Archiv pro měsíc: Červenec 2015

V letních měsících je nutné zvýšit hygienu v kuchyni

V létě s nárůstem teploty v kuchyních restaurací a hotelů stoupá riziko šíření nebezpečných bakterií a kontaminace jídla. Nutnost čistoty a zvýšené hygieny se v těchto měsících zvyšuje. Řešením jsou kvalitní úklidové stroje a ověřené úklidové metody.

 

Bakteriím se v létě daří. Přestože v kuchyni nemusí být extrémně teplý a vlhký vzduch, v okolí vařících a pečících zařízení teplota stoupá k hodnotám, při kterých se velmi daří nebezpečným bakteriím.

Jejich šíření lze zabránit důsledným dodržováním čistoty a hygieny.

Nejdůležitější krok pro udržení zdraví zaměstnanců a klientů, je mít co nejčistší kuchyň. Většina kuchyňských provozů stále používá k úklidu nástroje jako mopy a hadry. Tyto úklidové prostředky však nedokáží nečistoty důkladně odstranit a v mnohých případech se s jejich pomocí nebezpečné bakterie pouze roztírají po celé čištěné ploše. Řešením jsou úklidové systémy, při kterých je nečistota pomocí čisticích prostředků z každého znečištěného povrchu dokonale uvolněna, a tyto nečistoty včetně znečištěného čisticího prostředku jsou odsáty. Odsátý čisticí prostředek se k dalšímu úklidu již nepoužívá a tím je důsledně zabráněno šíření nečistot a nebezpečných bakterií na další čištěná místa. Osvědčeným úklidovým systémem, který splňuje veškeré požadavky na odstranění a likvidaci nečistot v kuchyňských zařízeních a který maximálně usnadňuje a urychluje práci úklidových pracovníků je systém KaiVac.

Mezi největší přednosti úklidových strojů KaiVac patří efektivita čištění, vysoký výkon, nízké pořizovací náklady a jednoduchá a levná údržba.

Využitím úklidových strojů KaiVac umožňujícím dokonalejší odstranění nečistot a bakterií v kuchyňských zařízeních je možné snížit riziko kontaminace potravin nebezpečnými bakteriemi na minimum.

Dovozcem a dodavatelem úklidových strojů KaiVac vyráběných v USA na český trh je společnost de Wolf Group s.r.o. z Chebu. Společnost de Wolf zajišťuje kompletní servis úklidových strojů KaiVac i dodávku vhodných čisticích prostředků.

http://www.dewolf.cz/aktuality/hygiena-v-kuchyni-v-lete/

 

Jak se vyhnout druhotné platební neschopnosti

Platební morálka českých firem se neustále zhoršuje. Pohledávky v obchodních vztazích se v České republice počítají v miliardách Kč.

 

Placení faktur nebývá nejoblíbenější činností firem. Řada podnikatelů se řídí pravidlem: zboží či služby již byly dodány a dodavatel si na peníze může klidně počkat. Takhle bohužel uvažuje nemalá část podnikatelů a společností. Pravda, jsou mezi nimi i tací (a doufejme, že jich je většina), kteří by zaplatili, ale prostě na to nemají. Druhá, neméně početná skupina uvažuje tak, že by ráda zaplatila včas, ale nemůže. Obchoduje totiž s první skupinou. Tedy s těmi, co mají na placení dost času. Případně obchoduje s podnikateli a společnostmi, kteří jsou na tom úplně stejně jako oni a čekají na peníze od svých neplatících zákazníků. Tím se spouští kolotoč zvaný druhotná platební neschopnost.

Samozřejmě existují i firmy, které vždy platí své závazky včas. Jedná se o firmy, které dokázaly eliminovat své neplatící zákazníky a dokáží využívat všech dostupných prostředků k tomu, aby své peníze dostaly včas. Každý podnikatel by si měl uvědomit, že včasné placení svých závazků poskytuje obchodním partnerům záruku solidnosti.

Všichni by si měli uvědomit, že za řádně poskytnutou službu či v pořádku dodané zboží má každý nárok na včasnou úhradu dohodnuté finanční částky. Každou pohledávku je proto potřeba vymáhat co nejdříve. Je vhodné obchodního partnera ještě před vypršením termínu splatnosti faktury slušně informovat, že úhradu své faktury požadujete proplatit v řádném dohodnutém termínu. Jinak že budete platbu vymáhat všemi dostupnými prostředky. Je ověřeno, že pokud je pohledávka vymáhána do 30 dnů po splatnosti, a to za použití všech dostupných prostředků, je úspěšnost zpravidla vyšší než 90%. Pokud se vymáhání odsouvá na pozdější termín, úspěšnost výrazně klesá. Nejhorší je nedělat vůbec nic a jen čekat, až dlužník zaplatí sám o své vůli, v tomto případě jsou šance na získání svých peněz opravdu malé.

