitucha, manažer výzkumu Sberbank CZ.

Smyslem výzkumu je pravidelně mapovat postoje, očekávání a nálady mezi podnikateli a malými firmami (s obratem do 25 milionů korun) a ukazovat tak na měnící se náladu ve světě podnikání. „V tomto smyslu se letošek jeví oproti dvěma předchozím letům jako zlomový. Že se podnikání daří, uvedlo 84 % respondentů, oproti 75 % v loňském roce a 79 % v r. 2012. Téměř 40 % firem či podnikatelů čeká, že jim příští rok poroste obrat,“ upřesnil Michal Pitucha.

Tab.: Pozitivní odpovědi v průzkumu

tabulka TZ

Investiční úvěr od 5,99 % ročně

Průzkum také ukázal, že 43 % z firem, které plánují investice, na ně hodlá použít cizí zdroje. Sberbank CZ proto pro letošní podzim připravila akci pro podnikatele a malé firmy v podobě nezajištěného, neúčelového investičního úvěru za cenu od 5,99 % ročně.

„Vycházíme tak vstříc aktuální potřebě řady menších podnikatelů a živnostníků financovat investice úvěrem. Jeho dostupnost patří mezi nejdůležitější požadavky tohoto segmentu vůči bankám,“ uvedl Jiří Kubát, segmentový manažer Sberbank CZ. K dalším požadavkům náleží možnost zvolit si na míru výhodné konto pro podnikatele a dobře zhodnotit volné finanční prostředky na spořicím účtu. „Těmto potřebám naše standardní nabídka plně odpovídá. Klient si může přesně podle svých požadavků vybrat ze tří různých variant FÉR konta.  A spořicí účty, opakovaně vyhodnocené médii jako nejvýhodnější na trhu, jsou k dispozici také podnikatelům a firmám,“ dodal Jiří Kubát.

Sberbank rozšiřuje svoji pobočkovou síť

Sberbank CZ pokračuje ve svém plánovaném rozšiřování pobočkové sítě v Česku. Během jednoho měsíce otevřela nové bankovní pobočky v Pardubicích, Teplicích a další, v Praze již osmou, na náměstí I. P. Pavlova. Navíc Pardubický a Ústecký kraj byly dosud posledními regiony ČR, kde Sberbank dosud neměla svoji pobočku, takže aktuálně pokrývá všechny tuzemské kraje.

„Cílem banky je další růst na českém trhu, a proto do konce letošního roku otevřeme další dvě, a to ve Frýdku-Místku a v Praze v obchodním centru Černý Most. Pobočky v Hradci Králové a v Praze na Strossmayerově náměstí se přestěhují do nových prostor. V příštím roce budeme v rozšiřování pokračovat, naším dlouhodobým cílem je mít na území ČR celkem 65 poboček,“ uvedl Jan Kotara, vedoucí divize Distribuce Sberbank CZ.

Otevření všech nových poboček je spojeno i se zajímavou nabídkou. Všichni noví klienti Sberbank automaticky mohou nyní využívat naše FÉR konto na jeden rok zdarma. A navíc ti, kteří převedou své služby ze své původní banky k nám, se mohou těšit na zlatou embosovanou platební kartu MasterCard Gold. Opět ji mohou využívat jeden rok zcela zdarma.

V rámci zvyšování komfortu projde řada stávajících poboček Sberbank také rozsáhlou modernizací, jako například naposledy Olomouc. Klientským standardem a samozřejmostí je mimo moderní design komfortní klientská zóna, dětský koutek, možnost připojení k wi-fi, v některých pobočkách je iPad zóna nebo stolky s křesílky připomínající kavárnu, kde klientovi nabídneme kávu. „Klienty jsme hodnoceni jako jedna z nejpřívětivějších banka a chceme i nadále klienty hýčkat komfortem a neustálým zlepšováním dostupnosti služeb banky,“ dodal Jan Kotara.

Růst depozit na spořicích účtech zrychluje, Sberbank drží vysoké sazby již déle než rok

Sberbank slaví neobvyklé výročí. V období trvale klesajících úroků u bankovních vkladů drží na svém spořicím účtu již přes rok sazbu 1,63 % – nejvýhodnější na českém trhu. Klienti tuto skutečnost oceňují zrychlujícím se přísunem nových depozit, od začátku roku stoupl jejich objem o 36 %, v září banka otevřela nejvíce nových spořicích účtů za celou svou historii.

