Archiv pro štítek: konkurence

Marketing realizovaný podle plánu je nejefektivnější

Marketing realizovaný podle předem stanoveného plánu je efektivnější a finančně méně nákladný oproti náhodně realizovaným marketingovým aktivitám.

 

Řada majitelů a vedoucích pracovníků malých firem žije v domnění, že marketingový plán je dobrý pouze pro velké společnosti a pro malé firmy není potřebný. Důležité je si uvědomit, že marketing řeší každá firma včetně drobného živnostníka. Každý porovnává své produkty s konkurencí, volí optimální cenu a nabízí své služby a produkty zákazníkům.

Sestavní marketingového plánu potřebuje svůj čas a základní znalosti. Ideálním termínem na sestavení marketingového plánu na následující rok je listopad. Lze již z větší části vyhodnotit současný rok a plán je připraven dostatečně brzy, aby mohl být realizován od začátku ledna.

Důležité je, aby roční marketingový plán korespondoval s dlouhodobou strategií firmy a aby cíle stanovené na následující rok byly reálné. Je také důležité, aby stanovený cíl byl konkrétní a měřitelný, aby jej bylo možné vyhodnotit.

Před vypracováním ročního marketingového plánu je důležité zpracovat alespoň základní analýzu současného stavu. Stačí si zodpovědět následující základní otázky: Kdo jsou vaši zákazníci? Které produkty z vašeho sortimentu jsou úspěšné a které ne? Jaké jsou vaše prodejní výsledky a trendy?

Při svých analýzách najděte své výhody, které vás odlišují od konkurence.

Samotný marketingový plán musí obsahovat konkrétní marketingové úkony v daném časovém harmonogramu. Součástí plánu musí být i vyhodnocování jednotlivých měřitelných marketingových aktivit.

Je samozřejmé, že marketingový plán musí odpovídat rozpočtu firmy určeného na marketing. Proto i stanovené cíle musí být reálné vzhledem k rozpočtu na marketing.

Přestože marketingový plán nemusí být žádným složitým dokumentem, jeho sestavení má určité zákonitosti a požadavky. Pokud sestavuje marketingový plán pracovník, který nemá potřebné marketingové znalosti a zkušenosti, měl by se určitě poradit u odborníků. Mezi zkušené marketingové společnosti s mnohaletými zkušenostmi nabízející marketingové poradenství nejen při sestavování marketingového plánu patří společnost ANERI s.r.o. z Liberce.

 

SLOVNAFT v roce 2004 otevířel nový provoz na hloubkové odsíření motorové nafty

Akciová společnost SLOVNAFT dnes slavnostně otevře novou výrobní provoz hloubkového odsíření motorové nafty – hydrogenační rafinaci paliv 7. Nová výrobní jednotka umožní Slovnaftu vyrábět v plném rozsahu tzv. bez síry motorovou naftu a splňovat tak požadavky Evropské unie platné nejen od roku 2005, ale i 2009. Podle směrnice Evropské komise od ledna 2009 musí mít veškerá prodávaná motorová nafta obsah síry nižší než 10mg / kg. Denní kapacita nové provozu představuje 5500 tun motorové nafty bez síry. Celkové náklady na výstavbu dosáhly 3,2 mld. Sk.
„Nová výrobní jednotka dále posílí postavení a konkurenční výhodu Slovnaft na evropském trhu díky produkci vysoce kvalitní bez síry nafty v celém objemu naší produkce,“ řekl generální ředitel Slovnaftu Vratko Kaššovic. Nová provoz má i významné ekologické přínosy v podobě snížení zatížení životního prostředí modernizací technologií a dosažením ještě kvalitnějších parametrů motorové nafty. Realizací tohoto projektu poklesne množství emisí ze spalovacích procesů ročně o téměř 29 tun, chladících vod vypouštěných do Malého Dunaje o 11,9 mil. m3 a emisí oxidů síry v celé oblasti použití vyráběné motorové nafty bez síry zhruba o 780 tun.
Stavební práce na nové jednotce HRP7 byly zahájeny v červenci 2003. Stavbu se kontraktor podařilo předat o 3 týdny před plánovaným termínem, takže první tuny výrobku mohly být vyrobeny již koncem října 2004. Licenzorom procesu odsíření je dánská firma Haldor Topsoe a hlavním kontraktorem výstavby zařízení byl ABB Lummus Global z České republiky.
Rafinerie Slovnaftu prošla v uplynulých letech rozsáhlou modernizací a zařadila se mezi nejmodernější rafinerie v Evropě. Projekt výstavby HRP7 je pokračováním projektu EFPA (Environmental Fuel Project Apollo) zaměřeného na efektivní zpracování ropy a výrobu ekologických benzínů. Od ukončení projektu EFPA v roce 2001 vyrábí SLOVNAFT v celém objemu své produkce automobilové benziny v kvalitě „zero sulphur“. Odteď bude moci mít tuto kvalitu i celý objem vyrobené motorové nafty.
Projekt výstavby HRP7 je dalším důkazem výhod strategického partnerství Slovnaftu a společnosti MOL. Sladěním rozvoje rafinérií Skupiny MOL v Bratislavě a Százhalombatta byla Skupina schopna využít další synergie vyplývající ze strategického partnerství a integrované provozu. Nejnovější rozvoj obou rafinérií zaměřen na výrobu bez síry motorových paliv se uskutečnil na základě stejné licence a ve spolupráci s několika společnými dodavateli. Důležitou roli sehrál i transfer know-how mezi projektovými týmy obou rafinérií.

Skupina SLOVNAFT vykázala za prvních devět měsíců roku 2004 vynikající výsledky, když provozní zisk skupiny upravený o aktuálně náklady na zásoby (CCS) dosáhl 8,3 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 201%.