Jednou z osvědčených možností, jak přimět zákazníka ke včasné úhradě faktur, je využívání Upomínkového servisu nezaplacených faktur – Reminders. Díky této službě je každý klient ihned při obdržení faktury informován, že fakturující dodavatel služby či produktů bude své peníze opravdu důsledně vymáhat.

Praxí je ověřeno, že uživatelům využívajícím Upomínkový servis nezaplacených faktur od společnosti Reminders s.r.o. z Berouna výrazně poklesl počet faktur hrazených po termínu splatnosti.

http://reminders.cz/web/o-pohledavkach/statistika/

Proč využít služeb interiérového designéra?

Kombinace pohodlí, vkusu, funkčnosti a efektivity by měla tvořit dokonalý harmonický celek. Ne každý má schopnosti vytvořit si vkusný a příjemný domov, ve kterém se bude cítit maximálně komfortně.

 

Interiérový designér navrhuje rozvržení obytných prostor tak, aby maximálně vyhovoval požadavkům jeho obyvatelů. Zkušený interiérový designér má přehled o nových a dostupných materiálech a technologiích a dokáže tak navrhnout optimální řešení při výběru povrchů stěn, stropů a podlah. Součástí interiérového designu je i práce se světlem. Zkušený designér poradí s rozmístěním elektrických zásuvek, s výběrem a rozmístěním osvětlovacích těles a doporučí vhodné zastínění oken, tak aby přírodní světlo bylo maximálně využito a aby zároveň neobtěžovalo přímým slunečním svitem.

Designér dokáže navrhnout funkční členění prostoru, tak aby vyhovoval běžnému každodennímu provozu. Součástí návrhu je i výběr nábytku, jeho rozmístění, využití barev a vhodných materiálů.

Dobrý designér má zmapovaný trh a dokáže nabídnout a doporučit to nejvhodnější jak po stránce estetické a funkčnosti, tak i po stránce finanční. Díky znalostem a přehledu zkušeného designéra lze ušetřit nemalé finanční prostředky při výběru a nákupu jednotlivých prvků.

Interiérový designér by měl být svým způsobem i psychologem a musí umět naslouchat lidem, pro které návrh zpracovává.

Při výběru interiérového studia je dobré seznámit se s referencemi a využít doporučení. Mezi zkušené firmy s bohatými referencemi nabízející interiérový design určitě patří společnost MALDECOR s.r.o. z Liberce.

http://www.maldecor.cz/studio/

 

Potřebná povolení k rekonstrukci nemovitosti

Každý, kdo se rozhodne pro stavební rekonstrukci nemovitosti, by se měl seznámit se svými právními povinnostmi týkající se jednání se stavebním úřadem a případné nutnosti vyřízení stavebního povolení.

 

Rekonstrukcí nemovitosti rozumíme stavební úpravu, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby. V případě rekonstrukce tedy nemusíme řešit žádné povolení týkající se územního plánování v rámci územního rozhodnutí.

Stavební zákon v případě rekonstrukce rozlišuje trojí režim. Jedná se o stavbu bez ohlášení a bez stavebního povolení nebo stavbu s ohlášením, případně stavbu se stavebním povolením.

Zjednodušeně lze říci, že rekonstrukce zahrnující stavební práce, při kterých se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby a nemění se vzhled ani způsob užívání stavby nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavby.

Požadavek na ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují rekonstrukce, při kterých dochází ke změně způsobu užívání stavby, aniž by došlo k zásahům do nosných konstrukcí stavby či změně vzhledu stavby.

Vyřízení žádosti o stavební povolení je pak nutné, pokud se při rekonstrukci mění vzhled stavby nebo se zasahuje do nosných konstrukcí stavby.

Každé plánované rekonstrukci by měla předcházet odborná konzultace stavebníka (majitel, investor) s odborníkem (architekt, stavitel, statik). Při této odborné konzultaci je specifikován rozsah plánované rekonstrukce a plánované stavební úpravy, na základě kterých lze jasně odvodit nutnost a rozsah jednání se stavebním úřadem.