„Spořicí účty představují dlouhodobě jednu z nejvýhodnějších možností, jak bezpečně chránit své prostředky před inflací a přitom k nim mít okamžitý přístup. Klienti si to zjevně uvědomují, protože na náš spořicí účet míří stále více nových vkladů, od začátku roku narostl jejich objem o 36 %. Není divu, neboť úrokové sazby jsou oproti většinové konkurenci dvou i více násobné,“ uvedl Roman Knaus, ředitel retailových produktů Sberbank CZ.

Sazba 1,63 % ročně platí pro vklady do 150 tisíc korun. Pro větší vklady je od dubna k dispozici nový spořicí účet Garance. Sazbu banka garantuje do konce roku 2015 a k tomu také nabízí i nadstandardní úročení. Částky od 0,5 do 2,5 milionu korun úročí sazbou 1,43 % ročně, částky nižší pak 0,43 %. Výsledné zhodnocení např. pro vklad 2 nebo 2,5 milionu korun je pak opět zdaleka nejlepší na českém trhu (pro 2,5 milionu korun vychází úrok na 1,23 % ročně). Klient má jistotu, že sazbu do konce roku 2015 banka nezmění a může se spolehnout na garantovaný výnos.

„V září jsme otevřeli nejvíce spořicích účtů v celé historii banky. Výrazným trendem je zakládání účtů online, jejich počet vzrostl devítinásobně. V posledním čtvrtletí jich tímto způsobem klienti založili v každém měsíci víc než za celý rok 2013. Jde zjevně o odraz toho, že ve většině nezávislých srovnání vycházejí naše účty jako nejvýhodnější. Je důležité, že získání mimořádné úrokové sazby u nás není spojeno s žádnými dodatečnými podmínkami,“ dodal Roman Knaus.

V září Sberbank CZ také nastavila zajímavé sazby na spořicích účtech v cizích měnách. Eura lze nyní až do částky 100 tisíc EUR spořit s hrubým výnosem před zdaněním 1,0 % ročně (nad 100 tisíc EUR 0,3 %) a americké dolary do 150 tisíc USD  jsou úročeny 0,8 % ročně (nad 150 tisíc 0,1 %). Dolarová nabídka je opět zdaleka nejvýhodnější, jakou lze na českém trhu u spořicího účtu dostat a úročení v eurech pak patří mezi tři nejvyšší. Sazby jsou navíc i v tomto případě garantovány až do konce roku 2015.

Nově lze také spořit v ruských rublech. Úroková sazba u ročního termínovaného kladu aktuálně činí 7 % ročně, u spořicího účtu 4,5 % ročně. Dále banka nabízí i speciální Progresivní výnos, u kterého se úrok zvyšuje s každým měsícem trvání vkladu až do sazby 12 % ročně za poslední měsíc trvání vkladu. Při úložce na jeden rok tak průměrná sazba dosahuje mimořádných 6,5 % ročně. Banka navíc umožňuje vklad ukončit každý měsíc bez jakékoliv sankce.

Miroslav Lukáč novým členem představenstva Sberbank CZ zodpovědným za korporátní bankovnictví

Praha, 20. listopadu 2014 – Vedení korporátního bankovnictví ve Sberbank CZ převzal nový člen představenstva banky Miroslav Lukáč (44). Ve funkci nahradil Franka Guthana, který skupinu Sberbank opouští.

Miroslav Lukáč disponuje rozsáhlými zkušenostmi v oboru korporátního a investičního bankovnictví, zejména v oblastech úvěrování, strukturovaného financování a kapitálových trhů.

Svou kariéru zahájil v ČSOB v Bratislavě v týmu syndikovaných úvěrů. Během následujících 13 let pracoval na různých pozicích v Citibank v Praze a Moskvě, kde byl v letech 2009 až 2011 ředitelem korporátního a investičního bankovnictví pro ČR a SR.  Do Sberbank přišel z pozice ředitele zastoupení EBRD v Centrálním federálním okruhu Ruské federace.

Miroslav Lukáč odpovídá ve Sberbank za řízení divize korporátního a investičního bankovnictví, divize malých a středních podniků a kapitálových trhů.

„Angažováním Mira Lukáče pokračujeme v posilování našeho týmu o špičkové odborníky s rozsáhlými mezinárodními zkušenostmi. Korporátní financování je jednou z oblastí, ve kterých zaznamenáváme rychlý růst. Přinášíme na trh především vstřícné jednání s klienty a maximální pružnost. Úkolem Mira je udržet vysokou dynamiku tohoto růstu,“ prohlásil Vladimír Šolc, generální ředitel a předseda představenstva Sberbank CZ.

Miroslav Lukáč je absolventem Ekonomické univerzity v Bratislavě, hovoří anglicky, rusky a francouzsky. Mezi jeho záliby patří sport, umění a je zaníceným cestovatelem.

