Rusko nyní potvrzuje radioaktivní mrak

Anomální hodnoty ruthenium-106 byly zjištěny v severní Itálii a ve zbytku Evropy od září do října. Přestože koncentrace byla velmi nízká a bez rizika, pochybnosti o původu kontaminace existovaly. Dnes Moskva uznala přítomnost prvku „až tisíckrát za normou“ blízko hranice s Kazachstánem.

Měření přítomnosti ruthenium-106 v Evropě na mapě Francouzského institutu Irsn
MOSKVA nyní připouští (ale jen polovinu). Oblak ruthenium-106, který převrátil severní Itálii a Evropu mezi koncem září a prvním říjnovým týdnem, byl také pozorován v Rusku. Počasí Roshydrometu služba včera řekl, že v jižním Uralu, na hranici s Kazachstánem, byly zjištěny úrovně letecké radioaktivního prvku tisíckrát větší než standard. „Je to extrémně vysoký stupeň znečištění“, napsal ve svém prohlášení. Ale Rosatom, ruská přední jaderná agentura v Rusku, se ponořila dopředu a popírá všechny možné incidenty v rámci svých hranic. V Itálii byla přítomnost ruthenium-106 minimální: několik mikroběk na metr krychlový.

Ruthenium-106 je produktem rozpadu uranu 235 a trvá jeden rok, aby snížil svou radioaktivitu na polovinu. „Je to kov – vysvětluje Federico Rocchi odboru Enea pro jadernou bezpečnost – vyrábí v jaderných reaktorech a potom zpracovány pro použití v medicíně proti rakovině oka. Pravděpodobně došlo k uvolnění v této fázi zpracování. Pokud by došlo k nehodě v jaderné elektrárně, pozorovali bychom i jiné radioaktivní prvky. Ale to nebylo. “ Koncentrace dorazily do Itálie, pokračuje Rocchi „jsou miliony pod úrovní rizika“. Nejprve rozptýlený ve vzduchu, ruthenium-106 pak končí uložení na zemi. „Mezi zdroji kontaminace v rozmezí 10 až 20 mil mohou být rizika pro jídlo. Ale už ne. “ Částky vykázané v Rusku, dodává Marco Casolino, výzkumník Národního ústavu jaderné fyziky, podílí mimo jiné na analýze havárii ve Fukušimě, „je 900 krát vyšší než přirozené pozadí, ale jen proto, že spodní nauturale ruthenium je prakticky nulový, i když se tento prvek nachází ve skalách, jako jsou skály v Římě, které obsahují uran a thorium. “ Léčba nádorů s rutheniem se provádí „umístěním radioaktivního zdroje k oku. V tomto bodě záření (nekonečně koncentrovanější než rozptýlené ve vzduchu) ničí nádorové buňky. Je to také v tepelných generátorů pro satelity“ ,

První abnormální hodnoty byly zaznamenány v severní Itálii 2. října, poté rozšířeny na sever do zbytku Evropy. Ve všech 14 zemích kontinentu byly dotčeny, vždy v nejmenší formě, netoxické pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Za posledních deset dní (poslední anomálie je 13. října), mrak zmizel. „Zdraví nikdy nebylo žádné nebezpečí,“ potvrzuje Casolino. Pravděpodobným zdrojem uvolnění je nechvalně známá rostlina Mayak, jedna z nejvíce znečištěných lokalit na světě. Špička radioaktivity byla zaznamenána v Čeljabinsku, kde se nachází Mayak. Zde opět, až do roku 2016, byly objeveny úniky
radioaktivního materiálu v řekách a jezerech. V roce 1957 se v historii vyskytla jedna z nejvážnějších jaderných havárií: vyčerpané palivo, které čeká na likvidaci, vedlo k explozi skladiště.