Při plánování a realizaci rekonstrukce stavby lze využít komplexních služeb, které poskytují některé odborné firmy. Mezi takovéto firmy, které poradí nejen se způsobem rekonstrukce, ale kompletní rekonstrukci i zrealizují a zajistí veškerá potřebná povolení, patří společnost Stav Agency s.r.o. z Liberce.

http://www.stav-agency.cz/stavebni-cinnost/rekonstrukce-objektu

 

Skleněné knoflíky

Skleněné knoflíky ručně mačkané jsou stále velice atraktivní. Využívají se jako samostatný módní doplněk nebo jsou součástí textilních, kožených a galanterních výrobků.

 

Technologie výroby ručně mačkaných skleněných knoflíků je celkem jednoduchá, ale náročná na ruční výrobu. Z natavených skleněných tyčí různých barev se vytvoří vhodná kombinace a z té se speciálními mačkacími kleštěmi oddělují a vymačkávají knoflíky. Při každém zmáčknutí je na zadní straně knoflíku pomocí pohyblivé jehly vytlačena dírka. Po mačkání se nechávají knoflíky pomalu stydnout v chladící peci. Po vychladnutí jsou obroušeny ostré hrany a následuje ruční barvení speciálními barvami či zdobení zlatem nebo platinou.

Mezi nejpracnější skleněné knoflíky patří knoflíky zabrušované. Ty se nejčastěji vyrábějí z černého skla a následně se na ně ručně vybrušují lesklé plošky.

Knoflík je jednoduchý, ale velmi důmyslný prvek sloužící zejména ke spojování oděvů. Přestože se v současnosti používají i jiné systémy spojování a zapínání oděvů, knoflíky jsou stále hojně používány.

Knoflík může být vyroben z různých materiálů – z plastu, kovu, dřeva, rohoviny, kamene, textilií či skla. Zejména obliba ručně vyráběných skleněných knoflíků, které se stávají nedílným módním doplňkem, zaznamenává v poslední době znatelný nárůst.

Mezi významné dodavatele skleněných knoflíků patří společnost Beads 4U s.r.o. z Jablonce nad Nisou. Součástí nabídky společnosti Beads 4U je i široký sortiment bižuterních komponentů, korálků, přívěsků a návlekového materiálu.

http://www.beads4u.cz/nabidka-kategorie/sklenene-knofliky/?kategorieId=277

http://www.beads4u.cz/cz/kontakt/clanky/

http://www.beads4u.cz/cz/kontakt/clanky/sklenene-knofliky/

Snižování vlhkosti v domácnosti pomocí solární ventilace

Zvýšená vlhkost vzduchu v domácnosti je jednou z hlavních příčin vzniku plísní na stěnách a tím i vzniku nezdravého prostředí pro její obyvatele.

 

Snižování vlhkosti v domácnosti pomocí solární ventilace

Snižování vlhkosti v domácnosti pomocí solární ventilace

Jak je to s vlhkostí vzduchu? Vlhkost je jednou ze základních vlastností vzduchu. Relativní vlhkost je poměr mezi množstvím vodní páry ve vzduchu a maximem, které je v dané teplotě vzduch schopen pojmout. Tato schopnost je závislá na teplotě a nám napomáhá ve snižování relativní vlhkosti v místnosti.

Pokud například nasajeme venkovní vzduch o teplotě 5°C, vlhkosti 90% (což je cca 5 g vody na 1 kg vzduchu) a ohřejeme jej na 40°C, změní se relativní vlhkost při zachování množství vody ve vzduchu na 10%.

Tím, že vháníme do místnosti ohřátý vzduch o nízké relativní vlhkosti, umožňujeme teplému vzduchu NASÁT do sebe další množství vlhkosti z místnosti a vysoušet tak zdi budovy. Tento vzduch je pak vytlačen z budovy netěsnostmi dalším čerstvým suchým vzduchem vháněným do místnosti.

Nasávat čerstvý vzduch zvenčí a ohřívat jej můžeme zcela bez veškerých provozních nákladů pomocí solární ventilace. Solární panel nové generace (SHV panel) nasává čistý a čerstvý vzduch z venku, Slunce tento vzduch v panelu ohřívá a následně jej vhání do vnitřních prostor budovy.

Solární ventilační panely nové generace jsou zcela nezávislé na elektřině, pracují pouze ze sluneční energie a dokáží větrat, topit částečně i rekuperovat a v případě požadavku v nočních hodinách i chladit.