Růst depozit na spořicích účtech zrychluje, Sberbank drží vysoké sazby již déle než rok

Praha, 15. října 2014 – Sberbank slaví neobvyklé výročí. V období trvale klesajících úroků u bankovních vkladů drží na svém spořicím účtu již přes rok sazbu 1,63 % – nejvýhodnější na českém trhu. Klienti tuto skutečnost oceňují zrychlujícím se přísunem nových depozit, od začátku roku stoupl jejich objem o 36 %, v září banka otevřela nejvíce nových spořicích účtů za celou svou historii.

„Spořicí účty představují dlouhodobě jednu z nejvýhodnějších možností, jak bezpečně chránit své prostředky před inflací a přitom k nim mít okamžitý přístup. Klienti si to zjevně uvědomují, protože na náš spořicí účet míří stále více nových vkladů, od začátku roku narostl jejich objem o 36 %. Není divu, neboť úrokové sazby jsou oproti většinové konkurenci dvou i více násobné,“ uvedl Roman Knaus, ředitel retailových produktů Sberbank CZ.

Sazba 1,63 % ročně platí pro vklady do 150 tisíc korun. Pro větší vklady je od dubna k dispozici nový spořicí účet Garance. Sazbu banka garantuje do konce roku 2015 a k tomu také nabízí i nadstandardní úročení. Částky od 0,5 do 2,5 milionu korun úročí sazbou 1,43 % ročně, částky nižší pak 0,43 %. Výsledné zhodnocení např. pro vklad 2 nebo 2,5 milionu korun je pak opět zdaleka nejlepší na českém trhu (pro 2,5 milionu korun vychází úrok na 1,23 % ročně). Klient má jistotu, že sazbu do konce roku 2015 banka nezmění a může se spolehnout na garantovaný výnos.

„V září jsme otevřeli nejvíce spořicích účtů v celé historii banky. Výrazným trendem je zakládání účtů online, jejich počet vzrostl devítinásobně. V posledním čtvrtletí jich tímto způsobem klienti založili v každém měsíci víc než za celý rok 2013. Jde zjevně o odraz toho, že ve většině nezávislých srovnání vycházejí naše účty jako nejvýhodnější. Je důležité, že získání mimořádné úrokové sazby u nás není spojeno s žádnými dodatečnými podmínkami,“ dodal Roman Knaus.

V září Sberbank CZ také nastavila zajímavé sazby na spořicích účtech v cizích měnách. Eura lze nyní až do částky 100 tisíc EUR spořit s hrubým výnosem před zdaněním 1,0 % ročně (nad 100 tisíc EUR 0,3 %) a americké dolary do 150 tisíc USD  jsou úročeny 0,8 % ročně (nad 150 tisíc 0,1 %). Dolarová nabídka je opět zdaleka nejvýhodnější, jakou lze na českém trhu u spořicího účtu dostat a úročení v eurech pak patří mezi tři nejvyšší. Sazby jsou navíc i v tomto případě garantovány až do konce roku 2015.

Nově lze také spořit v ruských rublech. Úroková sazba u ročního termínovaného kladu aktuálně činí 7 % ročně, u spořicího účtu 4,5 % ročně. Dále banka nabízí i speciální Progresivní výnos, u kterého se úrok zvyšuje s každým měsícem trvání vkladu až do sazby 12 % ročně za poslední měsíc trvání vkladu. Při úložce na jeden rok tak průměrná sazba dosahuje mimořádných 6,5 % ročně. Banka navíc umožňuje vklad ukončit každý měsíc bez jakékoliv sankce.

Nově lze požádat on-line o Fio kartu pro firmy i blízké osoby

O kartu k firemnímu účtu či k osobnímu účtu pro jinou osobu než majitele účtu lze nově požádat přes internetbanking.

Z pohodlí svého domova mohou nyní klienti snadno a rychle požádat o platební kartu nejen pro sebe, ale i pro jinou osobu. Funkce je určena klientům, kteří chtějí ke svému účtu požádat o platební karty pro rodinné příslušníky či blízké. Rovněž je výrazným ulehčením pro firmy, resp. jejich zástupce, kteří mají aktivní přístup k firemnímu účtu a ocení vydání platební karty pro sebe nebo zaměstnance společnosti bez nutnosti návštěvy pobočky. On-line lze získat až dvě platební karty k bankovnímu účtu. I nadále samozřejmě zůstává možnost požádat o kartu na některé ze 72 poboček Fio banky.
„Rozhodli jsme se klientům vyjít vstříc a na základě jejich přání jsme upravili proces elektronických žádostí o platební karty tak, abychom jim při obsluze účtu poskytli opět o něco větší komfort. Zároveň jsme vylepšili způsob zpracování, a to zejména v oblasti informování o stavu žádosti, které proběhne do 30 minut od jejího potvrzení,“ říká k tomu Ján Franek, tiskový mluvčí Fio banky.

