Výtečný informační systém školky od Dignus.cz pracuje pro vás, znamenitý online informační systém pro školky zužitkují i dětské skupiny a jesle

Docházkový systém Dignus byl vytvořen pro svěřená děcka a zaměstnance školního zařízení. Výtečný online informační systém pro školky, jesle a dětské skupiny je pohodlný pro uživatele, vyznačuje se vysokým stupněm ochrany. Funkční Dignus informační systém školky se vytvořil pro pracovníky ve školce, pro rodiče i pro zaměstnavatele, při výchově svěřených dětí pomáhá k dobré spolupráci mezi rodiči a pedagogy. Dignus je propracovaný modul, který dovede podávat informace rodičům, modul Dignus byl stvořen pro vkládání snímků a aktuálních novinek, dají se do něj vkládat fakturační materiály. Společně se díky kvalitnímu, přesto snadnému modelu může spočítat výše školného z podkladů o docházce dětí. Zaměstnavatelům i pracovníkům ve výchovných zařízeních informační systém školky napomáhá spravovat žádosti o dovolenou a veškerou evidenci. Vypracování statistik a sestav pro management je samozřejmostí systému Dignus.

informační systém školky od Dignus.cz

informační systém školky od Dignus.cz

Protože je provozovatel zařízení ze zákona povinen vést průběžnou evidenci dětí, a proto je nevyhnutelné mít evidenci. Vynikající docházkový systém pro školky, jesle a dětské skupiny Dignus splňuje nutnost mít elektronickou registraci dětské docházky dětí s čipy nebo kartami. Dignus zlehčuje administrativní úkony zaměstnanců, k tomu navíc usnadní registraci celého provozu mateřské školky, dětské skupiny anebo třeba jeslí. Program Dignus bude pedagogům a pracovníkům před spuštěním představen a názorně předveden, dostane se jim pomoci v prvních krůčcích, na všechny dotazované se v odpovědích dostane.

Ovládání se tak stane hračkou i pedagogům, kteří se více přátelí s dětmi než s počítači. Modul má za úkol ulehčení administrativní práce na minimum. Školním zařízením a dětským skupinám se programy šijí na míru a jsou zašifrované, informační systém školky je chráněn před vniknutím jiných lidí než správců.