Solární panely nové generace od společnosti SOLAR HEAT VENTI CZ, s.r.o. díky své unikátní inteligentní regulační jednotce opravdu dělají to, co chcete a co potřebujete a zcela bez dodávané elektrické energie. Veškerý provoz je zajištěn pouze solární energií.

http://www.solarheatventi.cz/

 

Soukromá školka Praha Modřany – Ideální místo pro výchovu vašich dětí

Soukromá školka Čiperka pořád nabírá nové děti. Učitelský, logopedický a také zdravotnický personál, který má Soukromá školka Praha Modřany, poskytuje dětem vhodně strávený čas v dětském kolektivu a rovněž propracovaný výukový a zábavný program.

Soukromá školka Praha Modřany

Soukromá školka Praha Modřany

Soukromá školka Modřany nabízí bohatý program

Děti, kterým tato školka skýtá útočiště, si mohou vybrat z celé řady nabízených kroužků, jako je například výuka angličtiny, tenisu, plavání či třeba hry na flérnu. Trénována je rovněž jemná motorika při kurzech keramiky, při józe se naučí správně dýchat a držet tělo. Nechybí tu ani aktivity k posílení vztahu se zvířaty, jako jsou canisterapie a hipoterapie, metody ve spolupráci s psy a koňmi.

Soukromá školka Čiperka je ideální volbou pro rodiče a zejména děti

soukromá školka Modřany ale nemyslí výhradně na děti, ale myslí také na rodiče. Rodiče jsou ve školce Modřany pokaždé vítáni. Pokud se svými dětmi rozhodnete pro výlet u moře, můžete se k této aktivitě přidat. Kréda školky Modřany představuje zejména spolupráce s pedagogickým sborem a přátelská rodinná atmosféra. Vaše děti budou mít během školního roku možnost navštěvovat české památky, uvidí divadelní představení, podívají se do zoo, mohou jet i na hory.

Čiperka není jen tak ledajakou mateřskou školkou

Soukromá školka Modřany pečlivě, a přesto neotřele připravuje budoucí prvňáky na nástup do první třídy. Přichystán je tu výukový program, Poznej své tělo a měj ho rád pro předškoláky, kde se učí zdravověda, o vlastnostech lidského těla a péči o zdraví. Každoročně probíhá i šerpování budoucích prvňáků na vltavském parníku.

Uzavřené brýle s integrovanými dioptrickými zorníky

Řada pracovišť vyžaduje používání uzavřených ochranných pracovních brýlí. Problém může nastat, když pracovník potřebuje brýle dioptrické a zároveň si potřebuje zrak chránit brýlemi uzavřenými.

 

Řešením jsou brýle uvex RX – první ochranné uzavřené brýle s integrovanými dioptrickými zorníky. Tímto řešením nabízí uvex brýle s optimální optickou kvalitou bez zkreslení vidění, ke kterému dochází u dříve používaného klasického řešení „brýle přes brýle“ nebo brýle s RX vložkou. Dioptrické čočky zhotovené na míru na základě receptu od očního lékaře jsou u brýlí uvex RX zabudovány přímo v zorníku uzavřených brýlí. Tímto způsobem je světlo lomené pouze jednou vrstvou materiálu, a to zaručuje stejnou optickou kvalitu, jako u běžných ochranných brýlí.

Měření spektrometrem ukázala, že brýle uvex RX vykazují až o 18% vyšší propustnost světla, než ochranné brýle s dioptrickou vložkou nebo brýle přes brýle. Vyšší průchod světla minimalizuje namáhání očních svalů a dodatečná antireflexní úprava zorníků dále podporuje tento efekt.

Komfort používání brýlí uvex RX zajišťuje také rámeček z TPU, který se přizpůsobí každému tvaru obličeje a velice snadno se čistí. Díky tomu je zachována vysoká hygiena brýlí i v náročných pracovních podmínkách. Přímá a nepřímá ventilace vzduchu zajišťuje optimální ochranu a dostatečnou cirkulaci vzduchu pro příjemné oční klima. Samozřejmostí je flexibilní pásek, který se přizpůsobí obvodu hlavy. Tento pohodlný textilní pásek drží brýle uvex RX bezpečně ve správné pozici.

Dodavatelem uzavřených brýlí s integrovanými dioptrickými zorníky a kompletního sortimentu ochranných pracovních pomůcek značky uvex v České republice je společnost UVEX Safety CZ, k.s. z Rychnova nad Kněžnou.

http://www.uvex-safety.cz/cz/produkty/ochranne-dioptricke-bryle/vyhody-produktu/

 

Význam referencí a doporučení z marketingového hlediska

Z marketingových výzkumů v různých odvětvích vyplývá, že reference a doporučení k nákupu daného produktu či k nákupu produktu od konkrétního dodavatele je jedním z rozhodujících faktorů při rozhodování kupujících.

