Slováci vyvinuli unikátní systém zvýšení bezpečnosti přepravy

Svaz chemického a farmaceutického průmyslu (SCHP) SR se v roce 2012 zapojil do projektu ChemLog Tracking and Tracing. Projekt je zaměřen na zvýšení bezpečnosti přepravy nebezpečných věcí využitím technologie monitorování zásilek. V současnosti se monitorování využívá hlavně v silniční dopravě, kde takto dopravci mají přehled o stavu svých vozidel na silnicích. V projektu ChemLog TaT se však řešitelé Doc. Juraj Jagelčák ze Žilinské univerzity a Ing. Jaroslav Čermák SCHP ČR, koordinátor projektu ChemLog TaT, zaměřili na kombinovanou dopravu. SCHP si za partnera vybral kolektiv Katedry silniční a městské dopravy Žilinské univerzity, vedené prof. Josefem Gnap. ,, Testovali jsme přepravy cisternových kontejnerů i kontejnerových vlaků po celé Evropě. Ve spolupráci s českými a slovenskými operátory jsme testovali na trasách jejich vlaků do ruského Černjachovska, tureckého Cerkezkoy, italského Terstu, německého Hamburku, Bremerhavenu i Duisburgu po holandský Rotterdam. V březnu jsme se dostali do Doněcka, krátce před vypuknutím nepokojů. Ve spolupráci s autodopravci jsme testovali jízdy kamionů po celé Evropě od Portugalska po Ural. Iniciativní přístup doc. Juraje Jagelčáka nás dovedl k testování jízd až na Ural i do kazašské Astany. Zkoušeli jsme i plavby na námořních trajektech do Anglie, Švédska i na Brač. Na Dunaji jsme monitorovali plavbu od Černého moře po horní Dunaj a po kanálu Dunaj Mohan Rýn na řeku Mohan téměř po Frankfurt. Získané údaje se dají srovnávat s informacemi z říčního informačního systému RIS, používaném na Slovensku av Rakousku. Splnili jsme zadání vedoucího projektu, které rakouští partneři vůbec neřešili, „vysvětlují koordinátoři projektu J. Čermák a J. Jagelčák. A dodávají, že oproti nákladním automobilem je hlavní rozdíl v tom, že jednotky nemají napájení z elektrické sítě automobilu, ale potřebují vlastní zdroj elektrické energie. Prodloužení intervalu mezi dobíjením vyžaduje co nejvýkonnější akumulátory. Ty zvyšují ceny jednotky a spolu s roaming jsou hlavními náklady monitorování. ,, V tom musíme vyzdvihnout přístup havířovské firmy NAMsystem, která nám zapůjčila jednotky a platila datové přenosy. Menší mírou nám pomohla vlastními jednotkami i Šaliansky firma Qadr. Palubní jednotky se lokalizují přes GPS signál a posílají informace o teplotě uvnitř jednotky a nárazech ve třech osách. Tím poskytují dostatek informací, ale pro chemii mohou v budoucnu připojit externí tlakoměry, teploměry produktu i analyzátory plynů atd. Tím lze výrazně zvýšit bezpečnost přepravy. Otázkou je, kam tyto informace budou odesílány a jak často. Zatím jen na server poskytovatele služby monitorování az něho na server Žilinské univerzity. Tam se tyto informace zpracovávají, párují například s informacemi o přepravě a přepravovaném nákladu a zasílají na předem definované adresy. Cílem projektu bylo vytvořit systém automatického hlášení nehod záchranným složkám. Pokud dojde ke zranění řidiče, záchranáři budou vědět, kde se nehoda stala av kterém směru jízdy a hlavně, v případě nebezpečného nákladu, jaký druh nebezpečného nákladu a množství se přepravuje, „říkají J. Čermák a J. Jagelčák. Poukazují i na to, že u dopravců narážejí na otázku důvěrnosti informací o pohybu vozidel. Jejich únik by je mohl poškodit ze strany konkurence a dal by se i zneužít, např. teroristy. Proto je třeba vyvinout systém s oddělením monitorování a informací o typu nákladu. Teprve v případě nehody by se obě informace spojily a