Fio banka, a.s.

Fio banka se stala potřetí Nejvstřícnější bankou roku

Česká Fio banka i v roce 2013 obhájila pozici Nejvstřícnější banky z roku 2012 a 2011. V hodnocení OVB Vstřícná banka získala průměrné hodnocení 72,41 bodů.

O vítězi hodnocení Vstřícná banka rozhoduje přístup k bankovním poplatkům, který sleduje server bankovnipoplatky.com, hodnocení odborné poroty a názor veřejnosti vyjádřený prostřednictvím internetového hlasování. Kromě stabilní politiky běžných bankovních služeb za nulové poplatky ocenila porota i veřejnost rozvoj Fio banky a jejích služeb.

V roce 2013 představila Fio banka množství novinek, například bezkontaktní kartu k účtu zdarma, vylepšený Smartbanking včetně QR kódů nebo nové verze pro operační systém Windows Phone, zcela novou aplikaci Smartbroker pro investování přes chytré telefony, vylepšené API Bankovnictví, zjednodušení smluvní dokumentace na 1 list A4, možnost založení smlouvy s doručením kurýrem nebo v rámci oslav 20 let Fio na trhu volbu čísla účtu dle výběru. Banka dále rozšiřovala pobočkovou i bankomatovou síť a zvýšila počet klientů o cca 105 tisíc na celkem 330 tisíc klientů ke konci roku. Její produkty získaly řadu cen v soutěžích Zlatý Měšec i Zlatá koruna.
„Z třetího prvenství v klientském ratingu bank máme velkou radost, obzvláště v takto konkurenčním prostředí, které na českém bankovním trhu vládne. Děkujeme všem, kteří pro nás hlasovali, a samozřejmě našim klientům za důvěru, kterou nám využitím našich služeb prokazují. Budeme se dále snažit, abychom ji nezklamali,“ komentuje vítězství Fio banky Ján Franek, tiskový mluvčí Fio banky.

Studenti opět investují v rámci projektu Studentbroker
Fio banka zahajuje novou Školu investování

Fio banka začala vydávat vlastní platební karty Visa

Fio banka zahajuje vydávání debetních platebních karet Visa, ode dneška tak nabízí produkty obou největších světových karetních asociací.

Klienti Fio banky mohou nově ke svým účtům získat platební karty Visa Classic, Visa Business a Visa Gold vybavené technologií bezkontaktního placení payWave. Visa Classic payWave je k dispozici za jednorázový poplatek při vydání ve výši 150 Kč a její vedení je zdarma. Business kartu získají klienti za 110 Kč a zlatou za 275 Kč měsíčně, přičemž u karty Visa Gold payWave je automaticky v ceně zahrnuto pojištění právní ochrany řidiče se širokým pokrytím užitečných služeb a cestovní pojištění ve variantě Gold s limitem pojistného plnění ve výši 4 milionů korun na jednu pojistnou událost. Žádost o karty Visa Classic je možné jednoduše a rychle podat v internetovém bankovnictví.

„Jsme rádi, že můžeme klientům k jejich účtům nabídnout karty obou největších karetních asociací a dát jim možnost výběru či využití kombinace karet pro dosažení co nejširší akceptovatelnosti,“ říká k tomu Jiří Vodička, ředitel pro strategii a marketing Fio banky.

Fio banka zlevňuje hypotéky

Fio banka snižuje všechny fixní úrokové sazby hypoték a navyšuje počet i výši možných slev. Minimální úroková sazba tak nově činí 2,59 % p.a.

fixní úroková sazba hypoték

fixní úroková sazba hypoték

Fixní úrokové sazby Fio hypoték jsou ode dneška plošně nižší o 0,1 %. Fio banka navíc zavádí novou slevu 0,3 % p.a. pro hypotéky určené ke koupi nemovitosti a navyšuje slevu za hypotéku od 2 milionů výše z 0,2 % na 0,3 % p.a. Sleva za refinancování zůstává na stejné úrovni – 0,5 %. Fio hypotéku tak lze nyní získat již se sazbou od 2,59 % p.a. Tato sazba není podmíněna sjednáním dalších produktů banky s výjimkou běžného účtu, který je zdarma.