 

Zkušenosti stávajících zákazníků a uživatelů (reference) v některých vybraných odvětvích alespoň částečně ovlivňují při rozhodování až 80% nových potenciálních zákazníků. Přestože se zdaleka nejedná o jediný faktor, který ovlivňuje celý nákupní proces, jde o aspekt, jemuž přikládá významná část dotazovaných vysokou váhu.

Z průzkumů dále vyplývá, že čtvrtina dotazovaných považuje zkušenosti stávajících uživatelů dokonce za velmi důležité.

Samotné využívání referencí v marketingu by se mělo řídit určitými pravidly.

Doporučení se musí zakládat na skutečnosti. Vymyšlené testimonály lze odhalit a z reference se následně stává pravý opak, který poškozuje firemní pověst.

Celkové vyznění reference musí být kladné. Pro vyváženost může obsahovat nepříliš významné výhrady.

Reference by měly být stručné a čitelné – použitelné i ke zveřejnění na webových stránkách.

Je dobré uvádět, čeho konkrétního se doporučení týká. Není příliš přesvědčivé, pokud je uvedeno, že produkt je skvělý.

Samozřejmosti by měla být bezchybnost a dobrá stylistika. Překlepy, chyby či nesrozumitelnost snižují přesvědčivost sdělení.

Důvěryhodnost doporučení zvyšuje, pokud je neanonymní (uvedení jména autora) a zdroj ověřitelný (telefon, e-mail).

Každý, kdo doporučení využívá k propagaci svého produktu, by měl mít samozřejmě svolení od autora, že tuto referenci může používat k propagaci.

Z uvedeného textu je zřejmé, že i využívání referencí v marketingu by se mělo řídit určitými pravidly.

Jak nejlépe a nejefektivněji využít reference pro svůj marketing poradí pracovníci zkušené marketingové firmy. Mezi nejzkušenější společnosti zabývajícími se marketingovým poradenstvím patří společnost ANERI s.r.o. z Liberce. Společnost ANERI navíc poradí či pomůže s celkovou marketingovou koncepcí a PR firmy.

http://www.aneri.cz/cs/marketingova-poradna-on-line-a-zdarma/outsourcing-marketingu-z-odborneho-casopisu/

 

Levnedomky.cz – Profesionální a kvalitní stavba domu

Bydlení ve vlastním domě nebo bytě je snem téměř každého z nás. Jestliže máte představu o koupi domu na klíč nebo o jeho stavbě třeba i vy, my vám pomůžeme ji zrealizovat. Jako dlouholetí hráči na trhu můžeme hrdě prohlásit, že naši kvalitní práci ocenila již spousta spokojených klientů. Specializací naší firmy jsou pak nízkoenergetické domy a domy na klíč. Pro naši společnost je stavba domu zejména výstavbou spokojeného domova.

Stavíme domy s nízkou energetickou spotřebou

Při výstavbě lze využít výhody zděných staveb a dřevostaveb. Užívány jsou technologie z betonových skořepinových tvárnic nebo z cihelného a pórobetonového zdiva. Samotná stavba domu je pak spojením nízké energetické náročnosti se stabilitou a pevností. Pokud si chcete domek postavit sami, vyberte si mezi našimi návrhy a my vám pomůžeme s odborným založením stavby, zdiva, základové desky, zastřešení a rovněž je vám možné poskytnout stavební dozor.

Stavíme kvalitní domy na klíč

Z rozsáhlé nabídky firmy Domky CZ si zvolíte domek dle svých představ a poté jenom sledujte, jak výstavba vašeho domku probíhá. Postavené domy na klíč předáváme novým majitelům po smluvně podložených dohodách o termínu a ceně. Nabídka zahrnuje celou spoustu nejrůznějších typologií nízkoenergetických domků, kde si lze vytvořit vlastní plán dispozičního řešení interiéru. Respektujeme všechna přání.

Zárukou vaší bezpečné budoucnosti jsou nízkoenergetické domky

Oblíbené jsou nízkoenergetické domy především pro své nízké náklady na samotnou stavbu, její budoucí provoz a díky relativně krátké časové lhůtě, která je nutností pro výstavbu. Nespornou předností těchto domů je především jejich energetická nenáročnost, kterou pocítíte už při prvním vyúčtování za energie. Nízkoenergetické domky jsou stavěny v mnoha variantách, které ladí s okolím domečku.

