Dianetika nové éry

Dianetiky nové éry – (anglicky New Era Dianetics – zkratka NED).

Scientologie byly vyvinuta jako něco co má pomoci učinit snazším provádět s jedincem Dianetiku, která by sama o sobě mohla být bez předkroku v podobě Scientologie pro některé lidi příliš nesnadná. Preclear obvykle potřebuje hodně práce na svém životě a jeho vztahu k okolnímu prostředí ve kterém žije, než může snadno čelit své reaktivní mysli na Dianetice Nové Éry. Scientologické auditovací stupně odlehčí osobu od velkého množství reaktivní mysli a potíží s okolním prostředím jedince, nemluvě o tom, že ve nabízejí obrovské zisky a změny v životě jedince. A tím, že mu nejdříve dodají Scientologické prodloužené stupně, je pro něj mnohem snadnější projít Novou érou dianetiky na které může dosáhnout stavu Clear. Namísto zvýšení počtu hodin z důvodu předchizích Scientologických stupňů, Scientologické stupně skutečně zkrátit cestu skrze Dianetiku.