S Fio hypotékou klienti ušetří i na poplatcích – poskytnutí a vedení je totiž zdarma, stejně jako mimořádná splátka ve výši 20 % výše úvěru ročně. Mohou vybírat mezi fixní a variabilní sazbou. Pro toho, kdo má při splácení volné peníze k uložení, je zde Hypospořicí konto, díky němuž ušetří na úrocích – část úvěru ve výši zůstatku Hypospořicího konta mu není úročena.
„V tomto roce chceme posílit svůj podíl na trhu hypoték. V lednu jsme do nabídky zařadili nový produkt americká hypotéka v neúčelové i účelové podobě, nyní nabídku běžných i amerických hypoték zlevňujeme a dáváme tím zájemcům další argument, proč využít našich služeb,“ říká k tomu Jan Bláha, obchodní ředitel Fio banky.

  • Pokud vás zajímají bližší informace o hypotékách Fio banky, spočítejte si sazbu a nechte nám kontakt na on-line kalkulačce, nebo kontaktujte jednoho z našich hypotečních specialistů.

Fio banka má 350 tisíc klientů a připravuje novinky

Fio banka má 350 tisíc klientů a připravuje novinky

25.2.2014 12:37

Nejvstřícnější banka roku 2013 získala od začátku roku již téměř 20 tisíc nových klientů a aktuálně tak jejích služeb využívá zhruba 350 tisíc osob. Od začátku roku uvedla na trh několik novinek, další budou brzy následovat. Jde například o účty a výhodné platby v devíti nových měnách nebo SEPA platby.

Fio banka rychlým tempem růstu na začátku roku 2014 navazuje na úspěšný minulý rok, v němž získala 105 tisíc nových klientů a navýšila objem vkladů o cca 50 % na 26,1 miliard korun. Pro své klienty plánuje další rozvoj produktů a služeb. Aktuálně testuje nové cizoměnové platby, díky nimž dojde k rozšíření nabídky výhodného zahraničního platebního styku. S jejich spuštěním bude možné otevřít účet v devíti nových měnách, čímž se počet měn, v nichž lze vést Fio účet, rozšíří na patnáct. Mezi novými měnami bude například švýcarský frank, chorvatská kuna, dánská a švédská koruna nebo ruský rubl .
Další aktuálně připravovanou novinkou jsou SEPA platby, jejichž spuštění je v České republice plánováno na 3.3. 2014 a které budou pro klienty znamenat širší akceptaci levných europlateb.

Rok 2014 jsme zahájili několika novinkami a vysokým tempem růstu klientské základny. Na tento úspěšný začátek i výsledky minulého roku chceme navázat, opět posílit naši pozici na českém bankovním trhu a získat letos 110 tisíc nových klientů. Dalším záměrem je expandovat na slovenském trhu – rozšířit zde distribuční síť, nabídku a následně i počet klientů,“ říká k tomu Ján Franek, tiskový mluvčí Fio banky.

Studenti opět investují v rámci projektu Studentbroker
Fio banka zahajuje novou Školu investování

Fio banka nově nabízí levné SEPA platby

Fio banka je ode dneška členem SEPA a umožňuje tak zasílání levných a rychlých europlateb širšímu okruhu bank. Přijatá platba stojí 25 korun, odeslaná 50 korun.

Fio banka dosud v České republice využívala pro rychlé zasílání europlateb systém TARGET2, nyní začíná nabízet i SEPA platby, které již od února fungují pro klienty slovenské pobočky. Znamená to rozšíření možnosti zasílat a přijímat europlatby za nízké poplatky, které činí stejně jako dosud 25 korun za přijatou platbu, 50 korun za odeslanou. Není k tomu potřeba mít účet vedený v EUR, u účtů v jiných měnách dojde při připsání nebo odepsání platby k přepočtu dle aktuálního kurzovního lístku.
Pod stávajícím jedním formulářem „europlatba“ mohou klienti zadávat platební příkazy jak do SEPA, tak i stále do TARGET2 za stejné ceny. Platí to pro všechny platby v EUR zadávané s platným číslem učtu – IBAN (International Bank Account Number). S implementací SEPA plateb dostanou klienti brzy možnost využívat i trvalých příkazů v rámci SEPA nebo SEPA inkas.

  • TARGET2 – Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System neboli Transevropský expresní automatizovaný systém zúčtování plateb v reálném čase.
  • SEPA – Single Euro Payments Area neboli jednotná oblast pro platby v eurech.

„Zavedením SEPA plateb reagujeme na poptávku klientů, kteří nechtějí řešit, jakým způsobem se europlatba posílá – těm nyní nabízíme nejen rychlou a levnou, ale i jednoduchou a srozumitelnou službu,“ říká k tomu Ján Franek, tiskový mluvčí Fio banky.