Skutečná úloha, uspořádání a rady k nachystání vodní dýmky

Princip fungování vodní dýmky je jednoduchý, pracuje na bázi vodního filtrování. Složení vodní dýmky dělíme na čtyři díly: vázu, tělo, poté taky šlauch a korunku. Vázu vodní dýmky tvoří obvykle sklo, mívá různou formu, kolorování a vyzdobení. K váze se připevňuje tělo vodní dýmky, které je opatřeno jedním či více vyústěními na šlauch a výpustným ventilem. Úplný vršek vodní dýmky zakončuje korunka, do níž se dává tabák do vodní dýmky. Potom nacpanou korunku přikryjeme alobalem, do něhož se provedou nevelké díry. Na vršek alobalu položíme žhavý uhlík.

Proslulý tabák do vodní dýmky s příchutí Orientu

Tabák do vodní dýmky je vlhký, navíc mazlavý a aromatický. Každý výrobce produkuje vlastní tabák do vodní dýmky se specifickou příchutí. Proto můžete snadno potkat rozmanité příchutě, jako jsou třeba vodní meloun, jablko, máta, borůvky, višeň, banán a spousta dalších příchutí. K exotickým variantám rozmanitých koření nepochybně náleží vanilka, skořice, jasmín, nebo kardamon, či lehce aromatickou příchuť pistáciových ořechů.

Aromatické beznikotinové směsky bylinek, kamínky pro dýmky, beznikotinové perly Bigg a také vaporizační pasty

Pro všechny zájemce, již doposud nenalezli zalíbení v tabáku, jsou v nabídce beznikotinové směsi bylinek, jež se mokří v melase, tak jako běžný tabák do vodní dýmky. Beznikotinové bylinné směsky jsou ideální příležitostí pro zaryté nekuřáky, kteří by tuze rádi ochutnali sladké tajemství exotické, vonné vodní dýmky. Kamínky do vodní dýmky totiž neprodukují pro nekuřáky nepříjemný kouř, ale jenom ochucenou páru.

Populární vodní dýmky jako pozornost nemohou urazit

Pravá přitažlivost vodní dýmky je schovaná v uklidňujícím bublavém zvuku vycházejícím z vázy a v hutném, sympatickému dýmu s aromaty, který přináší blažený stav štěstí a klidu. Postupným kouřením šíši si tak perfektně okořeníte sraz se svými kamarády, anebo díky tomu oživíte jakoukoli rodinnou, či firemní party, případně poklidný večer.

Nápadité vodní dýmky prodává Aladin-Shop i kamenný obchod v Praze

Jestliže stále přemýšlíte, jak sami sobě, přátelům nebo příbuzným mohli letos způsobit obrovské potěšení, určitě navštivte specializovaný kamenný obchod v Praze, kde vás spolehlivě překvapí vodní dýmky všech druhů, slabounce aromatický tabák do vodní dýmky a ostatní vybavení. Prodávané zboží si zde můžete bedlivě prohlédnout a všechny výrobky porovnat.

Kuše jako univerzální zbraň

Kuš nebo-li také samostříl patří k tichým zbraním, neboť výstřel je poměrně bezhlučný a bez záblesku. Kuše jsou tedy stejně jako luky k lovu u nás zakázaná a jsou upravovány Zákonem o zbraních a střelivu. Kuše jsou nejčastěji vyrobeny z hliníku a hliníkových slitin nebo z kvalitního plastu. Jejich nespornou výhodou je dlouhý dostřel a velká razance. Mnohé moderní kuše mají tlumič tětivy a pojistku.

Reflexní kuše jsou označovány jako tradiční kuše a jsou na sportovní, závodní střelbu a někdy také pro lov. Mají největší nátahovou sílu, střílí na větší vzdálenost a jsou velice přesné. Kvůli vysoké nátahové síle mají tyto kuše většinou mechanický natahovač, který můžete také dokoupit zvlášť.

Kladková kuše

Tento typ kuše je používán na terčovou a loveckou střelbu. Má opravdu výbornou dynamiku vystřeleného šípu, střílí přesně, rychle a je vhodný na větší vzdálenosti. Nátahová síla kladkové kuše je nižší, přibližně 180 – 225 lb. Pro závodní střelbu se tato kuš nehodí a na lov v ČR není povolená.

Stavba kuše

Samostříl užívá střelný princip luku. Kuš se skládá z těla, nejčastěji vyrobeného z hliníku a tvrdého plastu, kdysi ze dřeva, a lučiště se silně pletenou tětivou. Síla kuše není závislá na fyzické síle střelce, jako je tomu u luku. Mnoho majitelů kuší navíc dokupují mechanický natahovák (klikový nebo kladkový lankový systém), tlumič tětivy nebo přídavnou optiku (puškohled nebo kolimátory). Kuši je potřeba dopřávat pravidelnou a pečlivou údržbu, nejlépe pomocí vosku a maziva na spouštěcí mechanismy. Ke kuším lze dokoupit také náhradní šípy, držadlo nebo toulec na šípy, náhradní tětivy, lánkový natahovák, tlumiče tětiv nebo optika.

