Ve Vídni zavřely v tomto roce 85 školek

Kontroly vedly ve Vídni od začátku roku 2017 k nedobrovolnému uzavření 85 mateřských škol, a to zčásti z provozně-ekonomických a zčásti pedagogických důvodů.
Podle slov sociálnědemokratického radního pro vzdělávání Jürgena Czernohorszkého magistrát provedl do 31. října 2017 ve vídeňských mateřských školách 1870 kontrol a dalších 517 v tzv. dětských skupinách.

Tato čísla naznačují, že permanentně dochází ke kontrolám všech zařízení a k vyvozování závěrů z jejich výsledků.

Řední neodpovídal otázku lidovců, kolik ze zmíněných zařízení mělo islámský charakter. Poukázal však na fakt, že záměry provozovatele jsou předmětem zkoumání již v rámci procesu udělování příslušného povolení. V žádném z případů se dosud námitky opírající se o obavy ze šíření radikálního islámu neobjevily, poznamenal.
Přesto chtějí lidovci interpelovat radního, aby objasnil, jak se chtějí zodpovědní ve Vídni vyrovnat s nežádoucími společenskými paralelními strukturami v procesu vzdělávání, zda se kontroly dále posíleny nebo přibudou i neohlášené.

Už ve čtvrtek by zemské zastupitelstvo ve Vídni mělo schválit novelu zákona o mateřských školách zpřísňující podmínky pro jejich provozování.