Televize Joj dostala pokutu za příliš mnoho reklam

Podle Rady pro vysílání a retransmisi (RVR) má Televize JOJ zaplatit 10 000 eur za to, že v červnu během programu Labyrint: Útěk vysílala příliš reklamy. Informace poskytla mluvčí RVR Lucia Jelčová.
Na porušení zákona upozornila RVR televizi Markíza a to v souvislosti s vysíláním některých programů. Dala jí zároveň pokutu 500 eur za to, že televize nedodala Radě na její vyžádání souvislé záznamy vysílání daných programů. Upozornění na porušení zákona dostal i RTVS.

RVR zahájila několik správních řízení. Vůči Rádiu Roma a Radio One Rock koná pro podezření, že nevyužívaly frekvenci pro účely, pro které jim byla přidělena. Vůči Rádiu Frontinus, Rádiu Kiss, Rádiu Modra a Rádiu šitý koná RVR proto, že včas neobdržela statistiku o vysílání Slovenská písniček.
Za neopodstatněné uznala RVR šest stížností. Mezi nimi například stížnost vůči Jednotce (RTVS) a jednomu z vydání programu Zlaté časy, které bylo podle stěžovatele nevhodné pro děti, jelikož v něm byla zobrazena nahota.
Stížnosti přišly i na program Take Me Out televize JOJ. V jedné stěžovatel považuje program za vulgární a nevkusný a měl by být zařazen do vysílání po 23.00 h. Druhá stížnost se týkala názvu programu, který podle stěžovatele není v souladu se zákonem o státním jazyku. I tyto stížnosti RVR vyhodnotila jako neopodstatněné.