Pistolové kuše

Nejvhodnější kuše pro začátečníky a na rekreační střelbu. Pistolové kuše jsou lehké, malé a při střelbě poměrně přesné na cca 15 metrů, pro delší vzdálenost nejsou vhodné, neboť nemají dostatečnou razanci a střela nenabere velkou rychlost. Pro pistolovou kuš je typická nízká nátahová síla okolo 80 lb.

Jak kuše rozdělujeme?

Dále se mohou samostříly členit podle využití na:

  • kuše kladkové
  • kuše pistolové
  • kuše reflexní

Kuše můžeme dělit dle účelu střelby, a to na:

  • kuše na rekreační střelbu
  • sportovní a závodní střelbu
  • terčovou a loveckou střelbu

Co se děje na panství Bernov

Hledel jsem co je Bernov, kde je a co se tam dá dělat? Co jsem ale objevil mě překvapilo a vás to asi také překvapí. Bernov mě vyrazil dech, andělé zpívali o Bernov. I v opeře se o Bernov mluví a velmi hlasitě. Bernov se proslavil svými tajemstvími. V klidné části obce Bernov se žije velice dobře, jen ta tajemná místa vyrážejí dech, berou vzduch z úst a pouští žilou.  V obci Bernov nebyl prozatím zařazen žádný odkaz na ubytování, ale už za chvíli se to dramaticky změni a bude poznána pravda o ubytování, která vám byla dlouho úmyslně tajena. Bernov je vhodný především pro milovníky čisté přírody v těsné blízkosti lesa. Prázninový dům Bernov rezervovat přímo u nás jednoduše online. Zvolte volbu zobrazit více informací, která Vás zcela nezávazně zavede na rezervační systém, kde se Vám spočítá cena podle termínu ubytování a počtu osob přímo pro Vás. Můžete se podívat na nejoblíbenější ubytování ostatních uživatelů rezervace ubytování v České Republice dole na stránce. Někteří majitelé chalup v obci Bernov nabízí ubytování v chalupě s kapacitou 12 osob. Jsou chalupy menší i větší. Ubytování, bydlení, pobyt a relaxace v Krušných horách. To vše nabízí Panství Bernov, které ale možná není pro vás dost dostupné. Pronájem plně vybavené chaty, je ale dobrá možnost pro všechny co chtějí poznat Bernov. Ubytování pro Vaše mazlíčky povoleno, pokud nejde o velmi velká zvířata. Lokalita nebízí bohaté možnosti turistiky a sportovního vyžití a to jak v Krušných horách tak v blízkosti Panství Bernov. Nikdo tam ale nejezdí za ničím jiným než za lesy a lukami porostlými podivuhodnými rostlinami. Krušné hory a Panství Bernov to je ubytování a aktivní relaxace pro každého.

Katastrální úřad Karlovy Vary
okres: Karlovy Vary
Sokolovská 167/875 , 36005 Karlovy Vary
Tel.: 353417111, Fax: 353417252

V horkých dnech se koukněte na užitečný ventilátor, blahodárné odvlhčovače vzduchu do bytu, blahodárné čističky vzduchu, užitečný přímotop s ventilátorem a ostatní účelná zařízení

Když už stavíte nový dům, nebo přestavujete starý, zaujal vás i moderní, tichý ventilátor, se kterým by vaše bydlení bylo určitě stoprocentní. Komfort každého domova je velice důležitý, jelikož se v bytě zdržujete často, a pokud opravdu netoužíte po novém domově, asi určitě tu žít trvale. Mnohý ventilátor či přímotop s ventilátorem se užívá nejvíce v zimním období, další přístroje se využívají v horkém letním období.

Užitečný ventilátor na toaletu a novodobý ventilátor do koupelny

Hodnotnou, praktickou vzduchotechniku jednoduše koupíte ve specializovaném internetovém obchodě Ventilatory-shop.cz, kde vás zcela jistě zaujmou ostatní praktické výrobky. Praktický, tichý ventilátor se určitě uplatní v každé koupelně a na toaletě. Nehlučný ventilátor tedy zakupte za okolnosti, pokud nemáte v místnosti žádné okno či jiné odvětrání. Interiér bude ideálně klimatizován a v místnosti bude vždy čerstvé ovzduší. Spolehlivý ventilátor zcela jistě vynahradí přírozenou změnu vzduchu.

