Nové technologie v lesnictví

O technickém pokroku na poli praktického lesnictví se povídáme s Ing. Petrem Mašlonku, který na Slovensku zastupuje společnost IterSoft SK, s.r.o Zvolen.

Mohli byste na úvod prozradit našim čtenářům něco o činnostech, kterým se odborně věnujete?

IterSoft SK vznikla jako dceřiná společnost české společnosti IterSoft s.r.o Choceň. Věnujeme se vývoji programů a aplikací pro lesnictví. V sousední České republice máme vysoký podíl uživatelů lesnického softwaru. V posledním období nám však výrazně stoupl počet klientů i ze Slovenska. Reagovali jsme na to zřízením dceřiné společnosti na Slovensku, a to jak z důvodu snadnější spolupráce s našimi současnými klienty, tak i s vidinou získání nových klientů na slovenském trhu. Cílovou skupinou, pro kterou poskytujeme služby jsou zejména městské, obecní, soukromé a církevní lesy, urbáre a jednotliví odborní lesní hospodaří. Pro klienty zajišťujeme doplnění stávajících softwarových řešení, ale nabízíme i komplexní řešení na míru dle požadavků klienta.

Jak reaguje tradičně konzervativní lesnictví na zavádění nových technologií do praxe?

Většina hospodářů využívá nějaký systém. Často jde o profesionální lesnické desktopové nebo webové aplikace. Zde je již zakořeněná tradice spolupráce s českými dodavateli systémů, na což také navazujeme, ačkoli ne všechny tyto systémy se stíhají vyvíjet vpřed spolu s technologickým pokrokem. Konzervativní lesnická praxe si dala načas, mimo jiné s masovějším nástupem mobilních zařízení jako jsou tablety nebo smartphony, ale i zde došlo k významnému posunu. Na základě zkušeností, které jsme nabyli ve spolupráci s českými lesnickými společnostmi můžeme konstatovat, že mobilní aplikace velmi vhodně doplňují základní řešení v počítači a do určité míry bortí hranice mezi terénem a kanceláří. Stále více uživatelů nachází i na Slovensku tímto způsobem cestu k úspoře času a zajištění lepšího přehledu nad hospodařením v lese.

Jako nové technologie pomáhají v práci praktickému lesník?

Na trhu jsou dostupné různé aplikace, které mají za úkol zjednodušit a zefektivnit práci lesníka. Také naše společnost nabízí různé softwarové řešení. Z našeho portfolia bych zmínil například mobilní mapovou aplikaci Forester GPS Mobile. Díky této aplikaci si lesník velmi rychle odvykne od nošení a procházení papírových map a evidenčních knih. Kromě toho již není nutné obstarávat si zvláštní GPS zařízení. Všechny potřebné informace o poloze, potřebné při identifikaci a zakreslování, dokáže hospodář získat pomocí integrovaného GPS přijímače, který je součástí každého moderního mobilního zařízení. Pro praktika je velmi důležité, aby byla práce s grafickými podklady uživatelsky přijatelná a aby byla zajištěna jednoduchost mezi prostředím mobilního zařízení a stolního počítače. Samozřejmostí by měla být i možnost synchronizace dat mezi uživateli v rámci jedné firmy, což zase umožňuje vyšší dostupnost informací při plánování hospodaření a při kontrole.

Na grafickou evidenci se v slovenská poměrech kladou poměrně vysoké nároky. Je možné splnit všechny požadavky použitím mobilní aplikace?

Ano, požadavky jsou u nás v porovnání s jinými zeměmi, což do podrobnosti skutečně vysoké, a navíc je předávání evidence jednou za rok povinné. Kolegové v Česku byly vždy velkými propagátory grafické evidence jako užitečného nástroje odborného lesního hospodáře. Věříme, že i tady na Slovensku je vedení kvalitní grafické evidence v první řadě v zájmu hospodáře a povinnost ji předat není hlavním nebo jediným motivem k jejímu vedení. Všechny legislativní a praktické požadavky jsou do systému zapracovány a díky tomu je možné grafickou evidenci plnohodnotně vést opravdu přímo v terénu bez nutnosti překreslování tvarů, probarvování ploch atd. Oproti zpracování na papíře je velkou výhodou jednoduchost jakékoliv úpravy a také možnost sdílení informací mezi uživateli v rámci jedné firmy.

Jak se vyrovnávají standardní mobilní zařízení s prostředím v terénu?

Dnešní trh nabízí širokou paletu zařízení s větší odolností vůči poškození, vlhkosti a prachu, přičemž je dodržen rozumný poměr ceny, výkonu a životnosti. Převážná část uživatelů aplikací naší společnosti však využívá standardní tablety. Praxe potvrzuje, že k poškození zařízení nadměrným zatížením v náročné lesnické praxi téměř nedochází. S použitím nepromokavého pouzdra není problémem ani práce v dešti. Při zavěšení pouzdra na krk ani rozměrově větší zařízení, jakým je tablet, nepřekáží v ruce. Často se vyskytovaly obavy z nedostatečné kapacity baterie v mobilních zařízeních. Při vyšší zátěži je jednoduchým řešením využití externích energetických zdrojů nebo nabíječky s adaptérem pro zapojení v autě.

Propojení jejichž činností je možné prostřednictvím aplikací?

Každá aplikace má varianta pro stolní počítač a variant ve formě mobilní aplikace. Ta je vždy přizpůsobena pot