Planamelt – nová hotmeltová technologie

Společnost Planatol, známý výrobce lepidel, doplnila počátkem roku 2017 svoji nabídku pro tiskový průmysl  nově vyvinutým tavným lepidlem Planamelt.

Vyvinutí této nové hotmeltové technologie bychom mohli označit jako první technickou inovaci společnosti Planatol pro segment tiskového průmyslu od devadesátých let minulého století. Nová technologie je založena na inovativní struktuře polymeru. Výsledné lepidlo Planamelt, které je použitelné k lepení hřbetu i bočnímu lepení, má ve srovnání s doposud používanými tavnými lepidly zcela nové charakteristiky.

Běžně používanými technologiemi tavného lepení v tiskovém průmyslu jsou lepidla EVA a PUR. Společnost Planatol je prvním výrobcem, který uspěl s přenosem inovativních technologií lepení z jiných průmyslových oblastí do systému, který dokonale splňuje všechny požadavky tiskového průmyslu, je schopen řešit zásadní problémy v tomto segmentu, může být využíván v průmyslovém standardu a redukuje procesní náklady.
Porovnání jednotlivých lepidel při jejich aplikaci na hřbet lepeného knižního bloku

Provedené testy tavného lepidla Planamelt na University of Applied Sciences v Mnichově, stejně jakopraktické testy výrobců průmyslových lepicích strojů i přímo v tiskárnách, přesvědčivě prokázaly, že toto lepidlo umožňuje výrazně vyšší pevnost slepení než obvyklé hotmelty EVA, a dalo by se říci, že je tato pevnost na téměř stejné úrovni jako u lepidel PUR. Užití tavného lepidla Planamelt je velmi snadné, práce s ním je jednoduchá a může být aplikováno ve OneShot nebo TwoShot proceduře za použití nízké teploty, která neškodí lepeným substrátům, na standardních lepicích zařízeních pro tavná lepidla, bez potřeby jejich jakékoliv úpravy. Lepidlo je použitelné pro nanášení tryskami i válečky. Mimoto má tavné lepidlo Planamelt konstantní viskozitu, jeho zápach v průběhu lepení je velmi malý, tedy zanedbatelný, a i při vyšší vstupní teplotě, například při hromadném zahřívání, si stabilně zachovává všechny své lepicí vlastnosti. Mezi jeho další přednosti patří vysoká odolnost proti deformacím způsobovaným teplotou nebo olejem, což je zvlášť výhodné u silně potištěných papírů. Významná je také jeho vysoká přilnavost na obtížné povrchy a také velmi dobrá charakteristika rovinnosti pokrytí.

Planamelt je určen k lepení papírů s vyšší plošnou hmotností až do 250 g/m². Praktické testy prokázaly vysokou pevnost slepu, která dosahuje 13 N/cm u plně potištěných papírů s plošnou hmotností 170 g/m². Proto je možné konstatovat, že toto tavné lepidlo, v cenové úrovni srovnatelné s vysoce kvalitním lepidlem EVA, dosahuje vyšších hodnot pevnosti slepu než EVA při současné podstatné redukci množství potřebného k provedení slepu.

Zkrátka nová hotmeltová technologie Planamelt má obrazně řečeno srdce PUR, ale jednoduchost aplikace EVA.