Obstarejte si bezpečný přímotop s ventilátorem z e-shopu Ventilatory-shop.cz

Toto řešení je vhodné především na zimní měsíce. Třeba jste vlastníkem nějakého přímotopu, ale máte potíž s jeho polohou v interiéru, neboť pokoj sice rychle vytopí, avšak dost dlouhý čas to potrvá, než teplý vzduch začne plynout do místnosti. A tak doporučujeme nakoupit si z internetového obchodu Ventilatory-shop.cz přínosný přímotop s ventilátorem, který se stane pro váš příbytek záložním tepelným zdrojem. Jaká bude jeho účinnost, podléhá pouze vaší volbě. Kvalitní přímotop s ventilátorem se bude hodit každému rovněž do rekrečních objektů a hůře izolovanýchmístností, ve kterých často dochází k velmi rychlému ochlazování vzduchu.

Obstarat si praktické odvlhčovače vzduchu do bytu, anebo čističku?

Leckdo ze zákazníků, kdo má v bytě vysokou vlhkost ovzduší, by měl uvážit rychlé pořízení odvlhčovače vzduchu do bytu, jenž zabrání množení plísní a jiných mikroorganismů v bytě. Průměrná vlhkost vzduchu v každém bytě by měla být do padesáti procent. Pokud je zvýšená, znamená to evidentní nebezpečí nejen pro obyvatele bytu. Zakoupením kvalitního odvlhčovače do bytu ukončíte konkrétní potíže a svůj domov budete mít o hodně útulnější. Odvlhčovač může doplnit také čistička, která dokáže zadržet i jemné prachové částice, proto ji rádi využívají astmatici a alergici.

Není nutné jezdit do zdraví prospěšných lázní, stačí opakovaně používat léčivé produkty z obchodu Velba.cz

V zemích, kde není moře, není jednoduché udržovat dýchací aparát, pokožku a pohybové ústrojí podobné lidem žijícím u moře, nebo v horských oblastech. Ne všichni si můžou dopřávat vícero ročních pobytů v lázních. Velba.cz přináší snadno dostupné řešení pro každého jednotlivce i velké lázeňské domy, kam se řadí výrobky z minerální a bylinné sféry.

Dosud nedoceněná přírodní sůl z mrtvého moře s nadpřirozenými schopnostmi účinkuje v lázeňství i kosmetice

Životadárná přírodní sůl z mrtvého moře s nadpřirozenými schopnostmi má blahodárné účinky na každý organismus. Přirozeným vypařováním mořské vody a krystalizací obsažené soli se získává blahodárná sůl z mrtvého moře. Zahrnuté uzdravující minerální soli se nejdříve prosuší, nechtěný mix bahna a písku se nakonec vytřídí. Životadárná sůl z mrtvého moře je obvykle sypkého skupenství bílé barvy s dalším využitím v kosmetickém, lázeňském i lékařském odvětví.

Uzdravující nahřívací polštářek pro vaši duševní a fyzickou pohodu

Nahřívací polštářek nebo-li bylinný termofor, s ozdravným zeleným čajem, voňavou levandulí, či povzbuzující mátou, litseou cubebou proti únavě, s citrusy i dětský nahřívací polštářek Bambino uleví bolavým partiím, bolestem svalů, kloubů, ale i páteře a beder, jistojistě ukonejší roztržité myšlenky, rozhodně zklidní bolavé tělo a nepokojnou psyché. Léčivý nahřívací polštářek se přesně dle instrukcí nejdříve nahřeje v mikrovlnce, pak se položí na bolestivou oblast, pro kterou je nahřívací polštářek vyroben. Zároveň do ovzduší pronikají obsažené účinné silice, a tím velmi pozitivně působí rovněž na další smyslové orgány. Životadárný nahřívací polštářek si určitě nalezne své nezastupitelné místo jak v domácím prostředí, tak například v lázních a relaxačním centru.

Přírodní, jednorázový rašelinový obklad znamená mnohem víc než prostá bahenní koupel

Ozdravnou tepelnou léčbu, při níž se sníží napětí ve svalu, detoxikaci organismu a celkovému povolení těla, najisto zaručí kvalitní jednorázový rašelinový obklad. A proto každý uzdravující jednorázový rašelinový obklad v sobě má nutné huminové a fulvo kyseliny, které se díky působení nosiče tepla perfektně uvolňují a spolehlivě pracují proti nepříjemným bolestem kloubů a svalů.