hlášení se dostalo k záchranářům. Zásadní je otázka způsobu zavedení systémů hlášení nehody. V současnosti se připravuje zavedení inteligentních dopravních systémů, automatického hlášení nehody osobních aut přes eCall atd. Zavedení monitorování nebezpečného nákladu s mimořádnými důsledky lze nařídit přes dohodu ADR, kde by se monitorování zavedlo od určitého data povinně. Zde by se však musela najít shoda všech členských zemí dohody ADR, kde jsou evropské, asijské i severoafrické země, což koordinátoři projektu nepředpokládají. Druhou cestou je postupné zavádění pomocí pojišťovacích společností přes slevy na pojištění přeprav. Příkladem využití monitoringu nebezpečného nákladu může být systém monitorování přeprav výbušnin v České republice od 1.1.2014, kde dopravce přepravující výbušniny musí umožnit poptávat Policii ČR informace o poloze ze svého monitorovacího systému vozidel v době ohlášení přepravy výbušnin. ,, V projektu byl požadovaný systém Geofencing, který bude hlásit vjezd jednotky do ohraničené oblasti, např. hranice státu, kraje, města, zákazu vjezdu nebo oblasti vodních zdrojů. Tyto oblasti byly vytvořeny na digitální mapě v serveru Žilinské univerzity, ale zde je důležitý interval lokalizace. Pokud je např. 20 sekund, tak vstup u malých oblastí zachytíme včas. Pokud je ale 5 minut, tak vozidlo projde oblastí 1 km bez signalizace porušení zákazu. Server posílal informace o vstupu i výstupu určené oblasti spolehlivě. Byly vyvinuty a ověřeny systémy rozpoznání křížení zakázané oblasti. Příkladem v tomto je Bratislava, kde na křižování dálnic D1 a D2 se nachází oblast s ochranou vodních zdrojů, kde není možné přepravovat látky znečišťující vodu po silnici. Zároveň přes tuto zakázanou oblast pod most Lafranconi plaví plavidla a protínají ji i železniční tratě, což je třeba ošetřit. Geofencing je funkce, signalizující vstup / výstup dopravního prostředku pro určenou oblast. Aby byl vstup vozidla signalizován, musí být, pro malé oblasti, lokalizování poměrně často. U nás bylo každých 20 sekund. Na digitální mapě byly definovány oblasti hranic zemí krajů, velkých měst, tunelů a oblastí s ochranou vodních zdrojů , přibližují J. Čermák a J. Jagelčák. Upozorňují na oblasti se zákazem vjezdu nebezpečného nákladu tunely, centra měst. Geofencing by měl umožnit sledování vybraných zásilek na operačních pracovištích záchranného systému nebo inteligentního dopravního systému. ,, Dosáhli jsme zajímavé výsledky, ale kdo je využije? V dohodě ADR se hovoří o kategorii vysoce rizikového nákladu s mimořádnými důsledky. Při nich je třeba předcházet jejich zneužití. Jak ale prosadit využití v širším měřítku? Striktním vymezením v dohodě ADR? To bude nutné dohodnout na zasedání WP 15 při OSN, kde se shoda hledá složitě. Pomohlo by spíše motivovat dopravců poskytovat informace o přepravě za cenu snížení pojistného? Shoda by se spíše našla ve středoevropských podmínkách s vysokou koncentrací cest, zásilek, přírodních překážek. Nebo budeme čekat na nějakou větší nehodu nebo bezpečnostní incident a pak už bude zájem řešit problém ?, ptají se J. Čermák a J. Jagelčák. A tak bude systém využíván univerzitou na další vývoj aplikací, na zkoušení vozidel, upevnění nákladu a další dynamické procesy. V praxi se využívá ke sledování ucelených vlaků Duslo Šaľa, kde oceňují jeho přínos pro lepší řízení logistického řetězce.

Přečtěte si také:

Scientologická církev ve světě
Scientologie v Německu
Scientology
Urbano Alonso Galan SCIENTOLOGIE Opravdové náboženství
Krátce o Scientologii